Hàm tính ngày làm việc trừ chủ nhật

Xin vui lòng nhập hệ trọng gmail mang đến thông tin tài khoản của người sử dụng. Một mã xác minch này sẽ tiến hành gửi đến cho chính mình. Một khi chúng ta đã nhận được mã xác minh, các bạn sẽ hoàn toàn có thể lựa chọn một password mới mang lại tài khoản của chúng ta.
Đăng cam kết
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
officetab bottom