Define là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt Quý Khách đang xem: Define là gì


You watching: Define là gì

*

*

*

*See more: Ecchi Là Gì ? So Với Hentai, Ecchi Có Hấp Dẫn Bằng Không? Ecchi Là Gì

define /di"fain/ ngoại rượu cồn từ
khái niệm (một từ bỏ...) định rõ, vạch rõ (kiểu dáng, nhóc con giới...)khổng lồ define the right for someone: xác định rõ quyền lợi mang đến aikhổng lồ define the boundary between two countries: xác định rõ ranh ma giới nhị nước khẳng định điểm sáng, chứng tỏ tính chấtđịnh nghĩadefine colors: tư tưởng màudefine method: phương thức định nghĩadefine name: tư tưởng têndefine statement: câu lệnh định nghĩadefine style: có mang kiểuđịnh rõxác minh o xác minh (tính chất)

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): definition, define, definite, indefinite, definitely, indefinitely


*

define

Từ điển Collocation

define verb

ADV. accurately, carefully, correctly, exactly, explicitly, precisely, specifically It is important khổng lồ define these terms accurately. | clearly, fully, strongly, well | adequately There may be problems if responsibilities are not adequately defined. | ill, poorly | broadly We have chosen to define the scope of our study quite broadly. | loosely, vaguely | closely, narrowly, rigidly, strictly, tightly | simply, solely | easily | formally, officially | traditionally | culturally, geographically, socially the culturally defined role of women | legally

VERB + DEFINE be difficult lớn, be impossible khổng lồ | be easy to lớn Social values are not easy to define.

PREP.. in terms of The difficulty of a problem was defined in terms of how long it took khổng lồ complete.

Từ điển WordNet

v.

give sầu a definition for the meaning of a word

Define `sadness"

determine the nature of

What defines a good wine?

Diễm qulặng bây giờ
Phnghỉ ngơi ngọc thảo


See more: Nghĩa Của Từ Dealer Là Gì ? Thuật Ngữ Dealer Trong Ngành Kinh Tế

Hồ quang hiếu