Bảng kiểm kê quỹ sử dụng cho tiền VNĐ là văn bạn dạng do doanh nghiệp lập để so sánh chênh lệch về số lượng sổ sách và số lượng thực tiễn của quỹ tiền khía cạnh là vn đồng của công ty đó...

Bạn đang xem: Mẫu biên bản kiểm kê quỹ bằng excel


*

1. Mục tiêu lập bảng kiểm kê quỹ

Bảng kiểm kê quỹ nhằm chứng thực tiền bởi VNĐ tồn quỹ thực tế và số thừa, thiếu so với sổ quỹ trên đại lý đó bức tốc quản lý quỹ với làm đại lý qui trọng trách vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch.

Tải mẫu: Bảng kiểm kê quỹ

Mẫu bảng kiểm kê quỹ

Đơn vi:……………………….

Bộ phận:……………………..

Mẫu số: 08a - TT

 

 

BẢNG KIỂM KÊ QUỸ

(Dùng mang đến VNĐ)

Số:.....................

Hôm nay, vào .......giờ ..........ngày ……...tháng …….....năm ............

cửa hàng chúng tôi gồm:

Ông/Bà: ................................................................................. Thay mặt kế toán

Ông/Bà: ................................................................................. đại diện thay mặt thủ quỹ

Ông/Bà: .......................................................................... Thay mặt ...................

Cùng thực hiện kiểm kê quỹ chi phí mặt kết quả như sau:

STT

Diễn giải

Số lượng

Số tiền

A

B

1

2

I

Số dư theo sổ quỹ:

x

.....................

II

Số kiểm kê thực tế

x

.....................

1

Trong đó:

 

 

2

- Loại

.....................

.....................

3

- Loại

.....................

.....................

4

- Loại

.....................

.....................

5

- ...

Xem thêm: Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân, Công Việc, Yêu Cầu Của Là Gì

.....................

.....................

III

Chênh lệch (III = I – II)

x

.....................

 

- Lý do:

+Thừa: .....................................................................................................

+ Thiếu: ....................................................................................................

- tóm lại sau lúc kiểm kê quỹ: .....................................................................

 

Kế toán trưởng

(Ký, chúng ta tên)

Thủ quỹ

(Ký, bọn họ tên)

Người phụ trách kiểm kê quỹ

(Ký, chúng ta tên)

2. Phương pháp và trách nhiệm ghi bảng kiểm kê quỹ mẫu mã số 08a - TT

Góc trên phía trái của Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt bắt buộc ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng góp dấu), cỗ phận.

Việc kiểm kê quỹ được tiến hành định kỳ vào cuối tháng, cuối quí, cuối năm hoặc khi cần thiết có thể kiểm kê bất chợt xuất hoặc khi bàn giao quỹ. Khi thực hiện kiểm kê phải khởi tạo Ban kiểm kê, vào đó, thủ quỹ cùng kế toán tiền phương diện hoặc kế toán giao dịch là các thành viên. Biên bạn dạng kiểm kê quỹ nên ghi rõ số hiệu triệu chứng từ và thời điểm kiểm kê (....giờ ....ngày ....tháng ....năm ....). Trước khi kiểm kê quỹ, thủ quỹ đề nghị ghi sổ quỹ tất cả các phiếu thu, phiếu bỏ ra và tính số dư tồn quỹ đến thời điểm kiểm kê.

- Khi triển khai kiểm kê phải thực hiện kiểm kê riêng biệt từng một số loại tiền gồm trong quỹ.

- mẫu “Số dư theo sổ quỹ”: địa thế căn cứ vào số tồn quỹ trên sổ quỹ trên ngày, giờ cùng sổ kiểm kê quỹ nhằm ghi vào cột 2.

- loại “Số kiểm kê thực tế”: địa thế căn cứ vào số kiểm kê thực tiễn để ghi theo từng các loại tiền vào cột 1 cùng tính ra tổng thể tiền nhằm ghi vào cột 2.

- dòng chênh lệch: Ghi số chênh lệch quá hoặc thiếu thân số dư theo sổ quỹ với số kiểm kê thực tế.

Trên Bảng kiểm kê quỹ đề xuất phải khẳng định và ghi rõ vì sao gây ra vượt hoặc thiếu quỹ, có chủ kiến nhận xét và đề xuất của Ban kiểm kê. Bảng kiểm kê quỹ phải bao gồm chữ cam kết của thủ quỹ, trưởng ban kiểm kê với kế toán trưởng. Phần đa khoản chênh lệch quỹ số đông phải report giám đốc doanh nghiệp cẩn thận giải quyết.

Bảng kiểm kê quỹ bởi ban kiểm kê quỹ lập thành 2 bản:

- 1 bản lưu làm việc thủ quỹ.

- 1 phiên bản lưu ở kế toán quỹ tiền mặt hoặc kế toán tài chính thanh toán.

Trên đó là mẫu bảng kiểm kê quỹ được ban hành kèm theo thông tứ số 133/2016/TT-BTC của cục tài chính. Trung trọng tâm kế toán Lê Ánh đã tách bóc ra để chúng ta đọc dễ ợt tải về sử dụng. Tham khảo phương thức ghi để sở hữu bảng kiểm kê quỹ chính xác

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán tài chính thuế trọn gói tốt tốt nhất thị trường

(Được đào tạo và giảng dạy và thực hiện bởi 100% những kế toán trưởng tự 13 năm đến hai mươi năm kinh nghiệm)