Come on là gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú chotsale.com.vn.Học các từ bỏ bạn phải giao tiếp một cách lạc quan.
You watching: Come on là gì

said khổng lồ encourage someone lớn do something, especially to lớn hurry or try harder, or to lớn tell you something:
used lớn tell someone that you do not believe sầu them or that you disagree with them, or to lớn show that you are angry with them:
used for telling someone you vị not believe sầu what the person is saying or you think the person is not being serious:
*

*

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British and American idioms


*See more: Hàng Like New Là Gì ? Những Lưu Ý Khi Mua Điện Thoại Like New

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban chuột Các app tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn chotsale.com.vn English chotsale.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ cùng Riêng tư Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


See more: Soạn Bài: Cụm Danh Từ Là Gì ? Danh Từ Và Cụm Danh Từ Trong Tiếng Anh

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message