Những phương pháp định mức lao động chi tiết

Định mức lao động là một trong những căn cứ quan trọng cho công tác quản lý lao động, quản lý sản xuất. Nó vừa là cơ sở lao động khoa học trong doanh nghiệp, vừa là cơ sở để xây dựng đơn giá tiền lương. Như vậy, muốn đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh, hạch toán các chi phí kinh tế thì bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần phải hoàn thiện công tác định mức lao động.

You watching: Những phương pháp định mức lao động chi tiết

Thấy được tầm quan trọng của việc định mức lao động nhưng dường như lãnh đạo doanh nghiệp vẫn chưa thật sự hiểu rõ và chú trọng hoàn thiện.

*

1. Khái niệm định mức lao động

Như chúng ta đã biết, quá trình sản xuất được chia thành các công đoạn sản xuất (hay bước công việc) và mỗi công đoạn lại xác định được hao phí lao động, do đó có thể tính được lượng lao động của toàn bộ quá trình sản xuất. Định mức lao động là lượng lao động hao phí được quy định để hoàn thành một đơn vị sản phẩm (hoặc một khối lượng công việc) đúng tiến độ và tiêu chuẩn chất lượng trong những điều kiện tổ chức kỹ thuật nhất định.


Định mức thời gian (Mtg) là lượng tiêu hao thời gian được quy định để một hay một nhóm lao động hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc trong các điều kiện tổ chức - kỹ thuật nhất định. Định mức sản lượng (Msl) là số lượng sản phẩm/khối lượng công việc do một hay một nhóm lao động hoàn thành trong một đơn vị thời gian (phút, giờ hay ngày làm việc), trong các điều kiện tổ chức - kỹ thuật nhất định.

See more: #12 Biện Pháp Tu Từ Là Gì ? Cho Ví Dụ Phân Biệt Biện Pháp Tu Từ


Sự biến động của mức thời gian hay mức sản lượng phụ thuộc vào những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, trình độ tổ chức lao động khoa học, trình độ lành nghề và phương pháp làm việc của chuyên viên, nhân viên trong từng công việc.

Định mức phục vụ (Mpv) là số lượng máy móc, thiết bị, lao động thích hợp được quy định cho một hay một nhóm lao động phải phục vụ trong các điều kiện cụ thể. Định mức biên chế (Mbc) là số lượng người lao động có trình độ thích hợp được qui định chặt chẽ để thực hiện một khối lượng công việc cụ thể, trong những điều kiện tổ chức kỹ thuật nhất định.

See more: Cách Tính Thuế Nhà Thầu Là Gì ? Cách Tính Thuế Nhà Thầu Đúng Quy Định

Công tác định mức lao động khá phức tạp vì nó có quan hệ trực tiếp đến quyền lợi của người lao động nên khi định mức, việc quan trọng là cần làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ nhân sự với sự tham gia và hỗ trợ của lãnh đạo, đại diện công đoàn để công tác định mức lao động đạt hiệu quả cao nhất. Muốn định mức chính xác đòi hỏi người làm định mức phải có trình độ nghiệp vụ vững chắc, phải am hiểu và có kinh nghiệm trong các công việc được định mức.