Trong phần hành mặt hàng tồn kho thì phương châm chung của khoản mục này hướng tới như sau: tất cả các sản phẩm & hàng hóa tồn kho đều biểu thị hợp lý trên thẻ kho, bảng phẳng phiu kế toán; toàn bộ các số dư sản phẩm tồn kho bên trên Bảng bằng phẳng hàng tồn kho cùng bảng liệt kê mặt hàng tồn kho đề nghị là hòa hợp lý.

Bạn đang xem: Kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán

1. Trước khi thực hiện các thủ tục kiểm toán, họ cần thu thập những tư liệu sau:

Sổ cụ thể tài khoản sản phẩm tồn khoBiên bản kiểm kê mặt hàng tồn khoChứng từ bỏ khoChứng từ chuyển khoPhương pháp tính giá hàng tồn khoCác chứng từ khác

2. Các rủi ro cùng sai sót thường gặp mặt đối cùng với phần hành mặt hàng tồn kho:

Không kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm 31/12 năm tài chính.Ghi dìm hàng tồn kho không có không thiếu thốn hóa đơn, bệnh từ hòa hợp lệ: không ghi phiếu nhập kho, không có biên bản giao dấn hàng, không tồn tại biên bạn dạng đánh giá quality hàng tồn kho.Xác định với ghi dìm sai giá nơi bắt đầu hàng tồn kho.Ghi dìm nhập kho không có hóa solo chứng từ phù hợp lệ: mua sắm chọn lựa hóa với số lượng lớn nhưng không có hợp đồng, hóa đơn mua sắm chọn lựa không đúng phương pháp (thu mua sắm chọn lựa nông sản chỉ lập bảng kê nhưng mà không viết hóa đối kháng thu mua sắm chọn lựa nông sản theo quy định của bộ tài chính).Không làm giấy tờ thủ tục nhập kho cho mỗi lần nhập mà lại phiếu nhập kho gộp chung cho cả một khoảng thời gian dài.Không đối chiếu liên tục giữa thủ kho và kế toán.Chênh lệch kiểm kê thực tiễn và sổ kế toán, thẻ kho, chênh lệch sổ chi tiết, sổ cái, bảng phẳng phiu kế toán.Chưa thi công quy chế cai quản vật tư, mặt hàng hóa, định mức tiêu hao vật tư hoặc định mức ko phù hợp.Công tác làm chủ hao hụt, bảo quản hàng tồn kho không tốt. Vào thời khắc cuối năm, đơn vị không chăm chú và kiểm soát điều hành tuổi thọ, đặc điểm lý hóa hoàn toàn có thể dẫn mang lại hư hỏng của từng các loại hàng tồn kho, không xem xét các điều kiện lưu giữ kho, bảo quản, sắp xếp tại kho để bảo đảm phù phù hợp với tiêu chuẩn chỉnh kĩ thuật.Không tách bóc biệt thủ kho, kế toán mặt hàng tồn kho, phần tử mua hàng, dấn hàng.Không hạch toán trên TK 151 khi sản phẩm về tuy nhiên hóa solo chưa về.Lập phiếu nhập xuất kho ko kịp thời, hạch toán xuất kho khi không ghi dìm nhập kho.Phiếu nhập xuất kho chưa đúng quy định: không khắc số thứ tự, viết trùng số, thiếu hụt chữ kí, các chỉ tiêu không tuyệt nhất quán…Không lập bảng kê cụ thể cho từng phiếu xuất kho, không viết phiếu xuất kho riêng cho mỗi lần xuất.Giá trị hàng tồn kho nhập kho khác cực hiếm trên hóa solo và các chi phí phát sinh.Chưa lập bảng kê chi tiết cho từng phiếu nhập xuất kho.Quyết toán vật tứ sử dụng hàng tháng chậm.Chưa lập bảng tổng thích hợp nhập – xuất – tồn định kỳ hàng tháng, mặt hàng quý; bảng tổng hợp số lượng từng loại nguyên liệu tồn kho để so sánh với số liệu bên trên sổ kế toán.Không lập bảng kê tính giá đối với từng các loại hàng tồn kho.Không lập biên phiên bản kiểm nghiệm vật bốn nhập kho, mua hàng sai quy cách, chất lượng, chủng loại… cơ mà vẫn hạch toán nhập kho.Hạch toán sai: ko hạch toán theo phiếu xuất vật bốn và phiếu nhập