Trang này tổng hòa hợp phốt của Lương Hoàng Anh, sinh năm 1974, đồng bọn của Vũ Phương Thanh lừa đảo.

(Gia nhập đội Facebook ở đây để biết thêm nhiều thực sự