Trước khi tiến hành hoạt động xây dựng công trình, thường tiến hành hoạt động khảo sát hiện trạng công trình. Khi đó, các bên phải sử dụng biên bản khảo sát hiện trạng công trình. Vậy biên bản khảo sát hiện trạng công trình là gì, được sử dụng làm gì và được viết như thế nào? Bài viết dưới đây ACC cung cấp cho bạn một số thông tin về biên bản khảo sát hiện trạng công trình mời bạn tham khảo!

*
*

biên bản khảo sát hiện trạng công trình

1. Biên bản khảo sát hiện trạng công trình

Biên bản khảo sát hiện trạng công trình là văn bản được lập ra khi tiến hành hoạt động khảo sát hiện trạng công trình.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản khảo sát hiện trạng công trình

Biên bản khảo sát hiện trạng công trình được dùng để ghi nhận lại hoạt động khảo sát hiện trạng công trình, trong biên bản thể hiện các thông tin như bên muốn khảo sát, bên tiến hành khảo sát,…

2. Vai trò của biên bản khảo sát hiện trạng công trình

Mẫu biên bản khảo sát hiện trạng công trình là mẫu biên bản được ứng dụng khá phổ biến cho ngành xây dựng. Mẫu biên bản hỗ trợ công tác ghi chép đầy đủ những thông tin cũng như những nội đung khảo sát công trình nhằm ghi lại những kết quả khách quan nhất, để nắm bắt được hiện trạng công trình rõ ràng nhất.

3. Nội dung biên bản khảo sát hiện trạng công trình

Nội dung của mẫu biên bản khảo sát hiện trạng công trình bao gồm đầy đủ những thông tin như những mẫu biên bản khác, trong đó có những nội dung chính với các thông tin giữa các bên tham gia khảo sát hiện trạng công trình. Đại diện nhà cần khảo sát đại diện công ty cổ phần xây dựng, với những thông tin chi tiết từ các đại diện, tên, chức vụ, số chứng minh, số điện thoại cùng với rất nhiều những thông tin khác.

Biên bản cũng nêu rõ thời gian lập biên bản,, đặc điểm của ngôi nhà, đặc điểm nhà so với công trình phá dỡ, hình vẽ mặt bằng ngôi nhà bằng mực cùng với những thông tin về hiện trạng kết cấu ngôi nhà khi giám sát. Hiện trạng đồ dùng ngôi nhà vào thời điểm khảo sát. Tất cả những thông tin có trong biên bản đều được các bên thông qua và đồng ý cho vào biên bản cuối cùng là chữ ký xác nhận rõ ràng của các bên.

4. Mẫu biên bản

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ………..

CÔNG TY ….

Xem thêm: Giấy Xác Nhận Quá Trình Thực Hành, Cổng Dịch Vụ Công Quốc Gia

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

BIÊN BẢN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH

(Trước khi phá dỡ công trình)

Chúng tôi:

Đại diện nhà cần khảo sát (bên A).

Ông (bà):… (ghi tên theo Chứng minh nhân dân)

Chức vụ:…..(ghi chức vụ của bên đại diện)

Số CMND:…. (ghi theo Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân, cung cấp cả thông tin về ngày cấp, nơi cấp)

Số điện thoại:…….(ghi số điện thoại mà cá nhân đang sử dụng)

Đại diện nhà cần khảo sát (bên B).

Ông (bà):……(ghi tên theo Chứng minh nhân dân)

Chức vụ:….(ghi chức vụ của bên đại diện)

Số CMND:….(ghi theo Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân, cung cấp cả thông tin về ngày cấp, nơi cấp)

Số điện thoại:…(ghi số điện thoại mà cá nhân đang sử dụng)

Đại diện công ty xây dựng …..(bên C).

Ông (bà):….(ghi tên theo Chứng minh nhân dân)

Chức vụ:….(ghi chức vụ của bên đại diện)

Số CMND:….(ghi theo Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân, cung cấp cả thông tin về ngày cấp, nơi cấp)

Đặc điểm của nhà: …. (ghi kết cấu ngôi nhà gồm mấy tầng, diện tích, …)

Địa điểm của nhà so với công trình phá dỡ: ……

Hình vẽ mặt bằng ngôi nhà bằng mực:

+ Hiện trạng kết cấu ngôi nhà vào thời điểm khảo sát (trước khi phá dỡ công trình bên cạnh).

…….(miêu tả lại hiện trạng kết cấu ngôi nhà)

+ Hiện trạng đồ dùng ngôi nhà vào thời điểm khảo sát (trước khi phá dỡ công trình bên cạnh).

……..(miêu tả đồ dùng của ngôi nhà tại thời điểm khảo sát)

Đại diện bên A

Đại diện bên B

Đại diện bên C

5. Công ty luật ACC

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu của chúng tôi về biên bản khảo sát hiện trạng công trình cũng như các vấn đề pháp lý có liên quan trong trong phạm vi này. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý khách hàng còn thắc mắc hay quan tâm và có nhu cầu tư vấn và hỗ trợ về vấn đề biên bản khảo sát hiện trạng công trình thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau: