*

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Hướng dẫn phương pháp hạch toán chi tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp - thông tin tài khoản 821, bí quyết hạch toán thuế TNDN tạm tính quý với quyết toán cuối năm, phương pháp hạch toán kết chuyển thuế TNDN cuối kỳ ...

Bạn đang xem: Hạch toán nộp thuế tndn năm trước

1.Tài khoản 821: ngân sách thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

- dùng làm phản ánh giá cả thuế TNDN của công ty phát sinh trong thời gian làm căn cứ xác định kết quả vận động kinh doanh sau thuế của người sử dụng trong năm tài thiết yếu hiện hành.

- chi phí thuế TNDN được ghi thừa nhận vào tài khoản này là số thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp cần nộp tính trên thu nhập cá nhân chịu thuế trong thời gian và thuế suất thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hiện hành.

- hàng quý, kế toán căn cứ vào bệnh từ nộp thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp nhằm ghi nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp vào ngân sách chi tiêu thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp. Cuối năm tài chính, địa thế căn cứ vào tờ khai quyết toán thuế, nếu như số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm đề nghị nộp vào năm nhỏ dại hơn số yêu cầu nộp cho năm đó, kế toán tài chính ghi nhấn số thuế thu nhập doanh nghiệp bắt buộc nộp thêm vào ngân sách chi tiêu thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp. Trường vừa lòng số thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp tạm yêu cầu nộp vào năm lớn hơn số nên nộp của năm đó, kế toán phải ghi giảm giá cả thuế thu nhập doanh nghiệp là số chênh lệch giữa số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm bắt buộc nộp trong năm to hơn số đề xuất nộp.

- lúc lập report tài chính, kế toán nên kết chuyển ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp tạo ra vào tài khoản 911 - “Xác định hiệu quả kinh doanh” để xác minh lợi nhuận sau thuế vào kỳ kế toán.

- Trường vừa lòng phát hiện sai sót không trọng yếu liên quan đến khoản thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp đề nghị nộp của những năm trước, doanh nghiệp được hạch toán tăng (hoặc giảm) số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các thời gian trước vào chi tiêu thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp của năm phát hiện nay sai sót.

- Đối với những sai sót trọng yếu, kế toán điều chỉnh hồi tố.

Sơ đồ vật chữ T hạch toán tài khoản 821

*


2. Kết cấu với nội dung thông tin tài khoản 821:

Bên nợ

Bên Có

- chi phí thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp gây ra trong năm;

- Thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm kia phải nộp bổ sung do phát hiện nay sai sót không hiểm yếu của các năm trước được ghi tăng giá thành thuế thu nhập doanh nghiệp của năm hiện tại tại.

- Số thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp thực tế phải nộp vào năm bé dại hơn số thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp tạm buộc phải nộp được giảm trừ vào chi tiêu thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp vẫn ghi nhận trong năm;

- Số thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp phải nộp được ghi giảm vị phát hiện sai sót không hiểm yếu của các thời gian trước được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong những năm hiện tại;

- Kết nhảy số chênh lệch giữa chi phí thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp tạo nên trong năm lớn hơn khoản được ghi giảm ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm vào tài khoản 911 - “Xác định tác dụng kinh doanh”.

Tài khoản 821 - “Chi mức giá thuế thu nhập doanh nghiệp” không tồn tại số dư cuối kỳ.

3. Hạch toán giá cả thuế TNDN một số trong những nghiệp vụ:

1. Xác định số thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp tạm bợ nộp hàng quý:

a) hàng quý, khi khẳng định thuế TNDNtạm buộc phải nộp theo qui định của luật pháp thuế TNDN, ghi:

Nợ TK 8211- giá thành thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp.

Xem thêm: Figure Là Gì ? Nghĩa Của Từ Figure Trong Tiếng Việt Figure Là Gì

tất cả TK 3334 - Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp.

- khi nộp thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi:

Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

gồm TK 111, 112,…

b) cuối năm tài chính, địa thế căn cứ vào số thuế TNDN thực tiễn phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế hoặc số thuế vày cơ quan thuế thông báo phải nộp:

- nếu như số thuế TNDN thực tế phải nộp vào năm lớn hơn số thuế TNDN tạm yêu cầu nộp, kế toán phản ánh bổ sung số thuế TNDN còn đề nghị nộp, ghi:

Nợ TK 8211- chi tiêu thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp.

bao gồm TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp.

- nếu như số thuế TNDN thực tế phải nộp vào năm nhỏ tuổi hơn số thuế TNDNtạm nên nộp, kế toán ghi giảm ngân sách thuế TNDN, ghi:

Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

gồm TK 8211- giá cả thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp.

2)Trường hợp phát hiện tại sai sót không trọng yếu của các năm trước liên quan mang lại thuế TNDNphải nộp của các năm trước, doanh nghiệp lớn được hạch toán tăng (hoặc giảm) số thuế TNDN nên nộp của các thời gian trước vào chi tiêu thuế thu nhập cá nhân hiện hành của năm phát hiện sai sót.

- Trường thích hợp sai sót không trọng yếu của các năm trước dẫn đến đề xuất nộp bổ sung cập nhật thuế TNDN của các thời gian trước thì doanh nghiệp kiểm soát và điều chỉnh tăng giá cả thuế TNDN của năm hiện nay tại, ghi:

Nợ TK 8211 - túi tiền thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hiện tại hành

bao gồm TK 3334 - Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp.

- Trường hợp sai sót không xung yếu của các năm kia dẫn mang đến được ghi sút số thuế TNDN buộc phải nộp thì doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá cả thuế TNDN của năm hiện nay tại, ghi:

Nợ TK 3334 - Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

có TK 8211 - túi tiền thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hiện tại hành.

3.Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế TNDN, ghi:

- giả dụ TK 821 bao gồm số phát sinh Nợ to hơn số phân phát sinh bao gồm thì số chênh lệch, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

gồm TK 821- giá cả thuế thu nhập doanh nghiệp.

- nếu như TK 821 gồm số tạo nên Nợ nhỏ dại hơn số phân phát sinh có thì số chênh lệch, ghi:

Nợ TK 821- giá cả thuế thu nhập doanh nghiệp.

gồm TK 911 - Xác định hiệu quả kinh doanh.

Kế toán Thiên Ưng liên tục khai giảng những Lớp học kế toán tài chính thực hành thực tế tại Hà Nội: dạy dỗ lập báo cáo quyết toán thuế, report tài gan dạ tiếp trên giấy tờ thực tế.