Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

Báo cáo giữ giao dịch chuyển tiền tệ cho thấy thêm sự tải của dòng vốn trong doanh nghiệp lớn. Một doanh nghiệp lớn bao gồm dòng tài chính vào, ra thường xuyên tức công ty lớn có khả năng tkhô hanh khoản cao.

You watching: Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

Bài viết sau đây, đội ngũ giáo viên trường đoản cú lớp học tập kế toán thù thực tiễn tại Kế tân oán Lê Ánh đang lí giải chi tiết chúng ta giải pháp lập báo cáo lưu giữ chuyển khoản tệ theo phương thức thẳng.


*

Hướng dẫn cụ thể biện pháp lập báo cáo kết quả vận động cấp dưỡng tởm doanh

1. Trung tâm lập Báo cáo lưu giữ giao dịch chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

- Số liệu trên Bảng Cân đối kế toán;

- Báo cáo công dụng chuyển động kinh doanh;

- Bản tmáu minh Báo cáo tài chính;

- Báo cáo lưu lại chuyển khoản tệ kỳ trước;

- Sổ kế toán thù tổng vừa lòng,

- Sổ kế tân oán cụ thể những thông tin tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi Ngân hàng”, “Tiền vẫn chuyển”;

- Bảng tính cùng phân chia khấu hao TSCĐ...

2. Hướng dẫn lập từng chỉ tiêu vào report lưu giao dịch chuyển tiền tệ

Lưu ý:

- Các khoản thu tiền: Đối chiếu số tạo nên Nợ TK 111, 112, 113 với mặt Có các TK liên quan.

- Các khoản đưa ra tiền: Đối chiếu số gây ra Có TK 111, 112, 113 với bên Nợ các TK liên quan.

See more: Viral Là Gì ? Những Ý Nghĩa Của Viral Viral Là Gì

- Các khoản thu tiền ghi bình thường

- Các khoản chi tiền thu thanh trong vết (…)

Chỉ tiêu

Mã số

TK Nợ

TK Có

I. Tiền thu từ bán sản phẩm, hỗ trợ các dịch vụ và doanh thu khác

 

 

 

1. Thu chi phí bán sản phẩm, hỗ trợ các dịch vụ và tởm doanh

01

111,112,113

511,131,515,121

2. Tiền chi trả cho tất cả những người cung cấp sản phẩm hoá, dịch vụ

02

(331,152,153,154, 156)

(111,112,113)

3. Tiền đưa ra trả cho người lao động

03

(334)

(111,112)

4. Tiền lãi vay vẫn trả

04

(335,6354,242)

(111,112,113)

5. Thuế TNDoanh Nghiệp đang nộp

05

(3334)

(111,112,113)

6. Tiền thu không giống từ bỏ hoạt động gớm doanh

06

111,112,113

711,133,141,244

7. Tiền đưa ra khác cho hoạt động kinh doanh

07

(811,161,244,333,338,344,

352,353,356)

(111,112,113)

Lưu chuyển khoản thuần trường đoản cú hoạt động tởm doanh

20

MStrăng tròn = MS01 +MS02+MS03+MS04+MS05+MS06+MS07 

 

II. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ trường đoản cú hoạt động đầu tư

 

 

 

1. Tiền chi buôn bán, tạo TSCĐ với các gia tài lâu năm khác

21

(211,213,217,241,331,3411)

(111,112,113)

2. Tiền thu tkhô hanh lý, nhượng phân phối TSCĐ cùng các gia sản dài hạn khác

22

111,112,113

711,5117,131

3. Tiền đưa ra giải ngân cho vay, mua những nguyên lý nợ của đơn vị khác

23

(128,171)

(111,112,113)

4. Tiền tịch thu cho vay vốn, phân phối lại phép tắc nợ của đơn vị khác

24

111,112,113

128 ,171

5. Tiền đưa ra chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác

25

(221,222,2281,331)

(111,112,113)

6. Tiền tịch thu đầu tư chi tiêu vốn vào đơn vị chức năng khác

26

111,112,113

221,222,2281,131

7. Thu lãi chi phí giải ngân cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia

27

111,112,113

515

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

30

 MS30 = MS21+MS22+MS23_MS24+MS25+MS26+MS27 

III.

See more: " Care Là Gì Và Những Điều Có Thể Bạn Chưa Biết, Care Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

Lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ từ bỏ vận động tài chính

 

 

 

1. Tiền thu từ bỏ thiết kế CP, nhận vốn góp của công ty ssống hữu

31

111,112,113

411,419

2. Tiền chi trả vốn góp cho các công ty cài, mua lại CP sẽ phát hành

32

(411,419)

(111,112,113)

3. Tiền thu trường đoản cú đi vay

33

111,112,113

3411,3431,3432,41112

4. Tiền trả nợ nơi bắt đầu vay

34

(3411,3431,3432,41112)

(111,112,113)

5. Tiền trả nợ gốc mướn tài chính

35

(3412)

(111,112,113)

6. Cổ tức, lợi nhuận vẫn trả cho nhà ssống hữu

36

(421,338)

(111,112,113)

Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần tự vận động tài chính

40

MS40 = MS31+MS32+MS33+MS34+MS35+MS36

 

Lưu giao dịch chuyển tiền thuần trong kỳ (MS 50 = MS 20 + MS 30 + MS 40)

50

MS 50 = MS đôi mươi + MS 30 + MS 40 

 

Tiền với tương đương tiền đầu kỳ

60

Lấy số liệu chỉ tiêu “Tiền với tương tự tiền” thời điểm đầu kỳ, Mã số 110 vào Bảng bằng vận kế toán (đem nghỉ ngơi cột “Số đầu kỳ”)

Hình ảnh hưởng trọn của biến đổi tỷ giá chỉ ân hận đoái quy đổi nước ngoài tệ

61

Số gây ra Nợ TK 111, 112, 113,128 đối ứng cùng với số gây ra tất cả TK4131 

 

Tiền với tương đương chi phí thời điểm cuối kỳ (MS70 = MS 50 + MS 60 + MS 61)

70

Lấy số liệu chỉ tiêu”Tiền cùng tương đương tiền” vào cuối kỳ, Mã số 110 vào Bảng bằng phẳng kế toán thù.

Hoặc MS70 = MS 50 + MS 60 + MS 61

 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo và giảng dạy các khóa đào tạo và huấn luyện kế toán thực hành cùng làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói rất tốt thị trường

 (Được huấn luyện và đào tạo với thực hiện vì chưng 100% các kế toán thù trưởng tự 13 năm cho 20 năm gớm nghiệm)