Công văn xin rút hồ sơ kinh doanh là gì? Pháp luật quy định như thế nào về rút hồ sơ kinh doanh. Bài viết dưới đây ACC xin chia sẻ thông tin về công văn xin rút hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Bạn đang xem: Công văn xin rút hồ sơ đăng ký kinh doanh


*
*

1.Các trường hợp rút hồ sơ đăng kí kinh doanh.

– Xin rút hồ sơ vì các lý do riêng, lý do nội bộ của doanh nghiệp.

– Kê khai các thông tin không đăng ký thay đổi

– Hồ sơ bị nộp nhầm loại hình đăng ký.

2. Mẫu công văn xin rút hồ sơ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….…………, ngày …..tháng……năm 201..

ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ

Kính gửi: …………………………………………

Tôi tên là: …………………………………Giới tính:…………………..

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Assessment Là Gì, Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Chức danh:………………………………….Điện thoại:……………….

Sinh ngày:……………………………Dân tộc:…………..Quốc tịch:……………….

CMND số:…………………………..Ngày cấp:………………Nơi cấp:……………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………….

Là đại diện theo ủy quyền của công ty để thực hiện thủtục đăng kí kinh doanh

Tôi xin trình bày nội dung sau:

Ngày …/…/…….tôi đã nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh cho ………………biên nhận hồ sơ số ……………… Nay tôi muốn rút lại hồ sơ đã nộp.

Lý do: Rút hồ sơ để

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai trên. Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét giải quyết.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

Trên đây là những thông tin về công văn xin rút hồ sơ đăng ký kinh doanh mà Công Ty Luật ACC xin gửi tới quý khách hàng và các bạn đọc. Nếu bạn đang có nhu cầu về công chứng hoặc có nhu cầu được hỗ trợ, trợ giúp về các vấn đề pháp lý thì hãy liên hệ đến Công Ty Luật ACC – chúng tôi mang đến sự hài lòng ở bạn.