Collab là gì

short for collaboration : a situation in which two or more people work together to lớn create, achieve, or promote (= encourage people to buy or use) something:


You watching: Collab là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn với English Vocabulary in Use tự chotsale.com.vn.Học những tự bạn phải giao tiếp một cách tự tín.


*

*

Trang nhật cam kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British & American idioms


*

*See more: Xét Nghiệm Máu Lym Là Gì ? Nên Làm Gì Khi Chỉ Số Lym Bất Thường?

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các tiện ích tra cứu tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn chotsale.com.vn English chotsale.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


See more: Câu Ví Dụ,Định Nghĩa Và Cách Sử Dụng Của" Newbie Là Gì ? Câu Ví Dụ,Định Nghĩa Và Cách Sử Dụng Củanewbie

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語