Bài viết sau đây sẽ reviews công thức tính thể tích khối lập phương, công thức tính diện tích s hình lập phương, mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: Hình lập phương là hình gì

Bạn vẫn xem: Lập phương là gì

Công thức của hình lập phương

Công thức tính diện tích hình lập phươngCông thức tính thể tích khối lập phương

Hình lập phương là gì?

Hình lập phương là khối hình có toàn bộ 8 đỉnh cùng với 6 mặt đầy đủ là hình vuông bằng nhau, 12 cạnh tất cả chiều dài bởi nhau.

Hình lập phương cũng là hình khối lục diện vuông, hình vỏ hộp chữ nhật có các cạnh bởi nhau, hoặc hình khối phương diện thoi vuông.

Lưu ý:

Đường chéo các mặt bên của khối có độ dài bằng nhau.Đường chéo cánh của hình khối cũng dài bằng nhau.6 mặt phẳng đối xứng bởi nhauCó 12 cạnh bởi nhau

Chúng ta gồm hình lập phương gồm độ dài những cạnh là a như sau:

Công thức tính diện tích s hình lập phương

Tính diện tích toàn phần của hình lập phương

Stp=6.a²

Công thức tính diện tích s xung xung quanh hình lập phương

Sxq = 4. A²

a: các cạnh của hình lập phương.

Xem thêm: Phim Tuyệt Đỉnh Kungfu Châu Tinh Trì, Tuyệt Đỉnh Kung Fu

Trả lời:

Gọi a là chiều dài những cạnh của hình lập phương.

Áp dụng theo công thức tính diện tích s hình lập phương, ta có:

Stp = 6a² = 6 x (4)² = 6 x 16 = 96 cm2

Sxq = 4a² = 4 x (4)² = 4 x 16 = 64 cm2

Công thức tính thể tích khối lập phương


*

Công thức tính độ lâu năm đường chéo cánh hình lập phương


*

Công thức tính độ lâu năm đường chéo các mặt mặt của hình lập phương


*

Công thức tính chu vi hình lập phương

P= 12.a

Trong đó:

S là diện tích hình lập phương.V là thể tích khối lập phương.P là chu vi hình lập phươnga là độ dài những cạnh hình lập phương.D là đường chéo cánh khối lập phương.d là đường chéo cánh các phương diện bên.

Bài toán về tính thể tích khối lập phương: 

Bài 1: 

Một hình lập phương A có diện tích s toàn phần là 384 cm². Hỏi hình lập phương đó có thể tích bao nhiêu?

Bài giải:

Diện tích một khía cạnh của hình lập phương là: 384 : 6 = 64 cm²

Độ lâu năm cạnh của hình lập phương là 8cm vày 64 = 8 x 8.

Vậy, thể tích của hình lập phương là 8 x 8 x 8 = 5126 cm³

Bài 2: 

Giải:

Tổng thể tích của lượng nước tất cả trong bể cùng thể tích khối lập phương là: 250 x 10 = 2500 cm³

Thể tích của khối lập phương là: 10 x 10 x 10 = 1000cm³

Thể tích lượng nước có trong bể là: 2500 – 1000 = 1500cm³

Chiều cao mực nước là: 1500 : 250 = 6cm

Mong rằng bài viết này đã giúp chúng ta biết thêm kỹ năng và kiến thức về hình lập phương. Bookmark bài viết và mở ra khi bạn cần nhé.