Họp chi bộ là một hoạt động thường xuyên được tiến hành trong quá trình hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam để giải quyết một số vấn đề cụ thể của chi bộ Đảng.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản cuộc họp chi bộ


1. Luật sư tư vấn về các mẫu văn bản

Trong suốt quá trình diễn ra các cuộc họp chi bộ, việc ghi nhận lại nội dung cuộc họp và các ý kiến của các đồng chí đảng viên và các thành phần khác trong quá trình giải quyết các vấn đề cụ thể được đưa ra bàn luận trong buổi họp alf đặc biệt quan trọng.

Cũng giống như các loại văn bản khac, biên bản họp chi bộ Đảng cũng có một số nội dung cơ bản, quan trọng mà người ghi biên bản cần phải nắm được. Do vậy, nếu bạn đang vướng mắc liên quan đến các nội dung của biên bản họp chi bộ hoặc vướng mắc về các loại văn bản khác, bạn có thể liên hệ với công ty Luật Minh Gia qua hình thức gửi Email tư vấn hoặc gọi tới số Hotline 1900.6169 để được chúng tôi hỗ trợ tư vấn trường hợp của mình.

Hoặc bạn có thể tham khảo mẫu biên bản họp chi bộ chúng tôi soạn thảo dưới đây:

*

2. Mẫu biên bản họp chi bộ

ĐẢNG ỦY.............................................

CHI BỘ................................................

ĐẢNGCỘNGSẢNVIỆTNAM

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘTháng........./20......

Thời gian:...........................................................................................................................................

Địa điểm:..............................................................................................................................

Thành phần: (Lưu ý có thể mời thêm Đảng ủy viên giám sát thì ghi cụ thể người giám sát).

Chủ tọa:..............................................................................................................................................

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Phần mở đầu

- Triển khai cho đảng viên đóng đảng phí tháng ...../20/.......

- Chi bộ cử thư ký cuộc họp:...................................................................................................

- Thông báo tình hình đảng viên của Chi bộ dự họp: (ghi cụ thể đảng viên chính thức, dự bị; số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác; số đảng viên có mặt dự họp; số đảng viên vắng mặt và lý do vắng, ghi cụ thể lý do vắng mặt từng đồng chí vào biên bản).

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Kích Hoạt Sim Mobifone Trả Trước Và Trả Sau, Cách Kích Hoạt Sim Mobi Đơn Giản

- Đồng chí Bí thư thông qua chương trình của cuộc họp:

2. Phần nội dung:

2.1. Thông tin thời sự (ghi cụ thể đề mục, hay văn bản thông tin....).

2.2. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết tháng trước (ghi cụ thể các nội dung. Phần này đồng chí ghi biên bản nên nói Bí thư đưa trước 01 bản dự thảo nghị quyết để ghi cho cụ thể).

-...........................................................................................................................................

- Phần thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM: (Bí thư chi bộ Đánh giá việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tập thể, đảng viên, quần chúng tháng trước; biểu dương đảng viên, quần chúng tiên phong, gương mẫu có việc làm cụ thể, thiết thực về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời giáo dục, giúp đỡ những đảng viên có sai phạm (nếu có). Sinh hoạt chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí minh trong tháng sinh hoạt).

-...........................................................................................................................................

- Bí thư thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo của chi bộ và vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên (nếu có) để chi bộ có biển pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với những biểu hiên quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

-...........................................................................................................................................

- Đề ra một số nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, bức xúc trước mắt để thực hiên trong tháng tới có nội dung chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng tiếp theo. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên thực hiện.

-...........................................................................................................................................

- Chi bộ thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung trên (ghi chi tiết các ý kiến đóng góp).

.............................................................................................................................................

3. Phần kết thúc

- Ghi tóm tắt ý kiến kết luận của Bí thư.

- Chi bộ biểu quyết thông qua kết luận (Nghị quyết) của chi bộ. Ghi rõ số đảng viên đồng ý, không đồng ý và số có ý kiến khác.Cuộc họp kết thúc lúc................ giờ, ngày.....tháng.....năm 20....... biên bản được thông qua trước Chi bộ.