Gap year là gì

Nâng cao vốn tự vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ bỏ chotsale.com.vn.Học các tự bạn cần tiếp xúc một giải pháp lạc quan.
You watching: Gap year là gì

He should be given credit for the work he did in his gap year, which he described as having taken place a few years ago.
Perhaps that is why relatively few examples of poor experiences by gap year students come lớn light in the truyền thông media.
They would then know that they will benefit from their gap year activities, and so will other people.
I should like khổng lồ see increasing links between gap year provision & more mature, experienced higher education applicants.
I would be interested lớn see the drop-out rates & course-change rates for those who have taken a gap year.
We have sầu also failed to mention the group of people who take a gap year between higher education và entering employment.
Các cách nhìn của các ví dụ ko thể hiện quan điểm của các biên tập viên chotsale.com.vn chotsale.com.vn hoặc của chotsale.com.vn University Press tốt của các bên cấp giấy phép.
промежуточный год между окончанием школы и поступлением в вуз, в течение которого молодой человек обычно путешествует или работает…
*See more: Ngành Tài Chính Ngân Hàng Là Gì ? Ra Trường Làm Gì

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các app tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập chotsale.com.vn English chotsale.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


See more: Tổng Thầu Epc Là Gì, Có Những Ưu Điểm Nào? Tổng Thầu Epc Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語