Consider là gì

Nâng cao vốn từ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú chotsale.com.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một bí quyết tự tín.
You watching: Consider là gì

< passive + obj + to lớn infinitive sầu > It is considered bad manners in some cultures khổng lồ speak with your mouth full of food.
Consider & regard can both mean ‘believe’ or ‘realise’ or ‘understand’. When they mean ‘believe’ or ‘realise’ or ‘understand’, we don’t often use the continuous forms. …
to lớn think about a particular subject or thing or about doing something or about whether lớn vì something:
To carry out this verification, we considered the time response of each system for the largest đầu vào data mix we have used in each query.
In a sense, they can be considered as streams, but they are intrinsically non-ordered, and vì not contain repeated elements.
Writing history as the history of discourse suggests several difficulties; these are considered briefly.
Các quan điểm của các ví dụ ko biểu hiện quan điểm của các chỉnh sửa viên chotsale.com.vn chotsale.com.vn hoặc của chotsale.com.vn University Press hay của các nhà cấp giấy phép.
*

*See more: Trước Công Nguyên Là Gì ? Trước Và Sau Công Nguyên Có Bao Nhiêu Năm?

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột Các app tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập chotsale.com.vn English chotsale.com.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


See more: " Task Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Nghĩa Của Từ Task, Từ Task Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message