... công tác lâu năm, thời gian thử việc có thể rút ngắn nhưng phải do TGĐ trực tiếp xem xét và quyết định), hết thời gian thử việc các nhân viên mới có trách nhiệm làm báo cáo thử việc theo mẫu ... nhánh). 6.10.4. Thời gian học việc là 06 tháng tính từ khi ký Hợp đồng Học việc theo mẫu MB-TDNS/12 (các trường hợp đã có kinh nghiệm công tác lâu năm, thời gian học việc có thể được rút ngắn ... đối với việc tuyển dụng các nhân viên lao động giản đơn như: Nhân viên Văn phòng Tổng hợp, Nhân viên Lái xe, Nhân viên Ngân quỹ, Nhân viên Tạp vụ, Lao động Thời vụ, Lao động làm việc theo Hợp...

Bạn đang xem: Form theo dõi tiến độ công việc


*

*

... tuần. Căn cứ vào yêu cầu công việc và khả năng hoàn thành công việc của NV mới, Trưởng bộ phận/người quản lý trực tiếp xác nhận, đánh giá kết quả sau thời gian thử việc (BM.08.13) và gửi về ... Đối với công nhân sản xuất trực tiếp:+ With directed producing workers: a) MỤC ĐÍCH/ PURPOSE :Nhằm tuyển được nhân sự theo đúng trình tự, yêu cầu công việc, đảm bảo lực lượng lao động ổn định ... trực tiếp sẽ đưa ra Chương trình thử việc (BM.08.12) mà NV mới phải thực hiện. Thời gian thử việc áp dụng theo qui định của Công ty. Kết thúc thời gian thử việc nhân viên được đánh giá lại....
*

*

*

... hình 4 tuần sau học 10 tiết số + 4 tiết ôn tập cuối năm + 2 tiết KTHKII Những điều cần chú ý về tiến độ cho điểm các môn học 1/ Thang điểm: Từ điểm 0 đến điểm 10. 2/ Hình thức kiểm tra và các ... thập phân thứ nhất. d/ Những HS không đủ số bài kiểm tra định kỳ theo qui định, thiếu bài kiểm tra học kỳ sẽ đợc kiểm tra bù (Theo kế hoạch của nhà trờng). Nếu học sinh cố tình không dự kiểm ... 12LýI1 1 1 1 1 1Thùc hành lấy điểm hệ số 2II1 1 1 0 1 13SinhI2 1 2 1 0 1II2 1 2 1 0 14 Công nghệI2 1 2 1 1 1Thực hành lấy điểm hệ số 2II2 1 2 1 1 15NgữvănI4 2 3 4 0 1II4...

Xem thêm: Không Tìm Thấy Camera Trên Laptop Win 10, Sửa Lỗi Webcam Không Hoạt Động Trong Windows 10


... Tên người lao động Ngày bắt đầu làm việc Loại hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc (2) Mã số công việc (3) Vị trí công việc Tên doanh nghiệpĐịa điểm làm việc Địa chỉ liên ... Mẫu số 03d ban hành kèm theo Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội MẪU SỔ THEO DÕI TÌNH TRẠNG LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC GIỚ I THIỆ ... chế độ khác (nếu có)Ghi chú1 2 Ngày Cộng: 1 2 Ngày Cộng trong ngày: Cộng trong tháng: (1) Ghi theo mã số người lao động ở bảng theo dõi người đăng ký tìm việc...
... S Công việc 1 Công việc 2 Công việc 3 Công việc 4 Công việc 5 Công việc 6 Công việc 7 Công việc 8TexCông việc 9GANTT CHARTS Tiến độ Tiến độ Tiến độ Tiến độ Tiến độ Tiến độ Tiến độ Tiến ... slide.tailieu.vnSơ đồ công việc Thứ 2 3 4 5 6 7 CN Công việc 1 Công việc 2 Công việc 3 Công việc 4 Công việc 5 Công việc 6 Công việc 7 Công việc 8 Công việc 9Task 10Text Text Text Text slide.tailieu.vnGANTT ... CN Tiến độ cv Tiến độ cv Tiến độ cv Tiến độ cvSơ đồ công việc Cv đạt đượcCv đạt đượcCv đạt đượcTextCv đạt đượcCv đạt được slide.tailieu.vnSơ đồ công việc Thứ 2 3 4 5 6 7 CN Công việc 1Công...