Nếu xảy ra lỗi khi đang in, ví dụ nếu hết giấy hoặc kẹt giấy, thông báo khắc phục sự cố sẽ tự động xuất hiện. Thực hiện hành động thích hợp được tế bào tả trong thông báo.

Bạn đang xem: Lỗi #div/0 trong excel là gì

Khi xảy ra lỗi, đèn Cảnh báo(Alarm) nhấp nháy và mã hỗ trợ (số lỗi) xuất hiện bên trên màn hình máy tính. Đối với một số lỗi, đèn BẬT(ON) và đèn Cảnh báo(Alarm) nhấp nháy luân phiên. Kiểm tra trạng thái của các đèn và thông báo, rồi thực hiện hành động phù hợp.


Mã hỗ trợ tương ứng với số lần nhấp nháy của đèn Cảnh báo(Alarm)

Ví dụ nhấp nháy 2 lần:


*

(A) Nhấp nháy

(B) Tắt

Số lần nhấp nháy

Nguyên nhân

Mã hỗ trợ

2 lần nhấp nháy

Máy hết giấy hoặc giấy ko nhận vào máy.

1003

Cỡ giấy vào cài đặt in và cỡ giấy được nạp không khớp.

2100, 2101

3 lần nhấp nháy

Khay giấy ra đã đóng.

1250

Giấy bị kẹt vào khe giấy ra.

1300

Giấy bị kẹt gần bộ vận chuyển.

1303

Giấy bị kẹt trong khi đang in hai mặt tự động.

1304

4 lần nhấp nháy

Hộp mực FINE ko được lắp đặt đúng cách.

1687

5 lần nhấp nháy

Hộp mực FINE không được lắp đặt.

1401

Không thể nhận dạng hộp mực FINE.

1403

Chưa lắp hộp mực thích hợp.

1485

6 lần nhấp nháy

Nắp giấy ra đang mở.

1202

Hộp mực FINE ko được lắp đúng vị trí.

1486, 1487

8 lần nhấp nháy

Bộ hấp thụ mực gần đầy.

Xem thêm: Cách Xóa Dòng Trong Excel Bằng Phím Tắt, Phím Tắt Xóa Dòng Trong Excel,

1702, 1703, 1704, 1705, 1712, 1713, 1714, 1715

9 lần nhấp nháy

Vật liệu hoặc băng bảo vệ vẫn có thể được gắn với khay chứa hộp mực FINE.

1890

10 lần nhấp nháy

Giấy đã nạp có thể ko tương thích với in nhì mặt tự động.

1310

11 lần nhấp nháy

Không thể thực hiện in với cài đặt in hiện tại.

4103

12 lần nhấp nháy

Không thể in dữ liệu đã chỉ định.

4100

13 lần nhấp nháy

Có thể mực đã hết.

1686

14 lần nhấp nháy

Không thể nhận dạng hộp mực.

1684

15 lần nhấp nháy

Không thể nhận dạng hộp mực FINE.

1682

16 lần nhấp nháy

Hết mực.

1688

21 lần nhấp nháy

Máy không thể phát hiện kích cỡ giấy.

2103

22 lần nhấp nháy

Máy đã phát hiện rằng giấy được nạp bị lệch quý phái một bên.

2102


Mã hỗ trợ tương ứng với số lần nhấp nháy luân chuyển của đèn BẬT(ON) và đèn Cảnh báo(Alarm)

Ví dụ nhấp nháy 2 lần:


*

(A) Nhấp nháy luân phiên

(B) Tắt

Số lần nhấp nháy

Nguyên nhân

Mã hỗ trợ

2 lần nhấp nháy

Đã xảy ra lỗi máy in.

5100

7 lần nhấp nháy

Đã xảy ra lỗi máy in.

5B02, 5B03, 5B04, 5B05, 5B12, 5B13, 5B14, 5B15

10 lần nhấp nháy

Đã xảy ra lỗi cần phải sửa chữa.

B202, B203, B204, B205

Các trường hợp khác ngoài các trường hợp trên

Đã xảy ra lỗi máy in.

5011, 5012, 5050, 5200, 5400, 6000, 6500, 6800, 6801, 6900, 6901, 6902, 6910, 6911, 6930, 6931, 6932, 6933, 6936, 6937, 6938, 6940, 6941, 6942, 6943, 6944, 6945, 6946


Khi mã hỗ trợ và thông báo hiển thị trên màn hình máy tính:

Đối với Windows: