Giấy ý kiến đề xuất thanh toán là loại chứng từ kế toán tài chính thường chạm mặt trong thực tế. Tuy nhiên có khá nhiều bạn chưa được tiếp xúc với công việc thực tế sẽ sẽ không biết giải pháp lập giấy đề xuất thanh toán như thế nào cho đúng.

Trong bài viết này Gia đình kế toán sẽ chia sẻ một số mẫu giấy đề nghị giao dịch được sử dụng phổ biến hiện nay và phía dẫn giải pháp viết chi tiết


NỘI DUNG BÀI VIẾT

1 Giấy đề nghị thanh toán – Những thông tin cần biết2 mẫu mã Giấy đề nghị thanh toán giao dịch do cỗ Tài bao gồm ban hành

Giấy đề nghị giao dịch – Những tin tức cần biết

Giấy đề nghị giao dịch thanh toán dùng để triển khai gì?

Trong quy trình làm việc, công tác, khi tiến hành các chuyển động nhằm mục tiêu chung của tập thể, phát sinh từ ngân sách của cơ quan, công ty mà cá nhân sử dụng tiền riêng biệt để thực hiện hoặc không được tạm ứng thì sẽ triển khai đề nghị thanh toán.

Cụ thể, giấy đề nghị giao dịch sẽ được sử dụng trong các trường phù hợp sau:

Người lao đụng đã bỏ ra nhưng chưa được giao dịch thanh toán hoặc trợ thì ứng;Tổng hợp những khoản đã chi kèm theo bệnh từ (nếu có);Làm thủ tục thanh toán, căn cứ giao dịch và ghi sổ kế toán.

Bạn đang xem: Giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 107

Giấy đề nghị giao dịch có buộc phải chứng từ không?

Giấy đề nghị giao dịch thanh toán là trong số những thủ tục để thanh toán mà chính sách kế toán lý giải áp dụng.

Tuy nhiên, trong các văn bản thuộc nghành nghề thuế thì giấy đề nghị giao dịch thanh toán không phía trong loại bệnh từ được xét duyệt ngân sách chi tiêu hợp lý, đúng theo lệ so với cơ quan lại thuế. 

Giấy đề nghị thanh toán cần diễn đạt những nội dung gì?

Giấy đề nghị giao dịch thanh toán không chỉ có một mẫu duy nhất, nhưng chú ý chung sẽ có những nội dung chủ yếu như sau:

Tên solo vị, doanh nghiệp lớn và bộ phận đề nghị thanh toán.Họ tên, bộ phận đang thao tác của cá thể đề nghị thanh toán.Ghi rõ tổng số tiền đề nghị thanh toán giao dịch bằng cả số và chữ.Số lượng chứng từ nơi bắt đầu nộp kèm với nộp hóa đơn chứng tự hoặc bản sao hóa đơn.

Ai là bạn lập giấy đề xuất thanh toán?

Sau khi mua hàng/sau khi túi tiền cho những trọng trách được giao, người tiêu dùng hàng/người giá cả sẽ lập giấy đề xuất thanh toán. 

Giấy đề nghị thanh toán giao dịch được chuyển đến kế toán trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chu đáo và ghi chủ kiến đề nghị Giám đốc/Tổng chủ tịch (hoặc fan được uỷ quyền) để ý chi.

Căn cứ ra quyết định của người dân có thẩm quyền chuyên chú chi, kế toán lập phiếu đưa ra kèm theo giấy đề nghị giao dịch thanh toán và chuyển mang lại thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

»»»»» Học kế toán Ở Đâu xuất sắc Nhất

Mẫu Giấy đề nghị giao dịch thanh toán do bộ Tài chủ yếu ban hành

Những mẫu giấy đề xuất được sử dụng thịnh hành nhất:

1. Mẫu mã đề nghị thanh toán theo Thông tứ 200 – mẫu số 05-TT

*

Đơn vị: ………………………

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày … tháng … năm….

Kính gửi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ với tên người đề nghị thanh toán:………………………………………………………………………………………………..

Bộ phận (hoặc địa chỉ):…………………………………………………………………………………………………………………

Nội dung thanh toán:……………………………………………………………………………………………………………………

Số tiền:…………………………………………………….. (Viết bởi chữ):………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Kèm theo:…………………………………………………….. Chứng từ gốc).

