Tiếng Anh doanh nghiệp là một lĩnh vực phổ phát triển thành mà người đi làm sử dụng giờ đồng hồ Anh thường xuyên tiếp xúc. Trong nội dung bài viết này, chotsale.com.vn reviews đến chúng ta các loại hình doanh nghiệp bằng tiếng Anh và một trong những kiến thức cơ bạn dạng về các loại hình doanh nghiệp này. Cùng tìm hiểu nhé.

Bạn đang xem: Khách hàng doanh nghiệp tiếng anh là gì

*

Giới thiệu các mô hình doanh nghiệp bằng tiếng Anh

Sau trên đây chotsale.com.vn xin share với bạn định nghĩa các mô hình doanh nghiệp bởi tiếng Anh nhằm bạn chú ý và ghi nhớ:

Private enterprise: Doanh nghiệp bốn nhân.

A private enterprise is an enterprise owned by an individual who is liable for all of its operations with his/her entire property.

(Doanh nghiệp tư nhân là mô hình doanh nghiệp vì chưng một cá thể làm công ty và tự chịu trách nhiệm bằng toàn thể tài sản của chính mình về toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp).

State – owned enterprise: doanh nghiệp nhà nước.

State-owned enterprise State enterprise means an enterprise of which over một nửa of charter capital isowned by the State.

(Doanh nghiệp bên nước là doanh nghiệp trong số ấy Nhà nước có sở hữu trên 50 % vốn điều lệ.)

Parnership: công ty hợp danh.

Parnership is a legal form of business operation between two or more individuals who giới thiệu management và profits. There must be at least two members being co-owners of the company jointly conducting business under one common name (hereinafter referred lớn as unlimited liability partners); in addition to unlimited liability partners there may be limited liability partners.

(Công ty thích hợp danh là bề ngoài hoạt động sale hợp pháp giữa hai hoặc nhiều cá thể có thuộc quyền làm chủ và lợi nhuận. Cần phải có ít nhất hai thành viên là công ty sở hữu chung của công ty, cùng nhau marketing dưới một tên phổ biến (sau đây call là thành viên phù hợp danh); ngoài các thành viên phù hợp danh hoàn toàn có thể có member góp vốn.)

Shareholding companies: công ty cổ phần.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Win 10, 7, 8, Xp Từ Ổ Cứng Hdd, Không Cần Usb, Cd

A shareholding company is an enterprise in which: The charter capital shall be divided into equal portions called shares. Shareholders shall be liable for the debts and other property obligations of the enterprise only within the amount of capital contributed to lớn the enterprise và shareholders may freely assign their shares lớn other persons.

(Công ty cổ phần là mô hình doanh nghiệp, vào đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần đều bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ với nghĩa vụ tài sản khác của khách hàng trong phạm vi khoản vốn đã góp vào công ty và cổ đông tất cả quyền tự do thoải mái chuyển nhượng cp của mình cho những người khác).

A limited liability company: công ty trọng trách hữu hạn.

A limited liability company is an enterprise in which: A thành viên shall be liable for the debts and other property obligations of the enterprise within the amount of capital that it has undertaken to lớn contribute khổng lồ the enterprise;

(Công ty trọng trách hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó: Thành viên chịu trách nhiệm về những khoản nợ với nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp)

One thành viên limited liability companies: công ty nhiệm vụ hữu hạn một thành viên.

A one member limited liability company is an enterprise owned by one organization or individual (hereinafter referred lớn as company owner); the company owner shall be liable for all debts & other property obligations of the company within the amount of the charter capital of the company.

(Công ty nhiệm vụ hữu hạn một thành viên là loại hình doanh nghiệp do một nhóm chức hoặc một cá thể làm chủ thiết lập (sau đây điện thoại tư vấn là chủ cài đặt công ty); chủ sở hữu công ty phụ trách về những khoản nợ với nghĩa vụ gia sản khác của khách hàng trong phạm vi khoản đầu tư điều lệ của công ty).

Trên đây là giới thiệu qua loa về cac loai hinh doanh nghiep bang tieng Anh dựa theo những điều khoản của nguyên lý Doanh nghiệp việt nam 2014. Ở rất nhiều hệ thống quy định của những non sông khác, lao lý về những mô hình doanh nghiệp này sẽ có những khác biệt nhất định. chotsale.com.vn chúc bạn có gần như trải nghiệm học tập tiếng Anh xẻ ích.


*
khóa đào tạo tiếng Anh giao tiếp cho những người đi có tác dụng | tại trung trung ương chotsale.com.vn

Theo thống kê, tất cả hơn 1,348 tỷ tín đồ đang sử dụng tiếng Anh trong các...