Đơn xin vào Đảng là biểu mẫu được phát hành kèm theo hướng dẫn 09-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương Đảng về nghiệp vụ công tác Đảng viên.

Bạn đang xem: Đơn xin vào đảng cộng sản việt nam viết tay


Mẫu đối kháng xin vào Đảng tiên tiến nhất Ví dụ cụ thể đơn xin vào Đảng Ý nghĩa của Đơn xin vào Đảng Điều kiện để được kết hấp thụ Đảng Đảng viên được kết nạp theo các bước thế nào?
ĐƠN XIN VÀO ĐẢNGKính gửi:Chi uỷ: …………………………………………………………………………….Đảng uỷ:……………………………………………………………………….…..Tôi là:……………………………………., sinh ngày … tháng … năm ………
Nơi sinh:……………..……………………………………………………………..Quê quán:………………………………………………………………………….Dân tộc:………………………………..Tôn giáo: ……………………………….Trình độ học tập vấn:…………………………………………………………………..Nơi cư trú: …………………………………………………………………………Nghề nghiệp:……………………………………………………………………….Chức vụ chủ yếu quyền, đoàn thể:…………………………………………………Vào Đoàn tuổi teen Cộng sản hồ chí minh ngày … mon ... Năm ……….tại: …………………………………………………………………………………..Được xét là tình cảm Đảng ngày … tháng … năm …… tại đưa ra bộ………….Qua nghiên cứu và phân tích Điều lệ Đảng cùng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của bỏ ra bộ, của tổ chức triển khai Đoàn, Công đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được: ……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………Tôi nguyện trung thành với chủ với ưng ý và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu xong xuôi tốt trách nhiệm được giao, xứng đáng là Đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.............., ngày … tháng … năm ………NGƯỜI LÀM ĐƠN(ký, ghi rõ họ cùng tên)

Ví dụ ví dụ đơn xin vào Đảng


Tải về
Sửa/In biểu mẫu
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMĐƠN XIN VÀO ĐẢNGKính gửi: (1)Chi uỷ: bỏ ra bộ ngôi trường AĐảng uỷ: buôn bản B, thị xã C, tỉnh DTôi là: Nguyễn Văn Đ, sinh ngày 15 tháng 12 năm 199xNơi sinh: xã B, huyện C, tỉnh giấc DQuê quán: (2) thôn B, thị trấn C, tỉnh giấc DDân tộc: ghê Tôn giáo: Không trình độ chuyên môn học vấn: Đại họcNơi cư trú: làng B, thị xã C, tỉnh giấc DNghề nghiệp: Giáo viênChức vụ chính quyền, đoàn thể: KhôngVào Đoàn thanh niên Cộng sản hcm ngày 26 mon 3 năm 2008tại: Trường thcs A, làng mạc B, thị trấn C, thức giấc D.Được xét là cảm tình Đảng ngày 15 tháng 3 năm 2010 tại chi bộ trường A xóm B, thị trấn C, thức giấc D.Qua phân tích Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của bỏ ra bộ, của tổ chức triển khai Đoàn, Công đoàn (nếu có) tôi đã nhận được thức được:- Đảng cùng sản việt nam là đội đi đầu của kẻ thống trị công nhân, quần chúng. # lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành ích lợi của kẻ thống trị công nhân, của quần chúng lao rượu cồn và của dân tộc.- mục tiêu của Đảng là thi công nước vn độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không thể người bóc lột người....Tôi nguyện trung thành với hài lòng và phương châm cách mạng của Đảng, phấn đấu xong xuôi tốt trách nhiệm được giao, xứng danh là Đảng viên của Đảng cùng sản Việt Nam.

Xem thêm: Nokia 206 Mất Đèn Màn Hình Ảnh, N100 Mất Hiển Thị Và Đèn

............., ngày … mon … năm ………NGƯỜI LÀM ĐƠN(ký, ghi rõ họ và tên)
Lưu ý:1. Nơi không tồn tại chi uỷ thì ghi chi bộChi ủy là tổ chức triển khai Đảng, do bỏ ra bộ chỉ huy và quyết định mọi hoạt động, là cơ quan gồm trách nhiệm sẵn sàng nội dung sinh hoạt, hoạt động vui chơi của chi cỗ và không có thẩm quyền ra Nghị quyết, thực hiện kỷ luật.Chi bộ cơ sở là trong những nền tảng của Đảng và bao gồm nhiệm vụ:- Là hạt nhân thiết yếu trị ngơi nghỉ cơ sở. Bỏ ra bộ các đại lý cùng cùng với Đảng cỗ cơ sở là tổ chức cơ sở Đảng.- thâm nhập lãnh đạo xây dựng và tiến hành có hiệu quả các công ty trương, trọng trách công tác của cơ quan.- quan tâm đời sống đồ dùng chất, tinh thần của cán bộ, công chức và bạn lao động.- tạo ra Đảng bộ, đưa ra bộ và phòng ban vững mạnh…2. Ghi khu vực thường trú hoặc nơi tạm trú.

Ý nghĩa của Đơn xin vào Đảng

*
chủng loại Đơn xin vào Đảng mới nhất và điều kiện kết hấp thụ (Ảnh minh họa)

Điều kiện sẽ được kết nạp Đảng

Đảng viên được tiếp thụ theo quá trình thế nào?