chotsale.com.vn update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của những trường nhanh nhất, tương đối đầy đủ nhất.

Điểm chuẩn Trường Đại học tập Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

**Lưu ý: Điểm này đã bao hàm điểm chuẩn chỉnh và điểm ưu tiên (nếu có).

Tham khảo khá đầy đủ thông tin trường mã ngành của ngôi trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng để đưa thông tin chuẩn xác điền vào hồ sơ đăng ký vào ngôi trường Đại học. Điểm chuẩn vào ngôi trường Đại học Bách Khoa - Đại học tập Đà Nẵng như sau:

Ngành

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học tập bạ

Công nghệ sinh học

20

23

25,75

24

26,92

Công nghệ tin tức (Chất lượng cao, Đặc thù - bắt tay hợp tác doanh nghiệp)

23

25,65

26

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - nước ngoài ngữ Nhật)

23,5

25,65

25,50

Công nghệ thông tin (Đặc thù - bắt tay hợp tác doanh nghiệp)

27,5

27,20

Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng

18,5

19,3

18

20,05

20,61

Công nghệ sản xuất máy

20,5

24

22

23,85

25,74

Quản lý công nghiệp

18

23

20

23,85

26,25

Kỹ thuật cơ khí - siêng ngành Cơ khí hễ lực

-

24,65

24,50

24,75

26,89

Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí rượu cồn lực (Chất lượng cao)

16,5

20

18

23,10

23,92

Kỹ thuật cơ điện tử

-

25,5

25

25,65

27,37

Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử (Chất lượng cao)

19,5

23,25

19

23,50

25,08

Kỹ thuật nhiệt độ (Nhiệt điện lạnh, Kỹ thuật tích điện & môi trường)

-

22,25

21

23,65

24,18

Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao)

15,5

16,15

16

17,65

18,10

Kỹ thuật tàu thủy

16,15

17,5

16

18,05

17,53

Kỹ thuật điện

24,35

24,50

25,00

26,85

Kỹ thuật năng lượng điện (Chất lượng cao)

17

19,5

18

21,00

23,63

Kỹ thuật năng lượng điện tử & viễn thông

-

24,5

25

25,25

27,15

Kỹ thuật điện tử và viễn thông (Chấtlượng cao)

17

19,8

18

21,50

24,37

Kỹ thuật điều khiển & auto hóa

-

26,55

27,50

26,50

28,40

Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển & tự động hóa hóa(Chất lượng cao)

21,25

24,9

24

24,70

26,76

Kỹ thuật hóa học(2 chuyên ngành: Silicate, Polymer)

17,5

21

18

23,25

25,43

Kỹ thuật môi trường

16,55

16

16,85

21,16

Kỹ thuật môi trường thiên nhiên (Chất lượng cao)

16,45

Công nghệ dầu khí và khai thác dầu

-

20,5

23

23

25,09

Công nghệ thực phẩm

-

24,5

25,75

25,15

27,25

Công nghệ lương thực (Chất lượng cao)

17,55

18

19,65

24,21

Kiến trúc (Chất lượng cao)

19,5

21,5

18

22,00

Kiến trúc

21,85

18

23,25

Kỹ thuật sản xuất - chăm ngành Xây dựng gia dụng & công nghiệp

-

23,75

22,75

23,45

26,38

Kỹ thuật xây đắp - chuyên ngành Xây dựng gia dụng & công nghiệp (Chất lượng cao)

16,1

17,1

18

18,00

18,94

Kỹ thuật gây ra - chăm ngành Tin học xây dựng

20

20,9

20

22,55

23,63

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

-

17,6

16

18,40

17,80

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Chất lượng cao)

16,8

Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông

-

19,3

18

21,00

22,48

Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông (Chất lượng cao)

15,3

16,75

18

16,70

19,65

Kinh tế xây dựng

-

22,1

23

23,75

26,10

Kinh tế phát hành (Chất lượng cao)

15,5

18,5

18

19,25

20,15

Quản lý tài nguyên & môi trường

17,5

18,2

18

19,00

23,24

Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Điện tử viễn thông

15,11

16,88

18

21,04

21,05

Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành khối hệ thống nhúng

15,34

18,26

18

19,28

21,05

Chương trình huấn luyện và đào tạo kỹ sư rất chất lượng Việt - Pháp

17,55

18,88

18

20,50

19,48

Công nghệ dầu khí và khai thác dầu (Chất lượng cao)

16,2

Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp

15,25

17,5

16

22,50

17,27

Kỹ thuật đại lý hạ tầng

15,35

15,5

16

17,05

17,40

Công nghệ tin tức (Chất lượng cao, Đặc thù - hợp tác ký kết doanh nghiệp), chăm ngành Khoa học tài liệu và trí óc nhân tạo

25,65

25,10

Kỹ thuật cơ khí - chăm ngành Cơ khí hàng không

24

26

23,80

26,48

Kỹ thuật máy tính

25,65

26

25,85

28,04

Kỹ thuật ô tô

25,00

Tìm hiểu các trường ĐH quanh vùng Miền Trung nhằm sớm có ra quyết định trọn trường nào cho giấc mơ của bạn.


*

*

*
*
*
*
*
*
*