kho vật bốn đã xuất mà lại không dung hết nhưng chỉ hạch toán xuất kho theo số chênh lệch giữa phiếu xuất thiết bị tư to hơn phiếu nhập lại trang bị tư.Số liệu xuất kho không đúng với số liệu thực xuất.Xuất nhập kho mà lại không thực xuất, thực nhập mà ghi số liệu khống.Biên bạn dạng hủy mặt hàng tồn kho yếu phẩm chất không ghi rõ phương thức kĩ thuật áp dụng để tiêu hủy.Hạch toán hàng tồn kho giữ hộ vào TK152 mà không theo dõi trên tài khoản ngoài bảng 002.Nguyên vật dụng liệu, đồ vật tư, hàng hóa kém unique theo biên bản xác định vị trị công ty lớn không được xuất thoát khỏi sổ sách.Không hạch toán phế liệu thu hồi. Nguyên vật liệu xuất thừa ko hạch toán nhập lại kho.Hạch toán sai: hàng tồn kho nhập xuất thẳng không qua kho vẫn chuyển vào TK 152, 153.Không hạch toán hàng nhờ cất hộ bán, giỏi hạch toán chi tiêu vận chuyển, bốc xếp vào hàng giữ hộ bán, ship hàng gửi bán nhưng ko kí đúng theo đồng, chỉ viết phiếu xuất kho thông thường.Phương pháp tính giá xuất kho, khẳng định giá trị sản phẩm dở dang chưa cân xứng hoặc không nhất quán.Phân một số loại sai tài sản thắt chặt và cố định là mặt hàng tồn kho (công cụ, dụng cụ), ko phân nhiều loại nguyên thứ liệu, công cụ, dụng cụ, thành phẩm, sản phẩm hóa.Phân xẻ công cụ, khí cụ theo tiêu thức không phù hợp, không tuyệt nhất quán; ko cóa bảng tính phân bổ công cụ nguyên lý xuất dung vào kì.Không trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho hoặc trích lập không dựa vào cơ sở giá thị trường, lập dự trữ cho sản phẩm & hàng hóa giữ hộ không thuộc quyền mua của đối chọi vị. Trích lập dự phòng không đầy đủ hồ sơ hòa hợp lệ.Chưa xử trí vật tư, sản phẩm & hàng hóa phát hiện thừa, thiếu khi kiểm kê.Chưa theo dõi chi tiết từng nhiều loại vật tư, nguyên đồ vật liệu, mặt hàng hóa…Chưa đối chiếu, kiểm kê, xác nhận với người sử dụng về hàng tồn kho dấn giữ hộ.Hạch toán nhập xuất hàng tồn kho không nên kì.Đơn giá, số lượng hàng tồn kho âm do giao vận chứng tự chậm, viết phiếu xuất kho trước lúc viết phiếu nhập kho.Xuất kho nội bộ theo giá bán ấn định nhưng mà không theo túi tiền sản xuất.Xuất kho nhưng không hạch toán vào bỏ ra phí.Xuất vật tư cho phân phối chỉ quan sát và theo dõi về số lượng, không áp theo dõi về giá bán trị.Không theo dõi riêng thành phẩm cùng phế phẩm theo tiêu thức kế toán cùng tiêu thức kĩ thuật, chưa giải pháp xử lý phế phẩm.Hạch toán lâm thời nhập lâm thời xuất không tồn tại chứng từ cân xứng hoặc theo giá bán tạm tính khi mặt hàng về chưa tồn tại hóa 1-1 nhưng đã xuất dùng ngay, tuy nhiên chưa thực hiện theo giá thực tiễn cho cân xứng khi nhận ra hóa đơn.Không theo dõi hàng gửi phân phối trên TK mặt hàng tồn kho hoặc phục vụ gửi bán nhưng ko kí vừa lòng đồng mà lại chỉ viết phiếu xuất kho thông thường.Hàng gửi cung cấp đã được gật đầu đồng ý thanh toán tuy nhiên vẫn đặt lên TK 157 mà không ghi nhận giao dịch và kết chuyển giá vốn.Hàng hóa, thành phẩm đọng đọng, tồn kho lâu với giá trị lớn chưa có biện pháp xử lý.Không cai quản chặt chẽ khâu mua hàng, thành phần mua mặt hàng khai khống giá thiết lập (giá mua cao hơn giá thị trường).Công cụ, phép tắc báo lỗi nhưng chưa tìm nguyên nhân xử lý hoặc vẫn thường xuyên phân té vào bỏ ra phí.

