Trong hầu như trường vừa lòng hàng hoá không đáp ứng được yêu mong như thích hợp đồng đã ký kết kết, doanh nghiệp có thể trả lại sản phẩm cho bên bán. Khi đó, kế toán phải tiến hành hạch toán trả lại sản phẩm mua.

Bạn đang xem: Cách hạch toán hàng bán bị trả lại theo thông tư 133 và 200

Cùng chotsale.com.vn tò mò cách hạch toán trả lại hàng mua với mặt mua và bên bán.


*

Kế toán hạch toán trả lại mặt hàng mua so với hàng hóa không đạt chất lượng.


1. Phương pháp xử lý trả lại hàng mua

Điểm 2.8 Phụ lục 4 của Thông bốn 39/2014/TT-BTC – gợi ý lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ so với trường đúng theo trả lại hàng. Trên thông bốn này phép tắc về vấn đề trả lại sản phẩm như sau:

Khi cá nhân, tổ chức mua sắm hoá, người cung cấp đã xuất hoá đối kháng và tín đồ mua đã nhận được đủ mặt hàng nhưng tiếp đến người thiết lập phát hiện mặt hàng hoá không đúng hóa học lượng, quy cách như đã khẳng định phải trả lại một phần hay toàn bộ số sản phẩm hoá vẫn nhận.

Khi đó, người mua phải lập hoá đơn, bên trên hoá solo ghi rõ sản phẩm hoá trả lại cho người bán vì chưng không đúng quy cách, unique và chi phí thuế GTGT (nếu có).

Nếu người mua thuộc đối tượng người dùng không gồm hoá 1-1 thì khi trả lại sản phẩm & hàng hóa bên cài đặt và mặt bán phải lập biên bản ghi rõ hàng hoá, số lượng, quý hiếm hàng trả lại chưa có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số cam kết hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), tại sao trả hàng, đồng thời bên bán tịch thu hoá đơn đã lập.

Cập nhật bảng hệ thống tài khoản theo thông tư 133 của cục Tài Chính

2. Mặt mua (bên trả hàng)

2.1. Khi mua sắm chọn lựa hoá, dịch vụ thương mại kế toán hạch toán:

Nợ TK 152, 153, 156, 211…

Nợ TK 1331 (nếu có)

Có TK 111, 112, 331


*

Khi trả lại hàng cài đặt kế toán hạch toán giảm giá trị mặt hàng hoá.

Xem thêm: Hàm Loại Bỏ Ký Tự Trong Excel, Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Bỏ Ký Tự Trong Excel


2.2. Khi trả lại mặt hàng mua, kế toán triển khai ghi nhận giảm ngay trị sản phẩm hoá bằng cách hạch toán:

Nợ TK 111, 112, 331 – Số chi phí được trả lại

Có TK 152, 153, 156,… – hàng hóa trả lại (giá không thuế)

Có TK 1331 – Thuế GTGT (nếu có)

(Thông tư 200 cùng Thông tư 133 rất nhiều hạch toán như trên)

3. Bên cung cấp (bên bị trả hàng)

3.1. Lúc xuất hoá đối chọi bán hàng, kế toán tài chính hạch toán:

Ghi nhận lợi nhuận bán hàng:

Nợ TK 111, 112, 131

Có TK 511

Có TK 3331 (nếu có)

Ghi dấn giá vốn:

Nợ TK 632

Có TK 152, 153, 156,…


*

Khi xuất hàng cung cấp kế toán hạch toán ghi thừa nhận doanh thu, giá chỉ vốn.


