đơn xin gia hạn hợp đồng kinh tế

... Người làm đơn Signature (Ghi rõ họ tên, chức vụ) Mẫu Đơn xin gia hạn giấy phép hoạt động thủy sản vào vùng biển khơi của cả nước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vị - Hạnh ... Freedom – Happines ĐƠN XIN CẤPhường GIẤY PHÉP. HOẠT ĐỘNG THỦY SẢN TRONG VÙNG BIỂN CỦA VIỆT NAM License application Form for Fisheries operation in Vietnam giới seas 1. Người xin phép/ Applicant: - ... (Nếu có): Address of representative/ representative office in Viet nam (if available) 2. Tàu xin hoạt động tại Việt Nam/Vessel conducting fisheries activities in Vietnam: - Tên tàu (nếu như có)...


You watching: đơn xin gia hạn hợp đồng kinh tế

*

Tài liệu Mẫu đơn xin gia hạn sử dụng (hoặc kiểm soát và điều chỉnh văn bản ) giấy phép hoạt động vào phạm vi đảm bảo dự án công trình tbỏ lợi pptx


... Mẫu đơn xin gia hạn thực hiện (hoặc kiểm soát và điều chỉnh văn bản ) giấy tờ hoạt động trong phạm vi bảo đảm công trình xây dựng ... tổ chức triển khai, cá nhân CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc , ngày tháng năm ĐƠN XIN GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG) GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI ... (Tên phòng ban cung cấp phép); thời hạn áp dụng giấy phép tự đến Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT ( UBND tỉnh giấc, thị xã, làng mạc ) xem xét và có thể chấp nhận được (tên tổ chức, cá thể xin gia hạn, hoặc điều chỉnh ngôn từ...
*See more: Tổng Giám Đốc Công Ty Tiếng Anh Là Gì ? Cụm Từ Thường Sử Dụng Có Liên Quan

*

... Mẫu đơn xin gia hạn bản thảo khai quật tbỏ sản (Kèm theo Thông bốn số 02 /2006/TT-BTS ngày đôi mươi tháng 3 ... sản) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc ____________________ , ngày tháng năm ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉPhường KHAI THÁC THUỶ SẢN Kính gửi: Tên chủ tàu: ... cấp Giấy phnghiền khai quật tbỏ sản đã được cấp cho mang số: , được cấp Ngày tháng năm ; không còn thời hạn sử dụng vào trong ngày tháng năm Đề nghị Cơ quan tiền làm chủ công ty nước về Khai thác cùng Bảo vệ mối cung cấp...
*See more: Cách Xem Tin Nhắn Đã Gỡ Trên Messenger Trên Điện Thoại Và Pc

*