Các doanh nghiệp lớn trong ngành chế tạo giữ vai trò quan trọng đặc biệt trong việc sản xuất ra các sản phẩm, sản phẩm hóa nhằm đáp ứng tốt nhất nhu mong của tín đồ tiêu dùng. Trước thực trạng hội nhập gớm tế, cũng tương tự các công ty lớn ngày càng mở rộng các hoạt động giao thương thế giới thì vấn đề phải hay xuyên tiếp xúc với đối tác doanh nghiệp nước ngoài là vấn đề hiển nhiên. Để vận động giao thương nước ngoài diễn ra công dụng đòi hỏi chúng ta phải nắm rõ các thuật ngữ giờ Anh trong nghành nghề dịch vụ sản xuất.Bạn đã xem: cơ sở sản xuất kinh doanh tiếng anh là gì

Sau đây, bọn họ hãy cùng khám phá các thuật ngữ tiếng Anh thường gặp mặt trong ngành sản xuất để các bạn đang làm việc trong ngành thêm vào hoặc là thích thú ngành sản xuất gồm sự sẵn sàng tốt hơn cho con đường cải cách và phát triển sự nghiệp của mình.

Bạn đang xem: Cơ sở sản xuất kinh doanh tiếng anh là gì

1. Production: sản xuất, sản phẩm, sản lượng

Ngữ cảnh sử dụng:

Thể hiện quá trình tạo ra sản phẩm, sản phẩm hóa.

The company's new mã sản phẩm will be going into production early next year.

Mẫu mới của khách hàng sẽ được gửi vào cung cấp vào đầu năm sau.

The company expects khổng lồ resume production again after a two-month break.

Công ty dự kiến đang sản xuất trở lại sau nhị tháng.

Số lượng hàng hóa do doanh nghiệp sản xuất ra.

Company's production has risen steadily over the years.

Sản lượng của công ty tăng đều giữa những năm qua.

Bắt đầu / hoàn thành sản xuất.

This mã sản phẩm is scheduled khổng lồ go into / out of production by the over of the year.

Mẫu này dự kiến sẽ bắt đầu / xong sản xuất vào thời gian cuối năm.


*

Các các từ đi với production thường gặp:

Production manager: trưởng phòng sản xuất

A increase / decline / fall in production: tăng / sút sản lượng

Go into / out of production: ban đầu / kết thúc sản xuất

Production cost: giá cả sản xuất, túi tiền sản xuất

Production process: các bước sản xuất

Production target: chỉ tiêu sản xuất

Production plan: kế hoạch sản xuất

Production schedule: định kỳ trình sản xuất

Production term: thời hạn sản xuất

Production activities: hoạt động sản xuất

Production step: công đoạn sản xuất

Production department: xưởng sản xuất, chống sản xuất

Production department: tác động so với sản xuất

Production materials: vật tư sản xuất

Production mode: cách tiến hành sản xuất

Production possibility: kĩ năng sản xuất

Production line: dây chuyền sản xuất

Production equipment: sản phẩm sản xuất

2. Raw materials: nguyên liệu

Ngữ cảnh sử dụng:

Constant focus on maximizing the yield of raw materials to maximize returns.

Tập trung về tối đa hóa tác dụng sử dụng nguyên liệu để tối đa hóa lợi nhuận.

Prices of goods are governed by the cost of the raw materials, as well as by the cost of production và distribution.

Giá cả hàng hóa chịu ảnh hưởng bởi chi tiêu nguyên thứ liệu, cũng như túi tiền sản xuất và phân phối.

We've got khổng lồ discuss the raw materials that produce our products.

Chúng ta phải bàn bạc về các vật liệu cần để phân phối ra các thành phầm của chúng ta.

Costs of materials include direct raw materials, as well as supplies & indirect materials.

Chi giá tiền nguyên liệu bao hàm nguyên liệu trực tiếp, cũng như nguồn hỗ trợ và nguyên vật liệu gián tiếp.

Các cụm từ đi cùng với “raw materials” thường xuyên gặp:

Consumption index of raw materials: chỉ số tiêu dùng nguyên liệu

Inventory of raw materials: kiểm kê vật liệu tồn kho

Raw materials site: địa thế căn cứ nguyên liệu

Shortage / scarcity of raw materials: thiếu hụt nguyên liệu

Turnover of raw materials: nút chu đưa nguyên liệu

Major raw materials: nguyên vật liệu chính

3. Factory: công ty máy, xưởng sản xuất

*

Ngữ cảnh sử dụng:

My company has twenty factories all over the world.

