Hàm tính điểm trung bình có hệ số trong excel

Mình đang cần tìm hàm tính điểm trung bình của hai môn học, toán hệ số 2, tin hệ số 3. Bạn nào biết chỉ giùm mình với! (Mình cần tìm hàm để tính nha, hok tình bằng công thức nha!)
*

khieukienagThành viên thường trực
Mình đang cần tìm hàm tính điểm trung bình của hai môn học, toán hệ số 2, tin hệ số 3. Bạn nào biết chỉ giùm mình với! (Mình cần tìm hàm để tính nha, hok tình bằng công thức nha!)
*

*

*

Đúng ra là tôi viết thiếu =AVERAGE(Toán*2,Tin*3)Phải là =AVERAGE(Toán*2,Tin*3)/5Tôi thường dùng AVERAGE vì 1 học sinh có 4 lần điểm A, B, C, D thì XLS biết (A+B+C+D)/4vì 1 HS khác có 3 lần điểm L, M, N thì XLS biết (L+M+N)/3
Đúng ra là tôi viết thiếu =AVERAGE(Toán*2,Tin*3)Phải là =AVERAGE(Toán*2,Tin*3)/5Tôi thường dùng AVERAGE vì 1 học sinh có 4 lần điểm A, B, C, D thì XLS biết (A+B+C+D)/4vì 1 HS khác có 3 lần điểm L, M, N thì XLS biết (L+M+N)/3
không biết các file của bạn có làm tròn đến số thập phân thứ nhất không công thức cuả mình thì mình làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhật thôi!vd:=IF(L9="","",ROUND(AVERAGE(D9:L9,I9:L9,L9),1))
Đúng ra là tôi viết thiếu =AVERAGE(Toán*2,Tin*3)Phải là =AVERAGE(Toán*2,Tin*3)/5Tôi thường dùng AVERAGE vì 1 học sinh có 4 lần điểm A, B, C, D thì XLS biết (A+B+C+D)/4vì 1 HS khác có 3 lần điểm L, M, N thì XLS biết (L+M+N)/3
Không biết phải giải thích như thế nào thì bạn mới hiểu.

You watching: Hàm tính điểm trung bình có hệ số trong excel

Bản thân hàm AVERAGE là đã chia cho tổng số phần tử có trong nó. Ví dụ:
Nếu bạn đã dùng AVERAGE rồi mà lại còn đi chia nữa thì dùng AVERAGE để làm gì?Nếu bạn thay AVERAGE bằng SUM thì sẽ đúng: =SUM(Toán*2, Tin*3)/5Còn nếu đã dùng AVERAGE thì dùng như vầy: =AVERAGE(Toán, Toán, Tin, Tin, Tin)Công thức của lão già Cheettit thì đúng, nhưng em chưa thấy ai tính trung bình cộng như vậy bao giờ!Chứng minh
: Bạn có thể mở sẵn Microsoft Excel và gõ lại mấy công thức sau đây để kiểm chứng.
Giả sử điểm toán là 10, điểm Tin là 8. Toán hệ số 2, Tin hệ số 3.Tính trung bình cộng bằng miệng: TB = (10*2 + 8*3)/5 = (20+24)/5 = 46/5 = 8.8
- ĐÚNG, PHẢI KHÔNG BẠN ?Tính theo kiểu AVERAGE của tôi: =AVERAGE(Toán, Toán, Tin, Tin, Tin)
=AVERAGE(10*2, 8*3)/5 =AVERAGE(10*2, 8*3)/5 =AVERAGE(20, 24)/5 = <(20+24)/2>/5 = 22/5 = 4.4 ?

giúp mình tính điểm TBM bài này với, cảm ơn rất nhiều.

See more: Xe Buýt Đi Qua Ngã Tư Thủ Đức Ở Đâu, Xe Buýt Đi Qua Ngã Tư Thủ Đức Quận Thủ Đức, Tp

*
cần thiết mình sẽ sent file cho.View attachment Book1.xlsà còn nữa, làm thế nào để giống như chỗ mình đánh giấu đỏ nhất ấy? thank.
giúp mình tính điểm TBM bài này với, cảm ơn rất nhiều.View attachment 49499 cần thiết mình sẽ sent file cho.View attachment 49498à còn nữa, làm thế nào để giống như chỗ mình đánh giấu đỏ nhất ấy? thank.

See more: Các Câu Chúc Năm Mới Bằng Tiếng Anh Ý Nghĩa Nhất, 11 Câu Chúc Mừng Năm Mới Bằng Tiếng Anh Ý Nghĩa


Bạn nói qua về cách tính điểm đi, chúng tôi không phải ai cũng là giáo viên nên không biết quy tắc tính điểm.