Express là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

express
*

express /iks"pres/ danh từ bạn gửi tlỗi hoả tốc, công văn hoả tốc xe pháo lửa tốc hành, xe pháo nhanh (tự Mỹ,nghĩa Mỹ) sản phẩm gửi xe pháo lửa tốc hành; tiền gửi hoả tốc thương hiệu (vận tải) tốc hành súng bắn nhanh tính từ phân tích, rõ ràngan express order: mệnh lệnh rõ ràng nlỗi hệt, như in, nlỗi tạcan express likeness: sự y hệt như hệt nhằm mục đích mục đích đặc biệt, nhằm mục đích riêng biệthis express reason for going...

You watching: Express là gì

: lý do đặc biệt để đi... của anh ý ta nkhô giòn, hoả tốc, tốc hànhan express rife: súng phun nhanhan express bullet: đạn mang đến súng bắn nhanhan express train: xe pháo lửa tốc hành phó từ hoả tốc, tốc hành ngoại hễ từ nỗ lực, xay, bóp (trái chanh...) biểu lộ, thổ lộ (tình cảm...); tuyên bố ý kiênto express oneself: biểu đạt, tuyên bố chủ kiến (về một sự việc gì...)his face expressed sorrow: nét khía cạnh anh ta bộc lộ sự nhức buồn (tân oán học) biểu diễn (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) gửi hoả tốc
biểu diễnbiểu thịcao tốcexpress elevator: thang đồ vật cao tốcexpress highway: đường cao tốcexpress lathe: trang bị nhân tiện cao tốcexpress lift: thang vật dụng cao tốccực nhanhdiễn đạtexpress delivery letterthơ phân phát gấpexpress delivery letterthơ phân phát riêngexpress delivery letterthỏng gửi phân phát nhanhexpress filterthứ thanh lọc nhanhexpress laboratorychống phân tách nhanhexpress parcels traintàu tốc hành chsống bưu kiệnexpress streetcarnăng lượng điện tốc hànhexpress streetcarđường tàu năng lượng điện tốc hànhexpress streetcarđường xeexpress traintàu nhanhexpress traintàu tốc hànhexpress tramwaycon đường tàu điện tốc hànhexpress tramwaymặt đường xe pháo điện tốc hànhexpress voicemạch thủ thỉ cung cấp tốclabel for express mailnhãn hiệu đến thư gởi gấplabel for express mailthương hiệu đến tlỗi gửi gấpregional express railroadcon đường tàu nkhô giòn cấp vùngregional express railwayđường tàu nhanh khô cấp vùngbưu phẩm phạt chuyển nhanhchuyên chngơi nghỉ tốc hànhexpress shipment service: hình thức dịch vụ siêng chlàm việc tốc hànhminc bạchexpress provision: điều giải pháp minh bạchexpress terms of the contract: pháp luật phân biệt của đúng theo đồngminch thịexpress agreement: thỏa ước minc thịexpress authority: quyền lợi minc thịexpress condition: điều kiện minc thịexpress consent: gật đầu minh thịexpress contract: hợp liên minh thịexpress undertaking: khẳng định minch thịexpress undertaking: sự khẳng định minh thịexpress warranty: sự bảo vệ minch thịminc xácnhanhby express: chuyển phát nhanhexpress charge: phí tổn phát đưa nhanhexpress counter: quầy thu chi phí nhanhexpress delivery: sự giao nhanhexpress delivery: quầy thu tiền nhanhexpress delivery: phạt gửi nhanhexpress fee: phí tổn nhanhexpress fee: chi phí chở nhanhexpress fee: phí gửi nhanhexpress mail: tlỗi phân phát đưa nhanhexpress mail service: các dịch vụ thỏng phân phát đưa nhanhexpress money order: thỏng chuyển khoản phân phát nhanhexpress money order: tlỗi chuyển khoản nhanhexpress paid: đã trả mức giá cải cách và phát triển nhanhexpress paid: vẫn trả mức giá vạc chuyển nhanhexpress transfer: chuyển khoản nhanhparcel express: bưu kiện đưa phạt nhanhphạt đưa nhanhexpress charge: tầm giá phạt chuyển nhanhexpress mail: tlỗi vạc chuyển nhanhexpress mail service: dịch vụ tlỗi vạc đưa nhanhexpress paid: sẽ trả phí tổn phân phát đưa nhanhcông cụ rõ bằng văn bảnrõ ràngexpress consent: sự đồng thuận cụ thể bên trên văn bảnexpress proclamation: sự chào làng rõ ràngexpress warranty: sự cam kết rõ ràngsự chuyên chsống tốc hànhsự chuyển khoản qua ngân hàng nhanhsuốttốc hànhair express: thỏng tốc hành mặt hàng khôngby express: bằng xe tốc hànhcontainer express: xe pháo lửa công-ten-nơ tốc hànhdirect express container: tàu công-ten-nơ tốc hành trực tiếpexpress agency: hãng vận tải đường bộ tốc hànhexpress airmail: thư tốc hành hàng khôngexpress business: nghề chuyển vận tốc hànhexpress cargo: hàng chsống tốc hànhexpress consignment: sản phẩm gởi tốc hành. express container service: dịch vụ công-ten-nơ tốc hànhexpress container service: dịch vụ tàu công-ten-nơ tốc hành (chỉ dừng chân tại những cảng chính)express delivery: siêng chsinh sống tốc hànhexpress liner: tàu khách hàng tốc hànhexpress rate: giá chỉ chở tốc hànhexpress shipment service: các dịch vụ chăm chlàm việc tốc hànhexpress ticket: vé xe tốc hànhlimited express: chuyến xe pháo tốc hành đặc biệtcố gắng épxe pháo tốc hànhby express: bằng xe cộ tốc hànhexpress ticket: vé xe tốc hànhlimited express: chuyến xe tốc hành quánh biệtcommercial express and storagevận tải với dự trữ thương mạiexpress clause ""to lớn order""điều khoản "fan chỉ định" nêu rõexpress clause ""khổng lồ order""luật pháp "theo lệnh" nêu rõexpress collectcước thu Lúc hàng đếnexpress conditionđiều kiện hiển nhiênexpress consentsự đồng thuận rõ bên trên văn uống bản

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): expression, express, expressive sầu, expressively


*

*

*

express

Từ điển Collocation

express verb

ADV. well Perhaps I have not expressed myself very well. | fully She expresses herself most fully in her paintings. | openly He expressed his anger openly. | clearly | cogently Students must learn to lớn express a point of view cogently & with clarity. | exactly, precisely | concisely, succinctly | eloquently The poet eloquently expresses the sense of lost innocence.

VERB + EXPRESS be/feel able/unable khổng lồ Many patients feel unable to lớn express their fears. | find it difficult khổng lồ

PHRASES a chance/an opportunity to express sth

Từ điển WordNet


n.

v.

See more: Kệ Pallet Là Gì ? Cách Sử Dụng Pallet Trong Vận Chuyển Hàng Hóa

manifest the effects of (a gene or genetic trait)

Many of the laboratory animals express the trait

sover by rapid transport or special messenger service

She expressed the letter lớn Florida

adj.

See more: Gg Là Gì Và Hướng Dẫn Dùng Từ Gg Sao Cho Văn Minh Khi Chơi Game

not tacit or implied

her express wish

without unnecessary stops

an express train

an express shipment

adv.

by express

please send the letter express


English Synonym và Antonym Dictionary

expresses|expressed|expressingsyn.: describe dispatch fast imply indicate present quick rapid say send ship show speedy swift tell voiceant.: implied local suppress