Hằng năm, gia sư tiểu học tập đều phải tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp. Sau đây, chotsale.com.vn vẫn giải thích chuẩn chỉnh nghề nghiệp cô giáo tiểu học là gì cùng được nhận xét dựa trên nhưng tiêu chí nào.

Bạn đang xem: Đánh giá chuẩn giáo viên tiểu học


Chuẩn công việc và nghề nghiệp giáo viên tiểu học là gì?

Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Quy định chuẩn nghề nghiệp cô giáo cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông phát hành kèm Thông tứ số 20/2018/TT-BGDĐT, chuẩn chỉnh nghề nghiệp thầy giáo tiểu học là khối hệ thống phẩm chất, năng lực mà gia sư cần đã có được để tiến hành nhiệm vụ dạy học cùng giáo dục học sinh trong những cơ sở giáo dục đào tạo tiểu học.

Xem thêm: Bí Quyết Giao Tiếp Để Thành Công Trong Công Việc, 10 Cách Giao Tiếp Hiệu Quả Của Người Thành Công


Trong đó, chuẩn chỉnh nghề nghiệp thầy giáo tiểu học đã được đánh giá dựa trên 05 tiêu chuẩn chỉnh và 15 tiêu chí quy định tại chương II Quy định phát hành kèm Thông bốn 20. Thay thể:1. Tiêu chuẩn chỉnh về phẩm chất nhà giáoTiêu chuẩn chỉnh này yêu cầu giáo viên tuân hành các nguyên lý và rèn luyện về đạo đức nghề nghiệp nhà giáo; share kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp vào rèn luyện đạo đức và sinh sản dựng phong thái nhà giáo.- tiêu chí 1: Đạo đức đơn vị giáo- tiêu chí 2: phong thái nhà giáo2. Tiêu chuẩn chỉnh về trở nên tân tiến chuyên môn, nghiệp vụ

Tiêu chuẩn chỉnh này yêu ước giáo viên nạm vững trình độ và thuần thục nghiệp vụ; tiếp tục cập nhật, nâng cao năng lực trình độ và nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thay đổi giáo dục.

- tiêu chuẩn 3: cách tân và phát triển chuyên môn bản thân
- tiêu chuẩn 4: xây cất kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng trở nên tân tiến phẩm chất, năng lực học sinh- tiêu chí 5: Sử dụng phương thức dạy học tập và giáo dục theo hướng cải tiến và phát triển phẩm chất, năng lượng học sinh- tiêu chí 6: Kiểm tra, review theo hướng cách tân và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh- tiêu chí 7: support và cung ứng học sinh3. Tiêu chuẩn về xây dựng môi trường thiên nhiên giáo dục

Tiêu chuẩn này yêu cầu giáo viên triển khai xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh dân chủ, phòng, chống bạo lực học đường

- tiêu chuẩn 8: Xây dựng văn hóa truyền thống nhà trường- tiêu chuẩn 9: thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường
- tiêu chí 10: triển khai và kiến tạo trường học tập an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường.4. Tiêu chuẩn về cách tân và phát triển mối quan hệ giới tính giữa bên trường, mái ấm gia đình và làng hội

Tiêu chuẩn chỉnh này yêu ước giáo viên tham gia tổ chức triển khai và tiến hành các vận động phát triển quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xóm hội trong dạy học, giáo dục đạo đức, lối sống và làm việc cho học sinh

- tiêu chí 11: tạo ra dựng mọt quan hệ bắt tay hợp tác với cha mẹ hoặc tín đồ giám hộ của học viên và những bên liên quan- tiêu chí 12: phối kết hợp giữa bên trường, gia đình, làng mạc hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh- tiêu chuẩn 13: kết hợp giữa bên trường, gia đình, làng mạc hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống, cống hiến và làm việc cho học sinh
5. Tiêu chuẩn chỉnh về sử dụng ngoại ngữ hoặc giờ dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và thực hiện thiết bị công nghệ trong dạy dỗ học, giáo dục

Tiêu chuẩn này yêu cầu giáo viên áp dụng được nước ngoài ngữ hoặc giờ dân tộc, ứng dụng technology thông tin, khai quật và sử dụng những thiết bị technology trong dạy học, giáo dục.- tiêu chí 14: sử dụng ngoại ngữ hoặc giờ dân tộc- tiêu chuẩn 15: Ứng dụng công nghệ thông tin, khai quật và thực hiện thiết bị technology trong dạy dỗ học, giáo dục
*
Chuẩn công việc và nghề nghiệp giáo viên tiểu học (Ảnh minh họa)

Đánh giá cùng xếp loại chuẩn nghề nghiệp thầy giáo tiểu học

Theo Điều 11 Quy định chuẩn nghề nghiệp thầy giáo trung học tập phổ thông, giáo viên tự tấn công giá chuẩn chỉnh nghề nghiệp theo chu kỳ 01 năm một lần vào cuối năm học và người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức review giáo viên theo chu kỳ luân hồi 02 năm một lượt vào cuối năm học.Trong đó, tác dụng đánh giá sẽ được xếp các loại theo chế độ tại Điều 10 như sau:- Đạt chuẩn nghề nghiệp gia sư ở mức tốt: Có tất cả các tiêu chuẩn đạt tự mức tương đối trở lên, buổi tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong các số đó có các tiêu chí về tiêu chuẩn chỉnh phát triển chuyên môn, nghiệp vụ đạt mức tốt;- Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá: Có toàn bộ các tiêu chí đạt trường đoản cú mức đạt trở lên, về tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt trường đoản cú mức khá trở lên, trong đó các tiêu chuẩn chí về tiêu chuẩn phát triển siêng môn, nghiệp vụ đạt tới khá trở lên;- Đạt chuẩn nghề nghiệp gia sư ở mức đạt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên;- Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chí được reviews chưa đạt (tiêu chí được review chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí đó).

Chọn cô giáo cốt cán theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên