Hướng dẫn làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Khái niệm

Lưu chuyển tiền tệ là một trong những báo cáo mà kế toán cần phải hiểu rõ để lập cùng với bộ báo cáo tiền giấy. Có nhị pmùi hương pháp lập sự so sánh là: trực tiếp và gián tiếp. Để lập được báo cáo này rất cần phải có một các bước làm kế toán theo đúng chuẩn chỉnh mực.

You watching: Hướng dẫn làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ

*

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh dòng tiền vào, dòng tiền ra của các bước hoạt động đem tới marketing những năm tiền bạc. chotsale.com.vn giới thiệu phương pháp lập báo cáo giữ chuyển khoản tệ theo phương pháp thẳng.

 1. Căn uống cứ để lập report lưu lại chuyển khoản tệ

– Cnạp năng lượng cứ vào bảng cân đối số phát sinh để làm cnạp năng lượng cứ đối chiếu.

2. Nguyên tắc ghi nhận

– Số năm trước là đem số liệu bên trên dòng tiền lưu chuyển của năm N -1 căn cứ trên báo cáo tiền tài năm N -1: Năm trước

– Số năm năm nay là mang số liệu bên trên dòng tiền lưu chuyển của năm N căn cứ báo cáo tài chánh năm N: Năm nay.

See more: Cách Chơi Cs 1.1 Online Qua Garena Plus, Hướng Dẫn Cách Chơi Cs 1

– Nếu thu tiền từ hoạt động mang tới sale được ghi số dương trên phần mềm HTKK.

– Nếu chi tiền từ hoạt động mang lại sale được ghi số âm bên trên phần mềm HTKK. Tức đánh dấu trừ bên trên bàn phím trmong đánh số.

See more: Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh Tham Khảo Hay, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh

3. Cách lập các chỉ tiêu bên trên HTKK.

Mỗi một chỉ tiêu phản ánh các tài khoản đối ứng của việc thu tiền và chi tiền trong thời hạn tiền giấy cũ, lấy các đối ứng cộng lại rồi đánh lên HTKK lúc làm lưu giữ chuyển tiền tệ cụ thể:

STT

Chỉ tiêu

Mã

Hạch toán

Ghi dương/âm

TK nợ

TK có

 

 1

  Thu tiền từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và lệch giá khác  

01

111,112511,131,515

Ghi dương

 2

     Tiền bỏ ra trả cho nhà cung cấp hàng hoá, dịch vụ     

02

152, 153, 154, 156, 331, 627, 641, 642 111, 112

 Ghi âm

3

Tiền đưa ra trả mang lại người lao động03334111, 112

Ghi âm

 4

 Tiền bỏ ra trả lãi vay 04635, 335111, 112 

 Ghi âm

5

Tiền chi nộp thuế thu nhập DN053334111, 112

Ghi âm

 

 6

   Tiền thu khác từ hoạt động khiếp doanh 06111, 112 711, 33311, 138, 144, 133, 344

 Ghi dương

  7

      Tiền đưa ra khác từ hoạt động gớm doanh

 07

13311, 142, 242, 3331, 3333, 3335, 642, 144, 344, 431, 811, 338, 3338111, 112

 Ghi âm

8

 Tiền chi mua sắm TSCĐ 21211, 212, 213, 241111,112 

 Ghi âm

 9

  Tiền vay mượn ngắn hạn, dài hạn nhận được  33111, 112311, 341 

 Ghi dương

 10

 Tiền đưa ra trả nợ nơi bắt đầu vay 34311, 341111, 112

 Ghi âm

11

Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm60  

Lấy dư nợ 111, 112 cộng lại đầu năm

12

Tiền và tương tự tiền cuối năm70  

Số tiền phải đúng bằng dư nợ 111, dư nợ 112 cộng lại

Xem bài Cách lập báo cáo lưu giữ chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp