Công văn xin rút hồ sơ marketing là gì? pháp luật quy định như thế nào về rút hồ nước sơ khiếp doanh. Bài viết dưới đây ACC xin chia sẻ thông tin về công văn xin rút hồ nước sơ đk kinh doanh.

Bạn đang xem: Công văn xin rút hồ sơ đăng ký kinh doanh


*
*

1.Các trường thích hợp rút hồ sơ đăng kí tởm doanh.

– Xin rút hồ sơ vị các vì sao riêng, tại sao nội cỗ của doanh nghiệp.

– Kê khai những thông tin không đk thay đổi

– hồ sơ bị nộp nhầm mô hình đăng ký.

2. Chủng loại công văn xin rút hồ sơ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

….…………, ngày …..tháng……năm 201..

ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ

Kính gửi: …………………………………………

Tôi thương hiệu là: …………………………………Giới tính:…………………..

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Assessment Là Gì, Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Chức danh:………………………………….Điện thoại:……………….

Sinh ngày:……………………………Dân tộc:…………..Quốc tịch:……………….

CMND số:…………………………..Ngày cấp:………………Nơi cấp:……………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường xuyên trú:…………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………….

Là đại diện theo ủy quyền của người sử dụng để thực hiện thủtục đăng kí kinh doanh

Tôi xin trình bày nội dung sau:

Ngày …/…/…….tôi đang nộp làm hồ sơ đăng kí tởm doanh cho ………………biên nhận hồ sơ số ……………… ni tôi ước ao rút lại hồ nước sơ đã nộp.

Lý do: Rút hồ sơ để

Tôi cam đoan chịu nhiệm vụ trước luật pháp về tính chính xác, trung thực của ngôn từ kê khai trên. Kính ý kiến đề nghị Phòng Đăng ký marketing xem xét giải quyết.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

Trên đây là những tin tức về công văn xin rút hồ nước sơ đk kinh doanh mà doanh nghiệp Luật ACC xin phép được gửi đến quý người sử dụng và chúng ta đọc. Nếu như khách hàng đang có nhu cầu về công chứng hoặc có nhu cầu được hỗ trợ, hỗ trợ về các vấn đề pháp luật thì hãy contact đến công ty Luật ACC – shop chúng tôi mang đến sự hài lòng ở bạn.