Người ý kiến đề xuất thanh toán(Ký, chúng ta tên)Kế toán trưởng(Ký, bọn họ tên)Người duyệt(Ký, chúng ta tên)

2. Mẫu đề nghị giao dịch theo Thông bốn 133 – mẫu số 05-TT

Đơn vị: …………………….

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày…..tháng…..năm…..

Kính gửi:………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ với tên người ý kiến đề nghị thanh toán:……………………………………………………………………………………………

Bộ phận (Hoặc địa chỉ):……………………………………………………………………………………………………………

Nội dung thanh toán:……………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Đai Nịt Bụng Có Làm Nhỏ Bụng Không ? Nịt Bụng Có Làm Nhỏ Bụng Không

Số tiền: ……………………… (Viết bởi chữ):…………………………………………………………………………………

(Kèm theo ……………………… bệnh từ gốc)

Người đề xuất thanh toán(Ký, họ tên)Kế toán trưởng(Ký, họ tên)Người duyệt(Ký, bọn họ tên)

3. Chủng loại giấy đề nghị thanh toán giao dịch theo Thông bốn 107 – mẫu mã số: C42-BB

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..

Mẫu số: C42-BB

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày…..tháng ……năm………

– Họ và tên fan thanh toán:…………………………………………………………..

– bộ phận (hoặc địa chỉ):……………………………………………………..

– Số tiền trợ thời ứng được giao dịch thanh toán theo bảng bên dưới đây:

Diễn giảiSố tiền
A1
I. Số tiền nhất thời ứng

1. Số trợ thời ứng những kỳ trước chưa chi hết

2. Số tạm bợ ứng kỳ này:

– Phiếu bỏ ra số………………. ngày ……………..

– Phiếu đưa ra số………………. ngày ……………..

– ….

II. Số tiền ý kiến đề xuất thanh toán

1. Chứng từ: ……………số…………….. Ngày……………….

2 ……………………………………………………………….

III. Số thừa tạm bợ ứng đề nghị nộp trả lại

IV. Số thiếu đề xuất chi bửa sung

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, bọn họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN THANH TOÁN

(Ký, bọn họ tên)

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, họ tên)

4. Mẫu mã giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo Thông tư 79 – mẫu số: C43-BB

ĐƠN VỊ: …………………

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày ….. tháng ……. năm ……

– bọn họ tên bạn thanh toán: ……………………………………………………………….

– bộ phận (hoặc địa chỉ): ……………………………………………………………….

– Đề nghị giao dịch thanh toán tạm ứng theo bảng dưới đây:

Diễn giảiSố tiền
A1
I. Số tiền tạm thời ứng

1. Số nhất thời ứng những kỳ trước chưa chi hết

2. Số tạm ứng kỳ này:

– Phiếu bỏ ra số …………. ngày ………

– Phiếu bỏ ra số …………. ngày ………

– …

II. Số tiền ý kiến đề xuất thanh toán

1. Bệnh từ: ……….. số………. ngày………….

2. ……………………………………………………

III. Số thừa trợ thời ứng ý kiến đề nghị nộp trả lại

IV. Số thiếu kiến nghị chi vấp ngã sung

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, chúng ta tên)KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, bọn họ tên)KẾ TOÁN THANH TOÁN(Ký, họ tên)NGƯỜI ĐỀ NGHỊ(Ký, họ tên)

Hướng dẫn bí quyết viết giấy đề nghị giao dịch ĐÚNG

Giấy đề nghị thanh toán được các văn bản do bộ Tài Chính phát hành quy định chủng loại và các cá thể chỉ yêu cầu điền thông tin theo mẫu mã định sẵn. Ví dụ như sau:

Phía bên trái của giấy đề nghị giao dịch ghi rõ chúng ta tên, đơn vị chức năng và cỗ phậnGhi rõ tên, chức vụ của người dân có thẩm quyền xét chuẩn y giấy đề nghị giao dịch như Giám đốc, Tổng giám đốc.Điền không hề thiếu thông tin chúng ta tên, chuyên dụng cho người đề xuất thanh toán.Ghi rõ nội dung thanh toán.Số chi phí (bằng số với chữ) đề nghị thanh toán.Phương thức thanh toán: chuyển tiền hoặc chi phí mặt. Nếu tuyển lựa phương thức chuyển khoản phải ghi rõ tin tức tài khoản ngân hàng.Nguồn ghê phí: hoàn toàn có thể là bỏ ra phí thống trị công ty, đưa ra phí thống trị dự án…Số lượng hội chứng từ và ghi rõ từng một số loại hóa đơn, chứng từ.