Khi làm kế toán công nợ, kế toán yêu cầu theo dõi những khoản công nợ phải thu và cần trả. Biên phiên bản đối chiếu nợ công là trong những chứng từ quan trọng nhằm so sánh và chứng thực tình hình thanh toán, số dư công nợ giữa bên mua và bên bán. Trong bài viết dưới đây, chotsale.com.vn sẽ gửi đến độc giả mẫu biên bản đối chiếu nợ công mới nhất.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản đối chiếu công nợ cuối năm

*

Mẫu Biên phiên bản Đối Chiếu công nợ Mới Nhất

Công ty……… cùng hoà làng mạc hội công ty nghĩa Việt Nam

Số: ……………. Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …… mon …… năm ……

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

– căn cứ vào biên bạn dạng giao dấn hàng hóa. – căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên. Hôm nay, ngày…. Tháng…..năm ……… tại văn phòng công ty ………………….. , cửa hàng chúng tôi gồm có:

1. Mặt A (Bên mua): …………………………………………………………………………………..

2. Mặt B (Bên bán): …………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Tập Hợp Sinh Vật Nào Sau Đây Không Phải Là Quần Thể Sinh Vật

Cùng nhau đối chiếu công nợ từ thời điểm ngày ……… cho ngày …………….. Rõ ràng như sau:

I. Đối chiếu công nợ

1. Mặt A bán hàng cho bên B

STT Diễn giải Số tiền
1 Số dư đầu kỳ 0
2 Số phát sinh tăng vào kỳ 100.000.000
3 Số phát sinh bớt trong kỳ 50.000.000
4 Số dư cuối kỳ 50.000.000

2. Mặt B bán sản phẩm cho mặt A

STT Diễn giải Số tiền
1 Số dư đầu kỳ 0
2 Số tạo ra tăng trong kỳ 30.000.000
3 Số phạt sinh giảm trong kỳ 0
4 Số dư cuối kỳ 30.000.000

Công nợ bỏ ra tiết

Đối tượng Số còn thu Số còn cần trả Cấn trừ Tình trạng
Bên A 50.000.000 30.000.000 20.000.000 Phải thu
Bên B 30.000.000 50.000.000 20.000.000 Phải trả

3. Kết luận: Tính đến hết ngày ……………. CÔNG TY ……………. (bên A) còn phải thanh toán cho Công ty…………… (bên B) số chi phí là: ……………….

(Bằng chữ:…………………………………………) – Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bạn dạng làm cơ sở cho bài toán thanh toán sau này giữa nhì bên.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên, đóng góp dấu) (Ký tên, đóng góp dấu)

Bạn có thể tải mẫu biên bạn dạng đối trừ nợ công tại đây: mẫu biên bản đối chiếu công nợ

Nguồn bài viết: Kế toán Lê Ánh

Mong nội dung bài viết của gia đình kế toán sẽ có ích cho chúng ta đọc!

Bên cạnh các nội dung bài viết chuyên sâu về kế toán, shop chúng tôi cũng đang gửi tới bạn các nội dung bài viết review học xuất nhập khẩu ở đâu tốt, về các trung tâm đào tạo và giảng dạy xuất nhập khẩu