Kế toán tiếng anh là gì

Thuật ngữ giờ anh chăm ngành kế tân oán thông dụng - Để công việc của người tiêu dùng được dễ dãi cùng dễ ợt rộng, bạn không thể thiếu kiến thức và kỹ năng về tiếng Anh siêng ngành. Đối cùng với ngành kế toán thù cũng vậy. Sau trên đây, công ty chúng tôi sẽ tổng hợp danh sách từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán thù - kiểm toán nhưng mà các bạn giỏi chạm mặt vào nghành nghề này, hy vọng bọn chúng sẽ giúp chúng ta tiện lợi thao tác vào môi trường xung quanh kế toán- kiểm toán thù bởi giờ đồng hồ Anh thuận lợi hơn.

You watching: Kế toán tiếng anh là gì

*

** Dưới đó là những tự vựng giờ Anh siêng ngành kế tân oán thịnh hành nhất bây chừ, thuộc Cửa Hàng chúng tôi khám phá qua nhé!

1. Accounting entry: cây viết toán

2. Accrued expenses: giá cả nên trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments to suppliers : Trả trước người bán

5. Advances to employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng bằng phẳng kế toán

8. Bookkeeper: bạn lập báo cáo

9. Capital construction: thi công cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in h& : Tiền khía cạnh tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền sẽ chuyển

14. Cheông chồng & take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: giá cả kiến tạo cơ bản dở dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn chào bán hàng

17. Current assets: Tài sản lưu lại rượu cồn cùng đầu tư chi tiêu ngắn thêm hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu dài mang lại hạn trả

19. Deferred expenses: túi tiền chờ kết chuyển

đôi mươi. Deferred revenue: Người download trả tiền trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định và thắt chặt vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài cố định và thắt chặt thuê tài chính

24. Equity và funds: Vốn và quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: túi tiền vận động tài chính

28. Extraordinary expenses: Ngân sách chi tiêu bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phđộ ẩm tồn kho

35. Fixed asphối costs: Nguim giá gia tài cố định hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản nắm định

37. General và administrative sầu expenses: Chi tiêu làm chủ doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập vận động tài chính

42. Instruments and tools: Công cụ, giải pháp vào kho

43. Intangible fixed asphối costs: Ngulặng giá tài sản cố định và thắt chặt vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả những đơn vị nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment and development fund: Quỹ chi tiêu phân phát triển

48. Itemize: Msinh sống tè khoản

49. Leased fixed asmix costs: Nguim giá bán gia tài thắt chặt và cố định mướn tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định mướn tài chính

51. Liabilities: Nợ phải trả

52. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản chi tiêu tài chính dài hạn

54. Long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp ngân hàng, cam kết cược, cam kết quỹ dài hạn

56. Long-term security investments: Đầu tứ triệu chứng khoán nhiều năm hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

Quý Khách đã xem: Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế tân oán thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định và thắt chặt cùng đầu tư chi tiêu dài hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận tự vận động SXKD

64. Other current assets: Tài sản lưu đụng khác

65. Other funds: Nguồn kinh phí đầu tư, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu năm khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản đề nghị thu khác

69. Other short-term investments: Đầu bốn ngắn hạn khác

70. Owners" equity: Nguồn vốn nhà snghỉ ngơi hữu

71. Payables lớn employees: Phải trả người công nhân viên

72. Prepaid expenses: Chi phí trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận trường đoản cú hoạt động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự chống giảm giá sản phẩm tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng mua sẽ đi bên trên đường

77. Raw materials: Nguyên liệu, vật tư tồn kho

78. Receivables: Các khoản phải thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve sầu fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận chưa phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản giảm trừ

84. Sales expenses: Ngân sách chi tiêu buôn bán hàng

85. Sales rebates: Giảm giá thành hàng

86. Sales returns: Hàng cung cấp bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay ngắn hạn

88. Short-term investments: Các khoản chi tiêu tài chính ngắn hạn

89. Short-term liabilities: Nợ nlắp hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp ngân hàng, ký cược, ký kết quỹ nđính thêm hạn

