đại học ngoại ngữ tin học tp hcm hoc phi

Ho Chi Minc City University of Foreign Languages - Information Technology (HUFLIT)

Thành lập và hoạt động năm: 1994

Xem điểm chuẩn: Xem ngay