3.2. Khi dấn lại hàng hoá bị trả lại kế toán tài chính hạch toán:

Ghi nhận tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá vốn hàng bán:

Nợ TK 152, 153, 156,…

Có TK 632

Ghi dấn giảm lợi nhuận bán hàng:

Nợ TK 5212 – Hàng buôn bán bị trả lại (Nếu doanh nghiệp lớn hạch toán theo Thông tứ 200)

Nợ TK 511 (Nếu công ty lớn hạch toán theo Thông tư 133)

Nợ TK 3331 – Số thuế GTGT của hàng chào bán bị trả lại (nếu có)

Có TK 111, 112, 131, … – Tổng số tiền trên hóa đơn

Phản ánh các giá thành phát sinh trong quá trình trả hàng (nếu có):

Nợ TK 641 – bỏ ra phí bán sản phẩm (Nếu doanh nghiệp lớn hạch toán theo Thông bốn 200)

Nợ TK 6421 – chi phí bán hàng (Nếu doanh nghiệp hạch toán theo Thông bốn 133)

Có TK 111, 112,…


*

Tài khoản ghi nhận giảm ngay hàng bán không tồn tại số dư cuối kỳ.


Lưu ý: Nếu công ty quyết toán thuế doanh nghiệp lớn hay hạch toán theo Thông bốn 200 thì thời điểm cuối kỳ phải kết dịch số dư của TK 5212 thanh lịch TK 511 nhằm xác định doanh thu thuần của kỳ report (do TK 521 không tồn tại số dư cuối kỳ). Cầm thể:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ

Có TK 5212 – Hàng cung cấp bị trả lại

4. Ví dụ về hạch toán trả lại mặt hàng mua

Công ty A vào tháng 07/2021 có một số nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh như sau:

1. Xuất kho buôn bán 100 sản phẩm cho công ty B với giá thành 600.000 đồng/sản phẩm, giá vốn 550.000 đồng/sản phẩm. Doanh nghiệp B đã đồng ý thanh toán, thuế GTGT 10%.

2. Doanh nghiệp B trả lại 10 thành phầm do ko đạt yêu cầu theo phù hợp đồng đã ký kết kết. Doanh nghiệp A đã nhận lại hàng cùng trừ vào số tiền nên thu của khách hàng.

3. Công ty B thanh toán số tiền còn nợ cho doanh nghiệp bằng hình thức chuyển khoản.

Biết doanh nghiệp A và doanh nghiệp B tiến hành kế toán sản phẩm tồn kho theo cách thức kê khai tiếp tục và tính thuế GTGT theo phương thức khấu trừ.

Các nghiệp vụ kinh tế trên được định khoản:

Tại công ty A:

1. Lúc xuất bán hàng hoá

Ghi nhấn giá vốn:

Nợ TK 632: 55.000.000

Có TK 156: 55.000.000

Ghi nhấn doanh thu:

Nợ TK 131 (công ty B): 66.000.000

Có TK 511: 60.000.000

Có TK 3331: 6.000.000

2. Hàng cung cấp bị trả lại

Ghi nhận giảm ngay vốn:

Nợ TK 156: 5.500.000

Có TK 632: 5.500.000

Ghi nhận giảm doanh thu:

Nợ TK 5212: 6.000.000

Nợ TK 3331: 600.000

Có TK 131 (công ty B): 6.600.000

3. Người sử dụng thanh toán chi phí hàng:

Nợ TK 121: 59.400.000

Có TK 131 (công ty B): 59.400.000

Cuối kỳ, kết nhảy số dư TK 5212 lịch sự TK 511

Nợ TK 511: 6.000.000

Có TK 5212: 6.000.000

Tại doanh nghiệp B:

1. Khi nhận được hoá đối chọi mua hàng:

Nợ TK 156: 60.000.000

Nợ TK 133: 6.000.000

Có TK 331 (công ty A): 66.000.000

2. Khi xuất sản phẩm trả lại:

Nợ TK 331 (công ty A): 6.600.000

Có TK 156: 6.000.000

Có TK 133: 600.000

3. Lúc thanh toán cho tất cả những người bán

Nợ TK 331 (công ty A): 59.400.000

Có TK 112: 59.400.000

Như vậy, lúc có vận động trả lại hàng sở hữu thì cả bên buôn bán và bên mua đều buộc phải hạch toán trả lại hàng mua để sút trừ công nợ và cực hiếm hàng hoá. Kế toán tài chính viên cần căn cứ vào hoá đơn, chứng từ kế toán nhằm ghi nhận đúng thực lòng tế.