Select model:
*
-- 1st gen.

Bạn đang xem: Download ios 7

(42mm) 1st gen. (38mm)iPhone SE 2022iPhone 13 Pro MaxiPhone 13 ProiPhone 13iPhone 13 MiniiPhone 12 Pro MaxiPhone 12 ProiPhone 12iPhone 12 MiniSE - 202011 Pro Max11 Pro 11XS MaxXS Max (China) XS XRX (GSM) X (Global)8 Plus (GSM) 8 (GSM) 8 Plus (Global) 8 (Global)7 Plus (GSM) 7 (GSM) 7 Plus (Global) 7 (Global) SE 6s 6s Plus 6 6 Plus 5s GLOBAL 5s GSM 5c GLOBAL 5c GSM 5 GSM (A1428) 5 GLOBAL (A1429) 4 4 GSM (2012) 4 GSM 4 CDMA 3G 3G 2G 4th gen 12.9" Cellular 4th ren 12.9" WiFi3rd gen 12.9" Cellular 1TB mã sản phẩm 3rd gene 12.9" Cellular3rd gen 12.9" WiFi 1TB mã sản phẩm 3rd gene 12.9" WiFi2nd ren 11" Cellular 1TB model 2nd ren 11" Cellular1st gen 11" Cellular 1TB model 1st ren 11" Cellular1st gene 11" WiFi 1TB mã sản phẩm 1st ren 11" WiFi1st ren 10.5" WiFi + 4G 1st gen 10.5" WiFi1st gene 9.7" WiFi + 4G 1st gene 9.7" WiFi2nd ren 12.9" WiFi + 4G 2nd ren 12.9" WiFi1st gen 12.9" WiFi + 4G 1st gene 12.9" WiFi 6th gen. Cellular 6th gen. WiFi 5rd gen. Cellular 5rd gen. WiFi 4rd gen. Cellular 4rd gen. WiFi 3rd gen.

Xem thêm: Hợp Đồng Cộng Tác Viên Là Gì ? Quy Trình Hợp Đồng Cộng Tác Viên

Cellular 3rd gen. WiFi 3rd gen. (China) 2nd gen. Cellular 2nd gen. WiFi 2nd gen. (China) 1st gen. 3G 1st gen. CDMA 1st gen. WiFi 9 - Cellular 9 - WiFi Air 5 - Cellular Air 5 - WiFi Air 4 - Cellular Air 4 - WiFi Air 3 - Cellular Air 3 - WiFi Air 2 - Cellular Air 2 - WiFi Air - (China) Air - Cellular Air - WiFi 8 - Cellular 8 - WiFi 7 - Cellular 7 - WiFi 6 - Cellular 6 - WiFi 5 - Cellular 5 - WiFi 4 - 3G 4 - CDMA 4 - WiFi 3 - CDMA 3 - 3G 3 - WiFi 2 - CDMA 2 - 3G 2 - WiFi 2012 2 - WiFi 1 - WiFi / 3G touch 7 cảm biến 6 cảm ứng 5 touch 4 touch 3 cảm ứng 2 cảm biến 1 4K 4th gen (2015) 3rd ren (2013) 3rd ren 2nd ren
quả táo version:
*
all versions16.0 15.715.6.115.615.5 15.4.115.415.315.2.115.215.1.115.115.0.215.0.115.014.7.114.714.614.5.114.514.4.214.4.114.414.314.2.114.214.114.0.114.013.713.6.113.613.5.113.513.4.613.4.113.413.3.113.313.2.313.2.213.213.1.313.1.213.1.113.113.012.4.712.4.612.4.512.4.412.4.312.4.212.4.112.412.3.112.312.212.1.412.1.312.1.212.1.112.112.0.112.011.4.111.411.3.111.311.2.611.2.511.2.211.2.111.211.1.211.1.111.111.0.311.0.211.0.111.0 10.3.4 10.3.3 10.3.2 10.3.1 10.3 10.2.1 10.2 10.1.1 10.1 10.0.3 10.0.2 10.0.1 10.0 9.3.6 9.3.5 9.3.4 9.3.3 9.3.2 9.3.1 9.3 9.2.2 9.2.1 9.2 9.1.1 9.1 9.0.2 9.0.1 9.0 8.4.2 8.4.1 8.4 8.3 8.2 8.1.3 8.1.2 8.1.1 8.1 8.0.2 8.0.1 8.0 7.1.2 7.1.1 7.1 7.0.6 7.0.5 7.0.4 7.0.3 7.0.2 7.0.1 7.0 6.1.6 6.1.5 6.1.4 6.1.3 6.1.2 6.1.1 6.1 6.0.2 6.0.1 6.0 5.1.1 5.1 5.0.1 5.0 4.3.5 4.3.4 4.3.3 4.3.2 4.3.1 4.3 4.2.10 4.2.9 4.2.8 4.2.7 4.2.6 4.2.1 4.2 4.1 4.0.2 4.0.1 4.0 3.2.2 3.2.1 3.2 3.1.3 3.1.2 3.1.1 3.1 3.0.1 3.0 2.2.1 2.2 2.1.1 2.1 2.0.2 2.0.1 2.0 1.1.5 1.1.4 1.1.3 1.1.2 1.1.1 1.1 1.0.2 1.0.1 1.0