Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành giai đoạn

Trong quá trình kiểm tra hoạt động giám sát tiến độ kết quả công trình trước khi đưa vào sử dụng thực tế, các cán bộ giám sát thi công cần phải thực hiện nghiệm thu khối lượng hoàn thành xây dựng để ghi lại tất cả các thông tin cần thiết. Đây là lúc biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành xây dựng phát huy tác dụng. Vậy mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành xây dựng là gì? Có những thông tin nào cần biết về loại biên bản này? Xem ngay bài viết để có câu trả lời!

1. Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành xây dựng là gì?

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành xây dựng là biểu mẫu văn bản được tạo ra để ghi chép lại toàn bộ nội dung trong quá trình nghiệm thu khối lượng hoàn thành. Nội dung bên trong của mẫu biên bản cần nêu rõ hạng mục công trình, thời gian và thành phần nghiệm thu, nội dung chủ yếu của nghiệm thu.

You watching: Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành giai đoạn

 

Trong quá trình kiểm tra hoạt động giám sát tiến độ kết quả công việc,công trình trước khi đưa vào sử dụng các cán bộ giám sát thi công cần phải có bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành để ghi lại tất cả các thông tin để tiến hành kiểm nghiệm. Tùy thuộc vào từng nội dung tính chất công việc mà mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành sẽ có những yêu cầu khác nhau.

 

*

Nội dung bên trong của mẫu biên bản cần nêu rõ hạng mục công trình, thời gian và thành phần nghiệm thu, nội dung chủ yếu của nghiệm thu.

 

2. Khi nào thì sử dụng biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành xây dựng?

Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành xây dựng được thực hiện sau khi kết thúc quá trình thi công xây dựng. Mục đích để đánh giá chất lượng công trình đang thi công và toàn bộ kết quả xây lắp trước khi đưa công trình hạng mục công trình đó và sử dụng.

 

Sau khi tiến hành kiểm tra, nếu hạng mục của toàn bộ công trình đó đạt yêu cầu về chất lượng sẽ được phê duyệt phù hợp với tiêu chuẩn xây dựng và các tiêu chuẩn kỹ thuật được chấp thuận sử dụng, đảm bảo về vệ sinh môi trường phòng chống cháy nổ có đầy đủ hồ sơ tài liệu để hoàn thành và hồ sơ nghiệm thu sẽ được cơ quan Quản lý nhà nước về chất lượng có biên bản kiểm tra chấp thuận thì chủ đầu tư lập biên bản nghiệm thu theo quy định của chính phủ.

3. Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành xây dựng

 

*

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành xây dựng

 

4. Một số quy định về nghiệm thu công trình nói chung

Theo Điều 16 của Nghị định 46/2015/NĐ-CP, một số quy định về nghiệm thu công trình cụ thể như sau:

 

a. Nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng:

Chủ đầu tư có thể thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực để kiểm tra báo cáo kết quả khảo sát xây dựng làm cơ sở cho việc quyết định nghiệm thu.

See more: Thủ Thuật Photoshop: Thay Phông Nền Và Ghép Phông Nền Cho Ảnh Một Cách Dễ Dàng

 

Nhiệm vụ của Chủ đầu tư là:

Kiểm tra khối lượng công việc khảo sát xây dựng đã thực hiện

Xem xét sự phù hợp về quy cách, số lượng và nội dung của báo cáo khảo sát so với quy định của nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt và quy định của hợp đồng xây dựng

Thông báo chấp thuận nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng bằng văn bản đến nhà thầu khảo sát nếu đạt yêu cầu.

 

Trường hợp báo cáo kết quả khảo sát xây dựng chưa đạt yêu cầu, chủ đầu tư gửi nhà thầu khảo sát ý kiến không chấp thuận nghiệm thu bằng văn bản. Trong đó, nêu các nội dung chưa đạt yêu cầu mà nhà thầu khảo sát phải chỉnh sửa hoặc phải thực hiện khảo sát lại;

 

b. Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng là thành phần của hồ sơ hoàn thành công trình và được lưu trữ theo quy định tại Điều 33 Nghị định này.

 

c. Nhà thầu khảo sát chịu trách nhiệm về chất lượng khảo sát xây dựng do mình thực hiện. Việc nghiệm thu và phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng của chủ đầu tư không thay thế và không làm giảm trách nhiệm về chất lượng khảo sát xây dựng do nhà thầu khảo sát thực hiện.

 

d. Chủ đầu tư phê duyệt trực tiếp vào báo cáo kết quả khảo sát xây dựng sau khi thông báo chấp thuận nghiệm thu báo cáo này và chịu trách nhiệm về kết quả phê duyệt của mình.

See more: Cách Tính Tiêu Cự Của Thấu Kính Cực Hay, Công Thức Thấu Kính, Vật Lý Phổ Thông

 

Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành xây dựng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp chủ đầu tư quản lý, tư vấn giám sát đánh giá về công việc xây dựng của nhà thầu thi công. Hy vọng qua bài viết, độc giả có thể có thêm thông tin về loại biên bản này và biết cách sử dụng hợp lý cho công việc của mình.