Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm WEEKNUM để tính số thứ tự của tuần trong năm của một ngày cụ thể trong Excel.

Bạn đang xem: Công thức tính tuần trong excel

1. Cấu trúc hàm WEEKNUM

Cú pháp hàm: =WEEKNUM(serial_number; )

Trong đó:

Serial_number: đối số bắt buộc, là một ngày trong tuần muốn tính số thứ tự của tuần đó trong năm.Return_type: đối số tùy chọn, là một số để xác định tuần sẽ bắt đầu từ ngày nào.

Xem thêm: Hướng Dẫn Liên Kết Tài Khoản Adsense Với Youtube Với Tài Khoản Google Adsense

Lưu ý:

Có hai hệ thống được dùng cho hàm này:

– Hệ thống 1 Tuần có ngày 1 tháng 1 là tuần thứ nhất trong năm và được đánh số là tuần 1.

– Hệ thống 2 Tuần có ngày thứ Năm đầu tiên trong năm là tuần thứ nhất trong năm và được đánh số là tuần 1.

Nếu bỏ qua đối số return_type, hàm sẽ mặc định là 1.Nếu return_type = 1 thì tuần bắt đầu vào chủ nhật và được đánh số là 1.Nếu return_type = 2 thì tuần bắt đầu vào thứ 2 và được đánh số là 1.Nếu return_type = 11 thì tuần bắt đầu vào thứ 2 và được đánh số là 1.Nếu return_type = 12 thì tuần bắt đầu vào thứ 3 và được đánh số là 1.Nếu return_type = 13 thì tuần bắt đầu vào thứ 4 và được đánh số là 1.Nếu return_type = 14 thì tuần bắt đầu vào thứ 5 và được đánh số là 1.Nếu return_type = 15 thì tuần bắt đầu vào thứ 6 và được đánh số là 1.Nếu return_type = 16 thì tuần bắt đầu vào thứ 7 và được đánh số là 1.Nếu return_type = 17 thì tuần bắt đầu vào chủ nhật được đánh số là 1.Nếu return_type = 21 thì tuần bắt đầu vào thứ 2 và được đánh số là 2.Nếu return_type không nằm trong các giá trị của nó như trên thì hàm trả về giá trị lỗi #NUM!Nếu serial_number nằm ngoài phạm vi cơ bản của giá trị ngày tháng thì hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

.2 Cách sử dụng hàm WEEKNUM

Ví dụ ta cần tìm số thứ tự của các tuần theo yêu cầu như hình sau:

*

=WEEKNUM(A3;1)

*

Áp dụng công thức hàm tương tự ta có công thức tính các yêu cầu còn lại như sau:

*

Tiếp theo với ô A9, ta có thể thấy ngày của ô không đúng nên hàm sẽ trả về lỗi #VALUE! . Với ô A10 thì giá trị return_type không đúng nên hàm trả về lỗi #NUM!.

*

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm WEEKNUM trong Excel. Chúc các bạn thành công!