Công ty của tôi tất cả 20 xí nghiệp trên toàn nỗ lực giới

I work in hai Phong factory

Tôi làm việc tại nhà máy sản xuất Hải Phòng.

The report is highly critical of safety standards at the factory.

Bản report đánh giá cao những tiêu chuẩn an ninh tại công ty máy.

The company plans to shut down 3 factories & cut 5.000 jobs.

Công ty tất cả kế hoạch ngừng hoạt động bốn xí nghiệp và cắt sút 5.000 việc làm.

Factory workers staged a walk-out last week in a dispute over pay.

Các công nhân nhà máy sản xuất đã tổ chức một cuộc đi bộ vào tuần trước vì một cuộc tranh cãi về lương.

You can order your goods directly from the factory.

Các các từ đi cùng với factory hay gặp:

Factory accounting: kế toán công ty máy

Factory act: quy định tại nhà máy

Factory automation: auto hóa xưởng sản xuất

Factory price: giá xuất xưởng

Factory manager: người đứng đầu nhà máy

Factory overhead: giá thành chung ở trong nhà máy

Factory layout: bố trí sắp để trong nhà máy

Aggregate at factory: giá xưởng

At factory: giá giao hàng tại xưởng

Factory worker: người công nhân nhà máy

4. Manufacture: chế tạo, sản xuất

Ngữ cảnh sử dụng:

I work for a company that manufactures toys.

Xem thêm: Các Cách Di Chuyển Khung Hình Trong Word Đơn Giản, Di Chuyển Hoặc Sao Chép Bảng

Tôi làm việc cho một công ty chuyên cung ứng đồ chơi.

We manufacture components for our oto production plants in Europe.

Chúng tôi chế tạo các linh phụ kiện cho nhà máy sản xuất xe hơi tại Châu Âu của chúng tôi.

Các các từ đi cùng với manufacture thường gặp:

Wholesale manufacture: cung cấp quy tế bào lớn, chế tạo hàng loạt

Of foreign manufacture: do nước ngoài sản xuất

Of home manufacture: sản xuất trong nước

Manufacture order: lệnh sản xuất

Certificate of manufacture: giấy chứng nhận sản xuất

Trial manufacture: bạn dạng chạy thử, mẫu mã ban đầu

Small-scale manufacture: sự sản xuất một loạt ở lever nhỏ

Date of manufacture: tháng ngày sản xuất

The cotton manufacture: ngành công nghiệp dệt, ngành dệt

Automobile manufacture: đơn vị sản xuất ô tô

5. Product: sản phẩm

Ngữ cảnh sử dụng:

A new product can require two years lớn develop.

Một thành phầm mới hoàn toàn có thể cần tới 2 năm để phát triển.

The manufacturer had lớn withdraw the product because of a kiến thiết fault.

Nhà tiếp tế đã bắt buộc thu hồi thành phầm vì lỗi thiết kế.

Company aims lớn develop more unique products over the coming year.

Công ty muốn muốn trở nên tân tiến nhiều sản phẩm unique hơn trong thời hạn tới.


*

End / final / finished product: thành phầm cuối

Intermediate product: sản phẩm trung gian

NPS (network sản phẩm support): cung cấp sản phẩm mạng

UPC (universal hàng hóa code): model phổ biến

Auxiliary product: sản phẩm phụ

Bulk product: thành phầm không đóng góp bao, thành phầm có cân nặng lớn

Flagship / leading product: sản phẩm chủ lực, thành phầm hàng đầu

High unique product: sản phẩm chất lượng cao

Main product: sản phẩm chính

Primary product: thành phầm chủ yếu

Product family: mẫu sản phẩm

Product information: tin tức sản phẩm

6. Quality: hóa học lượng

Ngữ cảnh sử dụng:

To keep close liaison with QA và QC to lớn ensure good unique of products.

Giữ contact với QA và QC để bảo đảm chất lượng sản phẩm.

Work with Vendors in establishing a system that ensures timely delivery of unique materials.

Làm việc với các nhà cung ứng trong việc tùy chỉnh một khối hệ thống nhằm bảo đảm việc hỗ trợ kịp thời các nguyên liệu chất lượng.

