Biên bản họp nội bộ công ty là gì? Biên bản họp nội bộ công ty để làm gì? Biên bản họp nội bộ công ty 2021?Bài viết dưới đây ACC cung cấp cho bạn một số thông tin mẫu biên bản họp nội bộ công ty mời bạn tham khảo!

*
*

mẫu biên bản họp nội bộ công ty

1. Biên bản họp nội bộ công ty là gì?

Bất cứ ai khi đi làm thì đều ít nhiều đều tham gia vào các cuộc họp từ họp nhóm, phòng, họp công ty đến các cuộc họp với đối tác. Vậy nên, biên bản họp nội bộ công ty được sử dụng rất phổ biến, trong hầu hết các cuộc họp do công ty tổ chức.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản họp nội bộ công ty

Mẫu biên bản này ghi chép những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra trong cuộc họp. Đây được xem như một loại tài liệu lịch sử, không có hiệu lực pháp lý nhưng lại là căn cứ minh chứng các sự kiện thực tế đã xảy ra.

2. Vai trò của biên bản cuộc họp

Biên bản cuộc họp ghi chép những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra trong cuộc họp. Đây được xem như một loại tài liệu lịch sử, không có hiệu lực pháp lý nhưng lại là căn cứ minh chứng các sự kiện thực tế đã xảy ra.

Từ những nội dung tại cuộc họp, có thể là yêu cầu chỉ đạo của lãnh đạo hoặc những ý kiến đóng góp, xây dựng của các cá nhân, đơn vị có liên quan,… để có thể điều chỉnh, sắp xếp và giải quyết công việc hiệu quả hơn.

Ở một khía cạnh khác, biên bản cuộc họp như lời nhắc nhở của các cá nhân, đơn vị đã ký xác nhận trong biên bản và chuyển các cam kết của họ vào danh sách công việc phải thực hiện.

3. Xây dựng bố cục biên bản

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên văn bản

+ Thời gian lập biên bản (cụ thể giờ, ngày, tháng năm)

+ Thành phần tham dự

+ Diễn biến buổi họp theo trình tự thời gian

+ Kết thúc họp: Lý do, thời gian, những nội dung đã chốt…

+ Thủ tục ký xác nhận.

4. Biên bản họp nội bộ công ty để làm gì?

Biên bản cuộc họp là loại văn bản quan trọng ghi lại những gì đã diễn ra trong cuộc họp, bao gồm rất nhiều thông tin, ý kiến khác nhau từ những người tham gia. Mẫu biên bản họp nội bộ công ty được lập ra nhằm ghi chép lại những ý kiến đóng góp, xây dựng của các cá nhân, đơn vị có liên quan,… để có thể điều chỉnh, sắp xếp và giải quyết công việc hiệu quả hơn. Mẫu biên bản nêu rõ thành phần tham dự, nội dung cuộc họp, biểu quyết và kết luận của cuộc họp. Mẫu biên bản này chỉ áp dụng trong các cuộc họp do nội bộ do công ty tổ chức.

Xem thêm: Hot Hot Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân Là Gì Và Làm Những Công Việc Gì?

5. Mẫu biên bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày…….tháng…….năm …….

 

BIÊN BẢN HỌP

(V/v : …………………………)

Hôm nay, lúc … ngày … tại văn phòng Công ty …… diễn ra cuộc họp với các nội dung sau:

I/ Thành phần tham dự gồm:

Ông……………………………………………………………..Bà…………………………………………………………………Ông……………………………………………………………..

II/ Nội dung cuộc họp:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Cuộc họp kết thúc lúc ………………………. ngày ……………

Thư ký cuộc họpChủ trì cuộc họp

6. Các câu hỏi thường gặp.

Biên bản họp nội bộ công ty là gì?

Bất cứ ai khi đi làm thì đều ít nhiều đều tham gia vào các cuộc họp từ họp nhóm, phòng, họp công ty đến các cuộc họp với đối tác. Vậy nên, biên bản họp nội bộ công ty được sử dụng rất phổ biến, trong hầu hết các cuộc họp do công ty tổ chức.

Biên bản họp nội bộ công ty để làm gì?

Biên bản cuộc họp là loại văn bản quan trọng ghi lại những gì đã diễn ra trong cuộc họp, bao gồm rất nhiều thông tin, ý kiến khác nhau từ những người tham gia. Mẫu biên bản họp nội bộ công ty được lập ra nhằm ghi chép lại những ý kiến đóng góp, xây dựng của các cá nhân, đơn vị có liên quan,… để có thể điều chỉnh, sắp xếp và giải quyết công việc hiệu quả hơn. 

Phương thức tổ chức cuộc họp nội bộ công ty như thế nào?

Xác định mục tiêu cụ thể cho cuộc họpChuẩn bị chu đáo chương trình cuộc họpGửi tiến trình cuộc họp cho những người tham giaChọn địa điểm và thời gian phù hợpCuộc họp cần bắt đầu và kết thúc đúng giờ Phát huy vai trò của người chủ trìCử thư ký cuộc họpKhuyến khích các thành viên đóng góp ý kiếnLắng nghe và tổng hợp ý kiếnTóm tắt và tổng hợp cuộc họp.

Nội dung chính của biên bản gồm những gì?

Thời gian và địa điểm diễn ra cuộc họp.Thành phần tham dự cuộc họp.Thông tin chủ trì và thư ký cuộc họp.Nội dung cuộc họp.Biểu quyết của những người tham gia.Kết luận cuộc họp.

7. Công ty luật ACC

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu của chúng tôi về mẫu biên bản họp nội bộ công ty cũng như các vấn đề pháp lý có liên quan trong trong phạm vi này. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý khách hàng còn thắc mắc hay quan tâm và có nhu cầu tư vấn và hỗ trợ về vấn đề mẫu biên bản họp nội bộ công ty thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

Hotline: 19003330

Gmail: info
chotsale.com.vn