Biên phiên bản nghiệm thu và thanh lý vừa lòng đồng được các bên tương quan ký kết sau khi đã triển khai hoàn tất các bước theo như hòa hợp đồng chính ban sơ các bên đã thoả thuận. Nội dung của biên bạn dạng sẽ được các bên check kiểm tra & xác thực – nếu có trường hợp phát sinh như công câu hỏi cần bảo hãnh hoặc khắc phục và hạn chế thì các bên cũng nên đề cập vào biên bạn dạng rõ ràng. Ngoại trừ ra, các bên nên quan tâm pháp luật thanh toán sau khoản thời gian ký kết & các khoản thanh toán giao dịch cần có hoá solo tài chủ yếu hợp lệ.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản nghiệm thu hợp đồng

mẫu mã hợp đồng lao rượu cồn theo thông tư new nhất

*
Mẫu biên bản nghiệm thu với thanh lý vừa lòng đồng

NỘI DUNG CHÍNH

2. Mẫu biên bạn dạng nghiệm thu với thanh lý hòa hợp đồng3. Biên bạn dạng nghiệm thu công việc4. Bản nghiệm thu công trình5. Mẫu phiên bản nghiệm thu và chuyển nhượng bàn giao sản phẩm/dịch vụ

1. Kết cấu ngôn từ của biên bản nghiệm thu với thanh lý vừa lòng đồng

(1) Số hợp đồng, Ngày…tháng…năm… lập biên bản

(2) 2 bên liên quan: tên doanh nghiệp, người đại diện, chức vụ, địa chỉ, số ĐT, giấy tờ kinh doanh, mã số thuế, tài khoản, tại ngân hàng.

(3) các Điều khoản về nội dung, kết luận…

(4) Lập thành 2 phiên bản mỗi mặt lưu duy trì 1 bản

2. Mẫu biên phiên bản nghiệm thu với thanh lý thích hợp đồng

2.1 dành riêng cho các doanh nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU, THANH LÝ HỢP ĐỒNG

– địa thế căn cứ Hợp đồng số:………/HĐKT-……… ngày…….. Tháng………….. Năm 20xx

Hôm nay, ngày…….. Tháng……… năm………. Tại Công ty…………, chúng tôi gồm:

Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT HƯNG

Đại diện: …………………………………… Chức vụ:………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy phép sale số: …………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tại ngân hàng: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Bên B: CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH CBA

Đại diện: ……………………………………. Chức vụ:………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy phép kinh doanh số: …………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tại ngân hàng: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Hai mặt nhất trí lập biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm/dịch vụ theo thích hợp đồng đã ký số…./ngày/tháng/năm ….như sau:

Điều 1: Nội dung:

Bên B chuyển giao cho bên A ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

+ Tổng khối lượng/sản phẩm/dịch vụ bàn giao: ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

+ bên A thanh toán giao dịch cho bên B:…………………………………………………………………………………………………..

Tổng số tiền:…………………………………………………………..

– bởi chữ: ……………………………………………………………..

(Chưa bao hàm 10 % thuế vat )

Xác nhận đã bàn giao: ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2: Kết luận:

+ bên A đã kiểm tra, đánh giá và thẩm định kỹ lưỡng chất lượng sản phẩm/dịch vụ……………………………………………….

+ kể từ lúc bên A nhận không thiếu số lượng sản phẩm/dịch vụ………………………… bên B trọn vẹn không chiu trọng trách về lỗi, unique sản phẩm……..đã bàn giao.

+ bên A đề xuất thanh toán hết cho bên B ngay sau khoản thời gian biên bản nghiệm thu, thanh lý hòa hợp đồng ký kết.

