Hạch toán nộp thuế gtgt qua ngân hàng

*
Công ty cổ phần chotsale.com.vn Help & Support Center Search:


You watching: Hạch toán nộp thuế gtgt qua ngân hàng

Contents
IndexSearch
*

*
IndexBookmarkPrintSee more: Subscribe Là Gì ? Cách Tạo Nút Subscribe Trên Youtube Subscribe Là Gì

Home>6. Hướng dẫn nghiệp vụ>Ngân hàng>Chi tiền gửi>Nộp các loại thuế khác bằng tiền gửi ngân hàng (GTGT, TNDN, TTĐB,...)

Nộp các loại thuế khác bằng tiền gửi ngân hàng (GTGT, TNDN, TTĐB,...)


Định khoản

Nợ TK 33311 Thuế GTGT đầu ra

Nợ TK 3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt

Nợ TK 3333 Thuế xuất, nhập khẩu

Nợ TK 3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp

Nợ TK 3335 Thuế thu nhập cá nhân

Nợ TK 3336 Thuế tài nguyên

Nợ TK 3337 Thuế nhà đất, tiền thuê đất

Nợ TK 3338 Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác

Nợ TK 3339 Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Có TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Mô tả nghiệp vụ

Khi công ty phát sinh các nghiệp vụ nộp: thuế GTGT, thuế TNDN, TNCN, thuế tiêu thụ đặc biệt... thường phát sinh các hoạt động sau: Căn cứ vào Tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, TTĐB, thuế môn bài... kế toán thuế yêu cầu chuyển khoản để nộp thuế. Kế toán thanh toán lập Séc hoặc Ủy nhiệm chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt. Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi của công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cơ quan nhà nước, đồng thời lập giấy báo Nợ Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ kê khai số thuế đã nộp, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

Ví dụ

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim )

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Nộp thuế GTGT, TNDN, TTĐB, thuế môn bài... bằng tiền gửi ngân hàng" chỉ thực hiện được khi trên phần mềm đã phát sinh các chứng từ hạch toán chi phí thuế GTGT, TNDN, TTĐB, thuế môn bài... Nghiệp vụ này được thực hiện trên phần mềm như sau: Vào phân hệ Ngân hàng\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Nộp thuế.Chọn loại thuế là Thuế khác và nhập Ngày nộp thuế.
*
Tích chọn khoản thuế phải nộp và nhấn Nộp thuế => Phần mềm tự động sinh ra chứng từ Chi tiền gửi nộp thuế khác.Kiểm tra chứng từ chi tiền gửi và chọn tài khoản ngân hàng chi tiền.
*
Nhấn Cất.Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ chi tiền gửi cần in.

Lưu ý: Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ nộp các loại thuế khác bằng tiền gửi ngân hàng, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng. Thao tác xem báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng thực hiện tương tự như hướng dẫn Tại đây.
See more: Cộng Đồng Là Gì ? Trường Cộng Đồng Là Gì

Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàngTrả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàngTạm ứng cho nhân viên thông qua chuyển khoản ngân hàngTrả lương thông qua chuyển khoản ngân hàngNộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền gửi ngân hàngNộp bảo hiểm bằng tiền gửi ngân hàngTrả các khoản vay thông qua tài khoản ngân hàngChi khác bằng tiền gửi ngân hàng