3. Các thủ tục đối với kiểm toán sản phẩm tồn kho:

Kiểm tra tính đúng kỳ

Kiểm toán viên cần thực hiện các thủ tục để xác thực tại thời gian kiểm kê công ty đã giới hạn lại cục bộ các chuyển động xuất – nhập kho tuyệt không. Bài toán không tạm dừng các chuyển động này sẽ làm cho kiểm đếm thiếu hụt tính đúng mực và tác động đến số dư vào cuối kỳ của sản phẩm tồn kho trên báo cáo tài chính. Truy thuế kiểm toán viên cần thanh tra rà soát số thứ tự của các phiếu xuất nhập trước với ngay sau thời điểm kiểm đếm để đảm bảo an toàn tính liên tục. Nếu đồ vật tự những phiếu xuất nhập trước cùng sau kiểm đếm là tức khắc nhau sẽ bảo vệ các ghi thừa nhận kế toán là đầy đủ.

Chứng kiến kiểm kê

– truy thuế kiểm toán viên tận mắt chứng kiến và đánh giá quy trình kiểm kê của người sử dụng nhằm review mức độ tin cẩn của truy thuế kiểm toán viên so với Biên bản kiểm kê của khách hàng hàng

– chấm dứt quá trình quan gần cạnh kiểm kê, truy thuế kiểm toán viên đề xuất lập báo cáo và lưu

– report kiểm kê phải bao gồm các thông tin nhằm giao hàng cho vấn đề Đánh giá lập dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho

– report kiểm kê nên kết luận: có thể tin cậy vào Biên bản kiểm kê của khách hàng hay không

– Đối cùng với trường đúng theo hàng tồn kho được kiểm không tại ngày xong năm tài chính, truy thuế kiểm toán viên phải thực hiện thủ tục song chiếu với suy về thời khắc cuối năm.

Đối chiếu số lượng kiểm kê thực tế với số sách ghi dìm kế toán

Kiểm toán viên đối chiếu con số hàng tồn kho đếm thực tiễn với mặt hàng tồn kho đang rất được ghi dìm trên sổ kế toán để bảo vệ hàng tốn kho được biên chép đầy đủ.

Kiểm tra các khoản mục hàng tồn kho có giá trị cao

Nếu có những loại mặt hàng tốn kho với cái giá trị cao bất thường, truy thuế kiểm toán viên phải dành thêm thời gian để kiểm tra số lượng và chứng từ của hàng tồn kho này để bảo đảm an toàn giá trị được reviews và ghi nhấn đúng.

Kiểm tra các khoản mục hàng tồn kho đã có lỗi trước đây

Nếu khoản mục sản phẩm tồn kho năm ngoái đã từng có lỗi, kiểm toán viên cần dành thời hạn xem xét lại xem năm nay các khoản mục này còn xảy ra những lỗi tựa như hay không.

Kiểm tra hàng vẫn đi đường

Rủi ro của trường hợp này là có một vài lượng hàng tồn kho đang trên tuyến đường từ kho này thanh lịch kho khác trong quy trình kiểm kê. Kiểm toán viên phải xém xét bệnh từ đưa kho để đảm bảo an toàn hàng hóa sẽ ở trạng thái gửi kho.

Xem thêm: Ngành Tâm Lý Học Tâm Lý Học Ra Làm Gì ? Lương Bao Nhiêu

Kiểm tra giá trị thiết lập của mặt hàng tồn kho

Kiểm toán viên yêu cầu kiểm tra giá tải của mặt hàng tồn kho và so sánh với những chứng trường đoản cú đi kèm bao gồm hóa đơn của phòng cung cấp, báo giá của những nhà cung ứng để đảm bảo an toàn giá download là thích hợp lý.

Rà soát ngân sách chi tiêu vận chuyển hàng tồn kho

Theo chuẩn mực kế toán VAS 02 thì túi tiền vận giao hàng tồn kho sẽ tiến hành ghi nhấn vào quý hiếm của hàng tồn kho. Bài toán rà soát giá thành vận chuyển để bảo vệ doanh nghiệp ghi nhận rất đầy đủ và phù hợp giá trị sản phẩm tồn kho.

Rà soát quý giá thuần có thể thực hiện

Kiểm toán viên nên thanh tra rà soát việc ghi nhận quý giá hàng tồn kho bằng phương pháp so sánh thân giá gốc hàng tồn kho và quý hiếm thuần rất có thể thực hiện tại được để bảo đảm an toàn giá thấp rộng được ghi nhấn lên sổ sách kế toán tài chính theo chính xác mực kế toán tài chính VAS 02.