91. Short-term security investments: Đầu tư bệnh khoán nthêm hạn

92. Stockholders" equity: Nguồn vốn kinh doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản thừa hóng xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

95. Taxes and other payables to the State budget---- Thuế và những khoản đề nghị nộp nhà nước

96. Total assets: Tổng cộng tài sản

97. Total liabilities & owners" equity: Tổng cộng nguồn vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare & reward fund: Quỹ khen thưởng cùng phúc lợi

** Một số tự vựng siêng ngành Khi kế tân oán thao tác với ngân hàng:

1. Account holder: công ty tài khoản

2. Accounts payable: tài số tiền nợ nên trả

3. Accounts receivable: tài khoản đề nghị thu

4. Accrual basi: phương thức kế tân oán dựa trên dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lãi chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá bán cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: chủ thẻ

12. Cash basis: cách thức kế tân oán dự trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng từ chi phí gửi

14. Clear: tkhô cứng toán bù trừ

15. Cost of capital: ngân sách vốn

16. Crossed cheque: Séc tkhô nóng toán bằng đưa khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

đôi mươi. Deficit: thâm nám hụt

21. Deposit money: tiền gửi

22. Depreciation: sự giảm giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thỏng ủy nhiệm

26. Non-thẻ instrument: phương tiện tkhô nóng toán thù không sử dụng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: cổ phiếu ngân quỹ

** Một số tự vựng liên quan mang đến kế toán thù quản ngại trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General và administrative sầu expenses: Ngân sách quản lý doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế thu nhập doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: giá cả hoạt động tài chính

5. Financial ratios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế toán thù viên công hội chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn phạt hành

11. Working capital: Vốn lưu lại động

12. Carrying cost: giá cả bảo tồn hàng giữ kho

13. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt

14. Historical cost principle : Nguyên ổn tắc giá chỉ gốc

** Các công thức vào giờ anh tiếp xúc chăm ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn mặt hàng buôn bán ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng đối với doanh ngtrao đổi mại là nhà yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid khổng lồ supplier + Contra between trade receivable và trade payable = số dư nợ đề xuất trả vào cuối kỳ – số dư nợ yêu cầu trả vào đầu kỳ + những khoản khuyến mãi nhận ra + Các khoản tiền nợ trả mang đến bên hỗ trợ + bù trừ giữa nợ đề nghị thu cùng nợ buộc phải trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = giá trị sót lại = tổng – khấu hao lũy kế

Annual depreciation = Cost of assets – residual value (cực hiếm thanh khô lý thu hồi) / The amount of years of use life(Giá trị năm sử dụng).

See more: Chạn Vương Là Gì ? Ý Nghĩa Của Chạn Vương Chạn Vương Là Gì

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các ký kết hiệu viết tắt trong giờ đồng hồ anh tiếp xúc chăm ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest và tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation & amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Phương pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Pmùi hương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ giờ anh chuyên ngành kế tân oán thông dụng

Trên đây là hầu hết tự vựng siêng ngành kế toán thù được sử dụng nhiều nhất làm việc mỗi công ty lớn.

See more: Địa Chỉ Thường Trú Là Gì? Ghi Theo Cmnd/Cccd Hay Hộ Khẩu Thường Trú Là Gì ?

Để rất có thể làm giỏi hơn vào từng nghành của ngành kế toán thù, thì ngay cất cánh tiếng chúng ta bắt buộc định hướng xu hướng phát triển trong sự nghiệp của mình. Mà hoàn toàn có thể phương pháp tốt cùng hiệu quả tốt nhất bay giờ đồng hồ là không chấm dứt cải thiện kiến thức cũng giống như tay nghề thao tác làm việc của chính bản thân mình qua những khóa đào tạo kế toán thù ngơi nghỉ những trung trung khu.