(Biên bản nghiệm thu, thanh lý hòa hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

(kí và ghi rõ chúng ta tên)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

(kí cùng ghi rõ chúng ta tên)

Các bạn tải chủng loại như bên trên tại TẠI ĐÂY

Các các bạn tải Mẫu giành cho loại hình dịch vụ TẠI ĐÂY

2.2 giành cho hành chính vì sự nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

………………….., ngày… mon … năm 20…

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: ……/TLHĐ

– căn cứ Bộ vẻ ngoài Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 mon 11 năm năm ngoái Quốc hội khóa 13 kỳ họp máy 10 thông qua;

– căn cứ vào thích hợp đồng kinh tế tài chính số: /HĐKT ngày / /20 giữa Trường Đại học tập Hùng Vương cùng …………………………………………………………………………………………..;

Hôm nay, trên Trường Đại học Hùng Vương, tỉnh giấc Phú Thọ cửa hàng chúng tôi gồm có:

Bên A: ngôi trường Đại học tập Hùng Vương

Đại diện: 1 – Ông: PGS.TS Cao Văn Chức vụ: Hiệu trưởng

2 – Ông (bà): ……………………….. Chức vụ: ………………..

Có tài khoản số: ……………………………. Tại: ……………………………………………………………

Bên B: ……………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện: Ông (bà): ……………………………. Chức vụ: ………………………………………

Điện thoại: …………………………….. Mã số thuế: ………………………………………………………

Tài khoản số: …………………………………., trên ngân hàng: ……………………………………………

Đơn vị (hoặc người) thụ hưởng: ……………………………………………………………………………

sau khoản thời gian kiểm tra, đối chiếu hàng hóa với những chứng từ gồm liên quan, phía 2 bên cùng thống nhất triển khai nghiệm thu với thanh lý đúng theo đồng tài chính theo những nội dung sau đây:

Về số lượng, hóa học lượng, tiến độ thực hiện hợp đồng:

Hai mặt đã thực hiện tráng lệ và trang nghiêm các ngôn từ đã thỏa thuận hợp tác trong HĐKT số: ……/HĐKT ký ngày … mon … năm 20…, nội dung cụ thể như sau:

– Bên B bàn giao thành phầm cho bên A:

* Tổng khối lượng/sản phẩm/dịch vụ bàn giao:……………………………………………………

* Quy cách quality sản phẩm: ……………………………………………….

* thời hạn thực hiện đúng theo đồng đảm bảo an toàn đúng tiến độ.

– hồ sơ, tài liệu bên B chuyển giao cho bên A:

* Hóa đơn tài chính

* ……………….

quý giá thanh quyết toán:

– giá trị hợp đồng đã ký: …………………………….

– quý giá được nghiệm thu: ……………………

– Số tiền bên B đã nhận tạm ứng: …………………

– Số tiền bên A còn phải thanh toán giao dịch cho mặt B: ……………………………………..

Số tiền bởi chữ: ………..

Kết luận:

– phía hai bên nhất trí lập phiên bản thanh lý vừa lòng đồng kinh tế đã ký với các số liệu trên.

– Biên bản được lập thành 04 bản, mặt A giữ lại 02 bản, mặt B giữ lại 02 bạn dạng có giá chỉ trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên, đóng dấu)

Các bạn tải mẫu mã như bên trên tại TẠI ĐÂY

3. Biên bạn dạng nghiệm thu công việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

———————–

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC

SỐ: ………………………..

Dự án: ……………………………………………………………………………………………….

Hạng mục: ……………………………………………………………………………………………….

Đối tượng nghiệm thu: ……………………(Ghi rõ thương hiệu công được nghiệm thu)…………..

Thành phần thẳng nghiệm thu:

Đại diện Ban quản lý Dự án (hoặc bên thầu hỗ trợ tư vấn giám sát)

– Ông: ……………………………………… Chức vụ: ………………………………………………..

Đại diện công ty thầu thi công: ……………………………(Ghi tên nhà thầu)…………………….

– Ông: …………………………………… Chức vụ: ……………………………………………………

Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: …..giờ ….. Ngày….tháng….năm….

Kết thúc: ……giờ ….. Ngày…..tháng….năm…..