Rà soát cùng tính lại giá bán vốn của thành phẩm

Kiểm toán viên đề xuất rà soát những loại đưa ra phí bao hàm chi phí nguyên đồ dùng liệu, giá cả nhân công và chi phí sản xuất chung bằng cách rà soát lại cục bộ chứng từ tương quan như phiếu xuất nguyên đồ gia dụng liệu, bảng chấm công và bảng lương của công nhân, những chứng từ download hàng, mua chi phí. Rà soát xem có ngân sách hao hụt không bình thường hay không.

Đặc biệt rà soát phương thức tính ngân sách và tính đồng nhất của câu hỏi áp dụng phương pháp tính giá giữa những năm tài chính với nhau. Kiểm toán viên có thể tính toán lại chi tiêu của những mẫu hàng tồn kho để đảm bảo an toàn phương pháp tính chi tiêu đang được vận dụng đúng.

Kiểm tra thành phầm dở dang

Nếu sản phẩm dở dang chiếm phần một xác suất lớn trong cực hiếm hàng tồn kho của doanh nghiệp, Trợ lý kiểm toán cần chất vấn tỷ lệ dứt của sản phẩm dở dang này để bảo vệ giá trị ghi dìm của sản phẩm dở dang.

Kiểm tra quyền thiết lập của mặt hàng tốn kho

Kiểm toán viên yêu cầu xem xét những chứng từ cài đặt của sản phẩm tồn kho để đảm bảo hàng tồn kho vào kho trực thuộc quyền sở hữu của người tiêu dùng chứ chưa hẳn hàng của bên thứ ba nào khác.

4. Thắc mắc thực tế áp dụng:

1. Vào các kim chỉ nam kiểm toán sản phẩm tồn kho dưới đây mục tiêu nào luôn luôn được xem như là quan trọng nhất:

A Đầy đủ với ghi chép chủ yếu xácB trình bày và công bốC hiện hữu với đánh giáD tất cả

2. Khi nhận hàng hóa cần lập report nhận hàng và gửi báo cáo nhận hàng cho:

A bộ phận bán, phần tử muaB bộ phận mua, bộ phận kế toánC phần tử kho, phần tử mua và bộ phận sản xuấtD bộ phận mua, thành phần kho cùng kế toán công nợ

3. Vào sản xuất sản phẩm sổ sách kế toán ngân sách chi tiêu gồm:

A Sổ cáiB report tập hợp đưa ra phíC Bảng phân bổ và bảng điều chỉnhD tất cả câu trên

4. Hàng tồn kho được trình bày tại phần nào bên trên bảng bằng vận kế toán

A tài sản ngắn hạnB gia tài dài hạnC Nợ yêu cầu trảD nguồn vốn chủ sở hữu

5. Những sai sót tương quan đến hàng tồn kho:

A Không tác động đến giá vốn sản phẩm bánB Ảnh hưởng đến giá vốn hàng bánC Chỉ tác động đến giá bán vốn hàng bán khi bán sản phẩm đã thu tiềnD Cả a cùng b các đúng

6. Để khám nghiệm tính hiện hữu của hàng tồn kho thì truy thuế kiểm toán viên cần áp dụng phương pháp:

A soát sổ đối chiếuB tiến hành thủ tục quan gần kề kiểm kê vật hóa học của hàng tồn khoC Cả hai rất nhiều đúngD cả 2 đều sai

7. Mục tiêu của việc tận mắt chứng kiến kiểm kê sản phẩm tồn kho là:

A Đảm bảo cuộc kiểm kê được tổ chức triển khai tốt, tác dụng và nhân sự thâm nhập kiểm kê sẽ chấphành giỏi hướng dẫn kiểm kê đã có được quy địnhB hỗ trợ các bằng chứng ví dụ về sản phẩm tồn kho thông qua việc truy thuế kiểm toán viên trực tiếpthực hiện kiểm kê trên các đại lý chọn mẫuC cả 2 đều đúngD cả hai đều sai

8. Kiểm toán viên kiểm tra khối hệ thống sổ chi tiết để bảo đảm an toàn sự ghi chép đúng chuẩn và tương đối đầy đủ cả hệ thống đối với nghiệp vụ mua hàng dựa bên trên những hiệ tượng nào:

A chất vấn từ sổ kế toán chi tiết đến các chứng từ cội để bảo đảm an toàn nghiệp vụ mua hàng thựcsự phát sinh với được ghi chép chính xácB đánh giá từ hội chứng từ gốc cho sổ kế toán chi tiết để đảm bảo an toàn tất cả các nghiệp vụ đang phátsinh phần đa được ghi nhận không hề thiếu và thiết yếu xácC cả 2 đúngD cả 2 đều sai