Các các từ đi với chất lượng thường gặp:

Acceptance quality level: tiêu chuẩn chỉnh nghiệm thu chất lượng

Actual quality: chất lượng thực tế

Certificate of quality: giấy ghi nhận chất lượng

Guarantee of quality: giấy bảo đảm chất lượng sản phẩm

High unique goods: hàng chất lượng cao

Manufacture's certificate of quality: giấy chứng unique của bên sản xuất

Quality assurance: sự đảm bảo an toàn chất lượng

Quality control: kiểm soát, kiểm tra, làm chủ chất lượng

Quality control department: phòng đánh giá chất lượng

Quality standards / criterion of quality: tiêu chuẩn chỉnh chất lượng

Total chất lượng control / management: làm chủ chất lượng toàn diện


*

7. Productivity: năng suất

Ngữ cảnh sử dụng:

Control & analyze production activities lớn make improvement for cost efficiency to maximize productivity

Kiểm soát và phân tích hoạt động sản xuất để đổi mới hiệu quả giá thành nhằm buổi tối đa hóa năng suất.

Conduct training for production employees lớn increase company's productivity.

Tiến hành đào tạo cho nhân viên cung cấp để cải thiện năng suất của công ty.

Các các từ đi với Productivity thường gặp:

Increase of productivity: sự gia tăng năng suất

Labour / operator productivity: năng suất lao động

Productivity effect: hiệu suất sản xuất

Productivity tools: cơ chế tăng năng suất

Productivity wage: lương theo năng suất

Rate of machinery productivity: định nấc năng suất máy

8. Inventory: kiểm kê, sản phẩm tồn kho

Ngữ cảnh sử dụng:

Possessing a high amount of inventory for long periods of time is not usually good for a business because of inventory storage, obsolescence & spoilage costs.

Sở hữu lượng bự hàng tồn kho trong thời gian dài thường xuyên không tốt cho khách hàng vì túi tiền lưu trữ mặt hàng tồn kho, lỗi thời cùng hư hỏng.

Managing your inventoryas a whole is a critical part of a successful sales strategy.

Việc thống trị toàn cỗ hàng tồn kho là 1 phần quan trọng của một chiến lược bán sản phẩm thành công.

The company usually conducts an inventory of production materials at the over of month.

Công ty thường tiến hành kiểm kê nguyên liệu sản xuất vào thời gian cuối tháng.

Các các từ đi cùng với Inventory hay gặp:

Inventory control: kiểm soát và điều hành hàng tồn kho

Inventory records: biên phiên bản kiểm kê sản phẩm tồn kho

Inventory management: cai quản hàng tồn kho

Inventory on consignment: mặt hàng tồn kho gửi bán

Inventory pricing: cách định giá bán hàng tồn kho

Inventory variation: biến động hàng tồn kho

Period inventory: kiểm kê mặt hàng tồn kho định kỳ

Ending inventory: kiểm kê cuối kỳ


*

9. Equipment: thiết bị, dụng cụ

Ngữ cảnh sử dụng:

Making plan for buying machines, equipment khổng lồ supply enterprise’s production demands.

Lập kế hoạch sắm sửa máy móc, thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu chế tạo của doanh nghiệp.

Manage recurrent repairing, maintain machines, equipment system of factory.

Quản lý việc thay thế sửa chữa định kỳ, bảo dưỡng máy móc, khối hệ thống thiết bị trong phòng máy.

Các các từ đi với Equipment hay gặp:

Automated equipment: thiết bị tự động hóa

Automatic kiểm tra out equipment: thiết bị kiểm tra tự động

Capital equipment: sản phẩm công nghệ sản xuất

Equipment và infrastructure: trang đồ vật và cơ sở hạ tầng

Equipment funds: quỹ bán buôn thiết bị

Stand-by equipment: sản phẩm công nghệ dự phòng

10. Manufacturing: sản xuất, chế tạo


Ngữ cảnh sử dụng:

Companies are trying lớn reduce manufacturing cycle time.

Các doanh nghiệp đang nỗ lực làm giảm thời hạn của chu kỳ sản xuất.

Plans và directs the manufacturing engineering, demo engineering và engineering support departments.

Lập chiến lược và lãnh đạo các thành phần kỹ thuật sản xuất, kỹ thuật thử nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật.