Mẫu bản kiểm điểm đảng viên theo nghị quyết trung ương 4

Để nhìn nhận lại tiêu giảm, thiếu thốn sót của bạn dạng thân, Đảng viên đều buộc phải tự làm cho phiên bản kiểm điểm có tác dụng địa thế căn cứ reviews, xếp loại quality mỗi cuối năm. Dưới đây là mẫu mã bạn dạng kiểm điểm Đảng viên cuối năm theo phương tiện tiên tiến nhất trên Hướng dẫn số 21.

You watching: Mẫu bản kiểm điểm đảng viên theo nghị quyết trung ương 4


*
Mục lục bài viết

ĐẢNG BỘ ... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: ........... .........., ngày.....mon....năm.......

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN


Năm.............

Họ cùng tên:.................................... Ngày sinh:.........................................................

Chức vụ Đảng:........................................................................................................

Chức vụ bao gồm quyền:.............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:...................................................................................................

Đơn vị công tác:......................................................................................................

Chi cỗ......................................................................................................................

I. Ưu điểm, hiệu quả đạt được

1. Về tư tưởng thiết yếu trị; phẩm hóa học đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; tác phong, lề lối có tác dụng việc:

- Về tư tưởng bao gồm trị………………………………..…………………………..

- Về phẩm hóa học đạo đức, lối sống………………….……………………………..

See more: Cách Tạo Thông Báo Sắp Hết Hạn Trong Excel, Hướng Dẫn Cách Tạo Thông Báo Hết Hạn Trong Excel

- Về ý thức tổ chức kỷ luật………………………………………………………..

- Về tác phong, lề lối có tác dụng việc……………………..……………………………..

- Việc chiến đấu phòng, phòng đa số biểu lộ suy thoái và phá sản về bốn tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống, “từ diễn biến”, “từ bỏ chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 bộc lộ, cá nhân từ bỏ nhận diện)………………………………………..…………..

Tự Review về Lever thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

2. Về triển khai chức trách nát, nhiệm vụ được giao

- Việc tiến hành chức trách, quyền lợi và nghĩa vụ theo luật (Đảng, chính quyền, đoàn thể)………………………………………………….……………………………..

- Kết quả thực hiện những tiêu chuẩn, trọng trách được giao vào năm………...……….

- Trách nát nhiệm cá thể liên quan mang đến công dụng, tinh giảm, khuyết điểm nghỉ ngơi lĩnh vực, địa phương thơm, tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị bởi bản thân phú trách……………………...….

Tự Reviews về Lever thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

3. Việc tiến hành cam đoan tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, điểm yếu và nguim nhân

1. Hạn chế, lỗi (theo 03 văn bản nêu trên)……………….……………

2. Nguyên ổn nhân của tinh giảm, khuyết điểm………………………………………..

III. Kết quả khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được cung cấp tất cả thđộ ẩm quyền tóm lại hoặc được chỉ ra rằng sinh sống các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng tinh giảm, điểm yếu (đã có được tự khắc phục; vẫn khắc chế, mức độ tự khắc phục; không được tự khắc phục); mọi khó khăn, vướng mắc (trường hợp có); trách nát nhiệm của cá nhân……………………………………………………...

Tự nhận xét về Lever thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

IV. Giải trình đều vụ việc được gợi nhắc kiểm điểm (ví như có)

Giải trình từng vụ việc được gợi nhắc kiểm điểm, nêu nguim nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân so với từng vấn đề được nhắc nhở kiểm điểm……………….…..

V. Làm rõ trách nát nhiệm của cá thể đối với số đông hạn chế, lỗi của bè bạn (nếu có)

VI. Pmùi hương hướng, phương án hạn chế và khắc phục tinh giảm, ktiết điểm

VII. Tự dấn nút xếp nhiều loại hóa học lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

Không chấm dứt nhiệm vụ

2. Xếp một số loại Đảng viên:

Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ

Hoàn thành giỏi nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

Không ngừng nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Đánh giá, xếp một số loại unique cán bộ, công chức, viên chức

- Nhận xét, Reviews của bạn thống trị, thực hiện cán cỗ, công chức, viên chức:………............................................................................................................

- Mức xếp nhiều loại quality công chức, viên chức:...................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký kết, ghi rõ bọn họ thương hiệu và đóng góp dấu)

Đánh giá chỉ, xếp các loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, reviews của bỏ ra ủy:..............................................................................

See more: Điềm Báo Ngứa Tai Trái Là Điềm Gì, Ngứa Tai Điềm Báo Gì

- Chi cỗ đề xuất xếp các loại mức hóa học lượng:..............................................................