Trong sách Lối sống buổi tối giản của fan Nhật, Sasaki Fumio share kinh nghiệm tối giản cá thể của mình, gửi ra các mẹo ví dụ về tiến trình giảm thiểu và tiết lộ cách thức tối giản mới không chỉ là có thể thay đổi không gian mà hơn nữa thực sự làm đa dạng thêm cuộc sống của bạn. Bất cứ người nào cũng có thể nhận biết những tác dụng của cuộc sống đời thường tối giản, cùng tầm quan sát của Sasaki về niềm hạnh phúc thực sự sẽ không ngừng mở rộng tầm mắt cho mình về tiềm năng của nhà nghĩa về tối giản.


*