Tại dự án: ……………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Cách Chuyển Từ 3G Sang 4G "Siêu Nhanh", Cách Chuyển Từ 3G Lên 4G Nhanh Chóng Tại Nhà

Đánh giá quá trình đã thực hiện:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

(Ghi rõ hóa học lượng quá trình có đạt hạy ko đạt theo yêu cầu của đúng theo đồng/thỏa thuận và những ý con kiến khác nếu có).

Kết luận:

(Cần ghi rõ đồng ý hay không đồng ý nghiệm thu để cho triển khai các quá trình tiếp theo. Hoặc ghi rõ số đông sai sót (nếu có) cần phải sửa chữa, hoàn thiện trước lúc triển khai các các bước tiếp theo).

CÁN BỘ GIÁM SÁT(Ký, ghi rõ bọn họ tên)
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG VIỆC(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Mẫu biên bạn dạng nghiệm thu công việc: TẢI VỀ

4. Phiên bản nghiệm thu công trình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

—————————–

……….. , ngày ……. Mon …… năm ……….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH ĐỂ BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

1. Tên công trình:………………………………………………………………………………………..

2. Địa điểm xây dựng:………………………………………………………………………………….

3. Nguyên tố trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện Chủ đầu tư (chủ cửa hàng sản xuất):

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: ………………………………………….

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

Đại diện đơn vị chức năng tư vấn giám sát và đo lường (nếu có):

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

Đại diện đơn vị cung ứng, gửi giao, lắp đặt công nghệ:

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

Đại diện solo vị kiến tạo xây dựng (nếu có):

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: ………………………………………….

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

4. Thời hạn nghiệm thu:

Bắt đầu:…………..giờ, ngày ………tháng ………. Năm …………………………………………

Kết thúc:…………..giờ, ngày ………tháng ………. Năm ……………………………………….

Tại:……………………………………………………………………………………………………………

5. Đánh giá công trình xây dựng xây dựng vẫn thực hiện:

a) tư liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– những tài liệu bao gồm có:

Hồ sơ công nghệ, thiết kế thiết kế lắp để thiết bị;

Bản vẽ hoàn công công trình;

Các tác dụng kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được triển khai trong quy trình xây dựng;

Quy chuẩn, tiêu chuẩn chỉnh xây dựng được áp dụng;

Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;

Nhật ký thi công;

Biên bạn dạng nghiệm thu các bước xây dựng;

Biên bạn dạng nghiệm thu xong xuôi giai đoạn xây dựng;

Biên bạn dạng nghiệm thu chạy thử liên động không tải;

b) chất lượng hạng mục dự án công trình xây dựng, dự án công trình xây dựng (đối chiếu cùng với thiết kế, tiêu chuẩn chỉnh xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật): < Nêu rõ unique của từng hạng mục (lò gạch) theo tiêu chuẩn xây dựng, reviews mức độ đảm bảo an ninh khi vận hành sản xuất…>………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

c) các ý kiến khác: ………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

6. Kết luận: < đồng ý nghiệm thu xong xuôi hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng xây dựng để lấy vào sử dụng. Yêu cầu sửa chữa, trả thiện bổ sung và những ý con kiến khác ví như có>………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Các mặt trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước luật pháp về quyết định nghiệm thu này.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ(Ký tên, ghi rõ họ tên, dùng cho và đóng lốt pháp nhân)
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG ỨNG, CHUYỂN GIAO, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ(Ký tên, ghi rõ chúng ta tên, chức vụ và đóng vệt pháp nhân)
ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT(Ký tên, ghi rõ chúng ta tên, chức vụ và đóng vệt pháp nhân)ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG(Ký tên, ghi rõ chúng ta tên, chuyên dụng cho và đóng lốt pháp nhân)

Hồ sơ sát hoạch gồm:

– Biên phiên bản nghiệm thu ngừng xây dựng công trình xây dựng hoặc hạng mục công trình và các phụ lục kèm theo biên bạn dạng này, nếu có;

– các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.Mẫu biên bạn dạng nghiệm thu công trình: TẢI VỀ

5. Mẫu bạn dạng nghiệm thu và chuyển giao sản phẩm/dịch vụ

CÔNG TY …………………………………………….

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

– Sản phẩm/Dịch vụ: ……………………………………………………………………………………………….

– Thuộc đúng theo đồng/Đơn sản phẩm số: ………………………………………………………………………………

– Địa điểm kiểm nghiệm, bàn giao: …………………………………………………………………………..

– Thời gian: Ngày …. Tháng ….. Năm ……

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN GỒM:

1. Trưởng phòng ban kiểm nghiệm: ………………………………………… Chức vụ: ………………………

2. Các thành viên Ban kiểm nghiệm, ban giao, gồm:

Ông (bà): ………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………………

Ông (bà): ………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………………

Ông (bà): ………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………………

3. Đại diện bên cung ứng: ……………………………………………………………………………………….

Ông (bà): ……………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………………

4. Đại diện bên sử dụng / kho: …………………………………………………………………………………

Ông (bà): ………………………………. Chức vụ: ……………………………………………………………….

5. Công dụng kiểm tra:

Số TT
MÔ TẢ SẢN PHẨM/DỊCH VỤĐơn vị tínhSố lượngYêu ước củaHĐ/Đơn hàngKết trái kiểm tra
      
      
      
      
      
      

Kết luận của Ban kiểm nghiệm: ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

TRƯỞNG BAN(Ký cùng ghi rõ họ tên)CÁC THÀNH VIÊN(Ký với ghi rõ bọn họ tên)BÊN CUNG ỨNG(Ký và ghi rõ chúng ta tên)BÊN SỬ DỤNG/KHO(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản sát hoạch và chuyển giao SP/DV: TẢI VỀ

6. Mẫu bản nghiệm thu khối lượng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

 KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH

– Công trình: ………………………………………………………………………………………………………

– Gói thầu: …………………………………………………………………………………………………………

– Số Biên phiên bản nghiệm thu: ……………………………………………………………………………………

– Ngày nghiệm thu: ……………………………………………………………………………………………..

– khối lượng thực hiện: từ ngày….tháng….năm….đến ngày…tháng….năm….

I. CÁC BÊN thâm nhập NGHIỆM THU:

1. Đại diện Ban quản lí Đầu tứ và sản xuất Thủy lợi 10

(hoặc bên thầu tư vấn giám sát)

– Ông: ……………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………..

– Ông: ……………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………..

– Ông: ……………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………..

2. Đại diện công ty thầu thi công: …………………………………… (Ghi tên công ty thầu)

– Ông: ……………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………..

– Ông: ……………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………..

II. CÁC BÊN THỐNG NHẤT NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH NHƯ SAU:

 STT
 HẠNG MỤC

CÔNG VIỆC

 Đơn

vị

tính

KHỐI LƯỢNG  

Ghi chú

 Trúng thầuĐã điều chỉnhbổ sungĐã nghiệm thu những đợt trướcNghiệm thu lần này
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
1       
2       
3 
…. 
 
 
Khối lượng chấm dứt đạt quality yêu ước của làm hồ sơ thiết kế, những quy chuẩn, quy phạm áp dụng, đề nghị thanh toán.

BAN QUẢN LÝ ĐT VÀ XDTL 10(Hoặc công ty thầu tư vấn giám sát)NHÀ THẦU THI CÔNG(Ghi tên nhà thầu thi công)
CÁN BỘ GSP. GIÁM ĐỐCCÁN BỘ KTGIÁM ĐỐC

Cách ghi Biên bản: Cột (2) chỉ ghi theo danh mục trọng lượng được tiến hành nghiệm thu trong đợt.Mẫu biên phiên bản nghiệm thu khối lượng: TẢI VỀ