Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành được thực hiện khi kết thúc việc xây dựng để đánh giá chất lượng của công trình đang thi công và toàn bộ kết quả xây lắp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

You watching: Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng


Mẫu biên bản về nghiệm thu khối lượng hoàn thành

1. Định nghĩa mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành là gì?2. Khi nào thì sử dụng biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành xây dựng?3. Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng số 14. Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng số 25. Cách viết biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành

1. Định nghĩa mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành là gì?

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc nghiệm thu khối lượng hoàn thành. Mẫu biên bản nêu rõ hạng mục công trình, thời gian và thành phần nghiệm thu, nội dung nghiệm thu... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành tại đây.
Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành công trìnhMẫu biên bản kiểm tra hiện trạng công trình trước khi hết thời hạn bảo hànhMẫu biên bản bàn giao trả lại mặt bằng xây dựng công trình

2. Khi nào thì sử dụng biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành xây dựng?

Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành xây dựng được thực hiện sau khi kết thúc quá trình thi công xây dựng. Mục đích để đánh giá chất lượng công trình đang thi công và toàn bộ kết quả xây lắp trước khi đưa công trình hạng mục công trình đó và sử dụng.Sau khi tiến hành kiểm tra, nếu hạng mục của toàn bộ công trình đó đạt yêu cầu về chất lượng sẽ được phê duyệt phù hợp với tiêu chuẩn xây dựng và các tiêu chuẩn kỹ thuật được chấp thuận sử dụng, đảm bảo về vệ sinh môi trường phòng chống cháy nổ có đầy đủ hồ sơ tài liệu để hoàn thành và hồ sơ nghiệm thu sẽ được cơ quan Quản lý nhà nước về chất lượng có biên bản kiểm tra chấp thuận thì chủ đầu tư lập biên bản nghiệm thu theo quy định của chính phủ.

See more: Ứng Dụng Viết Chữ Lên Ảnh Trên Máy Tính, Cách Viết Chữ Thư Pháp Tết 2021 Trên Di Động


3. Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng số 1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------------BIÊN BẢN NGHIỆM THUKHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH- Công trình: .........................................................................................................- Gói thầu: ............................................................................................................- Số Biên bản nghiệm thu: ......................................................................................- Ngày nghiệm thu: .................................................................................................- Khối lượng thực hiện: từ ngày....tháng....năm....đến ngày...tháng....năm....I. CÁC BÊN THAM GIA NGHIỆM THU:1. Đại diện Ban Quản Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10(hoặc Nhà thầu Tư vấn giám sát)- Ông: ........................................... Chức vụ: .........................................................- Ông: ........................................... Chức vụ: .........................................................- Ông: ........................................... Chức vụ: .........................................................2. Đại diện nhà thầu thi công: .......................................... (Ghi tên nhà thầu)- Ông: ........................................... Chức vụ: .........................................................- Ông: ........................................... Chức vụ: .........................................................II. CÁC BÊN THỐNG NHẤT NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH NHƯ SAU:STTHẠNG MỤCCÔNG VIỆCĐơnvịtínhKHỐI LƯỢNGGhi chúTrúng thầuĐã điều chỉnhbổ sungĐã nghiệm thu các đợt trướcNghiệm thu đợt này(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
Khối lượng hoàn thành đạt chất lượng yêu cầu của hồ sơ thiết kế, các quy chuẩn, quy phạm áp dụng, đề nghị thanh toán.BAN QUẢN LÝ ĐT VÀ XDTL 10(Hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)NHÀ THẦU THI CÔNG(Ghi tên Nhà thầu thi công)CÁN BỘ GSP. GIÁM ĐỐCCÁN BỘ KTGIÁM ĐỐC
Cách ghi Biên bản: Cột (2) chỉ ghi theo danh mục khối lượng được tiến hành nghiệm thu trong đợt.

See more: Thông Tin Mới Về Top Game Người Lớn Cho Android ), Thông Tin Mới Về Game Người Lớn


5. Cách viết biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành

Các mẫu văn bản nghiệm thu hiện nay đều được thực hiện theo một quy định chung, và tất cả những mẫu biên bản nghiệm thu dù là được sử dụng trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng đều phải tuân thủ theo bố cục đã được quy định như sau:Tên của công ty thực hiện nghiệm thu, số của mẫu văn bản nghiệm thu sẽ được thể hiện ở phía góc trên cùng bên trái của biểu mẫu văn bản.Các nội dung nghiệm thu được thể hiện theo một trình tự nhất định: số thứ tự tài sản cần phải được thực hiện sửa chữa, tên của loại máy móc tài sản cần được sửa chữa, bộ phận sẽ được sử dụng tài sản được sửa chữa, nội dung thực hiện sửa chữa các loại máy móc, tài sản cũng như kết quả đạt được sau sửa chữa.Chữ ký xác nhận về việc thực hiện nghiệm thu của các bên có liên quan và chức trách.Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục xây dựng nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.
*
Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng Biên bản nghiệm thu công trình Mẫu biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng Biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng Mẫu biên bản kiểm tra hiện trường xây dựng công trình 2021 Biên bản kiểm tra hiện trường xây dựng công trình