Community là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


You watching: Community là gì

*
*
*

community
*

community /kə"mju:niti/ danh từ dân, dân bọn chúng, quần chúng (cùng tại một địa phương thơm, quận, thị xã, khu phố, thức giấc...)we must work for the welfare of the community: họ nên làm việc vì phúc lợi an sinh của nhân dân phường, hội, phái, đội fan (cùng tôn giáo, thuộc quốc tịch...)a religious community: giáo pháithe foreign community in Paris: nhóm người ngoại quốc nghỉ ngơi Pa-ri sở hữu xã hội, thiết lập chungcommunity of religion: xã hội tôn giáocommunity of interest: cộng đồng quyền lợi (the community) công chúng, buôn bản hộicommunity centre câu lạc cỗ khu vựccommunity singing đồng ca, sự hát tập thể
nhóm ngườiLĩnh vực: năng lượng điện tử và viễn thôngsự chungtập thểcommunity aerial: ăng ten tập thểcommunity antenna: ăng ten tập thểcommunity installations: sự máy tập thểTV community antenna television system (CATV)hệ vô tuyến ăng ten chungcommunity aerialăng ten chungcommunity antennaăng ten cộng đồngcommunity antenna televisiontivi anten chungcommunity broadcastingsự phát hình (anten) chungcommunity care buildingtrung trung ương cải huấn thanh-thiếu niêncommunity centerbên văn hóa truyền thống giáo dụccommunity centertrung trọng điểm cộng đồngcommunity centretrung chổ chính giữa cùng đồngcommunity dentistrynha sĩ cùng đồngcommunity dial office (CDO)đài điện thoại chungcommunity dwellingnhà ở cùng đồngcommunity health councilhội đồng sức khỏe cùng đồngcommunity landsđất áp dụng chungcommunity mediciney tế cùng đồngcommunity physicianbác bỏ sĩ cộng đồngcommunity receiverlắp thêm thu cùng đồngcommunity receptionthu cùng đồng


See more: Yêu Thương Là Gì ? Biểu Hiện Của Nó Như Thế Nào? Tình Yêu Thương Là Gì

*

*

*See more: Xe Pkl Là Gì - Top 5 Dòng Pkl Giá Rẻ Cho Các Tay Chơi

community

Từ điển Collocation

community noun

ADJ. large, small | close, close-knit, tight-knit a close-knit fishing community | lively, thriving, vibrant | international, local | wider the concerns of the local and wider community | ethnic, immigrant, minority, religious | Asian, black, etc. the Asian community in Britain | Christian, Muslim, etc. | farming, mining, etc. | rural, village | academic, business, gay, scientific

COMMUNITY + NOUN care, centre, college, service, work | action, relations | group, leader | spirit

PREP.. in/within a/the ~ divisions within the scientific community

PHRASES the community as a whole/at large a cultural programme that should benefit the community at large | a thành viên of the community, part of a community, a pillar of the community (= a svào supporter of the community), a sense of community There is a svào sense of community in this town.

Từ điển WordNet


n.

a group of people living in a particular local area

the team is drawn from all parts of the community

a group of people having ethnic or cultural or religious characteristics in common

the Christian community of the apostolic age