Hallelujah là gì

said to lớn express surprise & pleasure that something positive sầu that you were certain would not happen has happened:


You watching: Hallelujah là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ chotsale.com.vn.Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một cách tự tín.


They bởi vì not attover meetings, they think all they have to bởi vì is pray and say " hallelujah " and they are saved, so they don"t have to worry about racism.
They liked good singing, with a few hallelujahs thrown in, and a few tambourine bands went down well.
Well, hallelujah to that, but let us be absolutely clear that that should apply to family proceedings courts và to youth courts as well.
There is a hallelujah chorus from those with a vested interest in the safety business & other road matters saying that they are highly dangerous & should be banned.
Các quan điểm của những ví dụ ko biểu thị cách nhìn của các biên tập viên chotsale.com.vn chotsale.com.vn hoặc của chotsale.com.vn University Press tuyệt của những bên cấp giấy phép.
*

*See more: Anime Và Manga Là Gì ? Các Thể Loại Truyện Tranh Nhật Bản Nổi Tiếng

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các ứng dụng kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn chotsale.com.vn English chotsale.com.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


See more: Nghề Kol Là Gì ? Có Mấy Dạng? Cách Để Trở Thành Một Kol Vạn Người Mê

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語