Hàm lấy năm hiện tại trong excel

Excel cho chotsale.com.vn 365 Excel mang đến chotsale.com.vn 365 dành cho máy Mac Excel mang đến website Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Bài viết này thể hiện cú pháp công thức cùng biện pháp cần sử dụng hàm Todayvào chotsale.com.vn Excel.

Bạn đang xem: Hàm lấy năm hiện tại trong excel

Mô tả

Trả về số sê-ri của ngày hiện tại. Số sê-ri là mã ngày-thời gian được Excel dùng vào các tính toán ngày và thời gian. Nếu định dạng của ô là Chung trước khi hàm được nhập vào, Excel sẽ chũm đổi định dạng ô thành Ngày. Nếu khách hàng muốn coi số sê-ri, người mua phải vậy đổi định dạng ô thành Chung hoặc Số.

Hàm TODAY rất hữu ích lúc người tiêu dùng cần hiển thị ngày hiện thời trong một trang tính bất kỳ Lúc nào quý khách hàng mở sổ làm việc. Nó cũng rất hữu ích lúc tính toán các giao động thời gian. Ví dụ, nếu người tiêu dùng biết một người sinh năm 1963, người mua có thể dùng công thức dưới đây để tìm tuổi của người đó tính đến sinch nhật năm nay:

= YEAR( TODAY())-1963

Công thức này dùng hàm TODAY làm một đối số đến hàm YEAR để có được năm hiện tại, rồi trừ đi 1963 và trả về tuổi của người đó.


Lưu ý: Nếu hàm TODAY ko cập nhật ngàhệt như mong mỏi muốn, có thể quý khách cần cụ đổi thiết để để điều khiển Lúc nào thì sổ làm việc hoặc trang tính sẽ tính toán lại. Trên tab Tệp, hãy bấm Tùy chọn, rồi vào thể loại Công thức mặt dưới Tùy chọn tính toán, hãy đảm bảo đã chọn Tự động.


Cú pháp

TODAY()

Cú pháp hàm TODAY không có đối số.

Xem thêm: Các Kiểu Dữ Liệu Thông Dụng Của Excel Là, Trắc Nghiệm Tin Học Excel


Lưu ý: Excel lưu trữ tháng ngày sống dạng số sê-ri liên tiếp để thực hiện vào tính toán thù. Theo mặc định, ngày 01 Tháng 1 năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 01 Tháng một năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.447 ngày sau ngày 01 Tháng một năm 1900.


Ví dụ

Sao chép tài liệu ví dụ vào bảng dưới đây với dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để bí quyết hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 với kế tiếp nhận Enter. Nếu đề xuất, bạn có thể kiểm soát và điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=TODAY()

Trả về ngày hiện giờ.

=TODAY()+5

=DAY(TODAY())

Trả về ngày hiện tại vào tháng (1 - 31).

1

=MONTH(TODAY())

Trả về tháng hiện tại những năm (1 - 12). Ví dụ, nếu tháng hiện tại là tháng Năm, công thức trả về 5.

12


*
*
*

Quý khách hàng phải thêm trợ giúp?


Phát triển các năng lực của bạn
Khám phá văn bản đào tạo
Snghỉ ngơi hữu tính năng vượt trội đầu tiên
Tyêu thích gia chotsale.com.vn cần sử dụng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng mang lại biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
chotsale.com.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà vạc triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © chotsale.com.vn 2021