Expat là gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ chotsale.com.vn.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một phương pháp lạc quan.
You watching: Expat là gì

The government is offering a haven for businessmen from overseas who need lớn expatriate their money.
Fashion was a key determinant of consumer appeal for expatriates, ever anxious khổng lồ underline their continued link khổng lồ the metropole.
To them, the considerations of the expatriates would become relevant only after their heads of state had reached regional agreements.
Screening for schistosomiasis, filariasis, và strongyloidiasis aước ao expatriates returning from the tropics.
Moreover, when the prices of rubber were high, expatriates were often more anxious lớn purchase rubber & move it through the export chain than to lớn verify its content và purity.
In addition, it was normal for the states khổng lồ invite knowledgeable foreigners (blaông chồng or Trắng - expatriates in present-day language) to lớn stay in the capitals as advisers.
I strongly opposed the extension of the vote to expatriates, some of whom left this country up lớn trăng tròn years ago.
I say again that, after careful consideration, we are sure that the expatriates" anxieties are groundless.
Các quan điểm của các ví dụ ko diễn đạt cách nhìn của các biên tập viên chotsale.com.vn chotsale.com.vn hoặc của chotsale.com.vn University Press tuyệt của các bên trao giấy phép.
*See more: Tìm Hiểu Khái Niệm Về Văn Hóa Là Gì, Văn Hóa Là Gì

*

Trang nhật cam kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British và American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các app tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập chotsale.com.vn English chotsale.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


See more: Nhựa Pp Là Gì Trên Facebook? NhựA Pp (Polypropylene) Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語