Kết quả kinh doanh là thước đo phản ánh chính xác hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, xác định kết quả kinh doanh là công việc vô cùng quan trọng trong doanh nghiệp, cung cấp số liệu chính xác cho các nhà quản trị để từ đó có những định hướng đúng đắn cho các kỳ hoạt động kinh doanh tiếp theo của doanh nghiệp. 


*
Hình 5: Sơ đồ kế toán xác định kết quả kinh doanh đối với DN thương mại

Ví dụ: Tại một DN thương mại trong tháng 12/20XX có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

– TK 1561: 14.000.000 đ

– TK 1562: 2.000.000 đ. 

Trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

Chuyển khoản mua hàng hóa của công ty A, giá mua chưa thuế 22.000.000đ, thuế GTGT 10%. Chi phí vận chuyển hàng về doanh nghiệp trả bằng tiền mặt 2.000.000đ. Xuất kho hàng hóa đem bán cho công ty K, giá vốn hàng bán 20.000.000đ, giá bán chưa thuế 60.000.000đ, thuế GTGT 10%, thu bằng chuyển khoản. Tiền lương phải trả cho nhân viên bán hàng 3.000.000đ, nhân viên quản lý doanh nghiệp là 5.000.000đ. Trích BHXH, BHYT, BHTN và KPCĐ theo tỷ lệ hiện hành. Trích khấu hao TSCĐ trong tháng phục vụ bán hàng 2.000.000đ, QLDN 2.000.000đ Thanh toán tiền điện bằng tiền mặt giá chưa thuế 5.000.000đ, thuế GTGT 10%, trong đó phục vụ bán hàng 3.000.000đ, còn lại là phục vụ QLDN 2.000.000đ. Doanh nghiệp quyết định chiết khấu thương mại cho công ty K số tiền 1% trên giá bán chưa thuế, đã thanh toán cho công ty K bằng tiền mặt. Phân bổ chi phí thu mua hàng hóa cho hàng tiêu thụ trong tháng 2.500.000đ Kết chuyển xác định kết quả hoạt động kinh doanh tháng 12/20XX. Biết thuế suất thuế TNDN là 20%.

Bạn đang xem: Kết chuyển xác định kết quả kinh doanh

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên. (Biết doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Đáp án:

Kế toán thực hiện định khoản như sau:

a- Ghi nhận giá mua:

Nợ TK 1561 22.000.000đ

Nợ TK 133 2.200.000đ

Có TK 112 22.200.000đ

b- Ghi nhận chi phí vận chuyển:

Nợ TK 1562 2.000.000đ

Có TK 111 2.000.000đ

– Ghi nhận giá vốn hàng bán:

Nợ TK 632 20.000.000đ

Có TK 1561 20.000.000đ

– Ghi nhận doanh thu bán hàng:

Nợ TK 112 66.000.000đ

Có TK 511 60.000.000đ

Có TK 3331 6.000.000đ

Hạch toán chi phí tiền lương:

Nợ TK 641 3.000.000đ

Nợ TK 642 5.000.000đ

Có TK 334 8.000.000đ

Hạch toán chi phí BHXH, BHYT, BHTN và KPCĐ

Nợ TK 641 660.000đ (3.000.000đx 22%)

Nợ TK 642 1.100.000đ (5.000.000đx 22%)

Nợ TK 334 840.000đ (8.000.000đx 10,5%)

Có TK 338 2.600.000đ

Hạch toán chi phí khấu hao:

Nợ TK 641 2.000.000đ

Nợ TK 642 2.000.000đ

Có TK 214 4.000.000đ

Hạch toán chi phí tiền điện:

Nợ TK 641 3.000.000đ

Nợ TK 642 2.000.000đ

Nợ TK 133 500.000đ

Có TK 111 5.500.000đ

Hạch toán chiết khấu cho khách hàng:

Nợ TK 5211 600.000đ (60.000.000đ x 1%)

Nợ TK 3331 60.000đ

Có TK 111 660.000đ

Hạch toán chi phí tiêu thụ vào giá vốn hàng bán:

Nợ TK 632 2.500.000đ

Có TK 1562 2.500.000đ

a.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chụp Màn Hình Trong Lol Nhanh Chóng Dành Cho Game Thủ

Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu:

Nợ TK 511 600.000đ

Có TK 5211 600.000đ

b. Kết chuyển doanh thu bán hàng thuần:

Nợ TK 511 59.400.000đ (60.000.000đ – 600.000đ)

Có TK 911 59.400.000đ

c. Kết chuyển chi phí trong kỳ: 

Nợ TK 911 41.260.000đ

Có TK 632 22.500.000đ (20.000.000đ + 2.500.000đ)

Có TK 641 8.660.000đ

Có TK 642 10.100.000đ

Lãi trước thuế (TNDN) trong kỳ = 59.400.000đ – 41.260.000đ = 18.140.000đ

Thuế TNDN phải nộp là = 18.140.000đ x 20% = 3.628.000đ

d. Thuế TNDN phải nộp:

Nợ TK 821 3.628.000đ

Có TK 3334 3.628.000đ

e. Kết chuyển chi phí thuế TNDN

Nợ TK 911 3.628.000đ

Có TK 821 3.628.000đ

f. Kết chuyển lợi nhuận sau thuế:

Nợ TK 911 14.512.000đ

Có TK 421 14.512.000đ

6. Một số nội dung kế toán cần lưu ý khi xác định kết quả kinh doanh

Kế toán xác định kết quả kinh doanh cần lưu ý:

Việc xác định kết quả kinh doanh cần phải tôn trọng các nguyên tắc kế toán, nhất là nguyên tắc phù hợp và nguyên tắc nhất quán;Để xác định kết quả kinh doanh chính xác, cần xác định đúng các yếu tố doanh thu và chi phí trong kỳ của doanh nghiệp. Cụ thể:

+ Doanh thu chỉ được ghi nhận khi đáp ứng đồng thời các điều kiện ghi nhận doanh thu theo quy định;

+ Xác định đúng đắn trường hợp nào được ghi nhận là khoản giảm trừ doanh thu;

+ Xác định đúng đắn các chỉ tiêu giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp…

Trước khi khóa sổ kế toán để tính kết quả kinh doanh, kế toán phải thực hiện các bút toán điều chỉnh. Cụ thể:

+ Điều chỉnh chi phí và doanh thu đảm bảo nguyên tắc phù hợp để xác định đúng kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp;

+ Điều chỉnh các khoản doanh thu của doanh nghiệp theo nguyên tắc cơ sở dồn tích để ghi nhận các lợi ích kinh tế đã thực hiện trong kỳ cho phù hợp với chi phí;

+ Trên cơ sở lợi nhuận kế toán xác định hàng quý, năm, kế toán điều chỉnh xác định thu nhập tính thuế để tính thuế TNDN từ đó ghi nhận vào chi phí thuế TNDN…

chotsale.com.vn chotsale.com.vn hy vọng qua bài viết, các bạn đã nắm được những vấn đề cơ bản liên quan đến kế toán xác định kết quả kinh doanh, từ đó tự tin hơn trong công việc của mình. Chúc các anh chị và các bạn thành công!

Để hỗ trợ cho kế toán viên tại các doanh nghiệp trong công việc hàng ngày và trong công việc thực hiện các bút toán kết chuyển lên Báo cáo tài chính, phần mềm kế toán online chotsale.com.vn chotsale.com.vn đã cập nhật, tích hợp thêm những tính năng mới, cần thiết trong thời kỳ công việc kế toán đang dần đi theo xu hướng chuyển đổi số.

Đầy đủ các nghiệp vụ kế toán: Kho, mua hàng, bán hàng, công nợ, thuế…Làm việc mọi lúc mọi nơi qua internetKết nối ngân hàng điện tửKết nối với cơ quan thuếKết nối hệ thống quản trị bán hàng, nhân sự, đồng bộ dữ liệu giúp quá trình hạch toán kế toán chính xác và tiện lợi hơn

Những tính năng này hỗ trợ nghiệp vụ kế toán để kế toán viên tại các doanh nghiệp “dễ thở hơn” khi thực hiện công việc của mình. Anh/chị kế toán viên quan tâm và muốn trải nghiệm bản demo phần mềm kế toán online chotsale.com.vn chotsale.com.vn có thể đăng ký dùng thử 15 ngày miễn phí.