Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định và thắt chặt là mẫu nào và phương pháp ghi như thế nào? – Huyền Châu (Thanh Hóa)


*
Mục lục bài viết

Mẫu biên bản thanh lý tài sản thắt chặt và cố định và cách ghi

1. Mẫu mã biên bạn dạng thanh lý tài sản cố định và thắt chặt theo Thông tư 200

* mẫu biên bạn dạng thanh lý tài sản cố định là mẫu 02-TSCĐ phát hành kèm theo Thông tứ 200/2014/TT-BTC, được vận dụng đối với:

- những doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực, đa số thành phần khiếp tế.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định

- các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang tiến hành kế toán theo cơ chế kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và bé dại được vận dụng quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC để kế toán phù hợp với điểm lưu ý kinh doanh và yêu cầu cai quản của mình.

Mẫu biên bạn dạng thanh lý tài sản cố định và thắt chặt theo Thông tư 200

* mục đích biên bạn dạng thanh lý tài sản cố định và thắt chặt theo Thông tứ 200:

Biên bản thanh lý tài sản cố định dùng để xác thực việc thanh lý TSCĐ với làm căn cứ để ghi giảm TSCĐ trên sổ kế toán.

* bí quyết ghi biên bản thanh lý tài sản cố định và thắt chặt theo Thông tư 200:

Góc trên phía bên trái của Biên bản thanh lý TSCĐ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đối kháng vị), bộ phận sử dụng. Lúc có ra quyết định về việc thanh lý TSCĐ công ty lớn phải ra đời Ban thanh lý TSCĐ. Thành viên Ban thanh lý TSCĐ được ghi chép sống Mục I.

Ở Mục II ghi những chỉ tiêu chung về TSCĐ có đưa ra quyết định thanh lý như:

- Tên, ký hiệu TSCĐ, số hiệu, số thẻ TSCĐ, nước sản xuất, năm gửi vào sử dụng.

- Nguyên giá chỉ TSCĐ, cực hiếm hao mòn sẽ trích cộng dồn đến thời khắc thanh lý, giá trị còn sót lại của TSCĐ đó.

Mục III ghi tóm lại của Ban thanh lý, ghi chủ kiến nhận xét của Ban về câu hỏi thanh lý TSCĐ.

Mục IV, kết qủa thanh lý: sau thời điểm thanh lý hoàn thành căn cứ vào bệnh từ thống kê giám sát tổng số ngân sách thanh lý thực tế và giá bán trị thu hồi ghi vào dòng ngân sách chi tiêu thanh lý cùng giá trị tịch thu (giá trị phụ tùng, truất phế liệu thu hồi tính theo giá thực tế đã buôn bán hoặc giá bán ước tính).

Biên bạn dạng thanh lý phải do Ban thanh lý TSCĐ lập và có không hề thiếu chữ ký, ghi rõ chúng ta tên của trưởng phòng ban thanh lý, kế toán tài chính trưởng và người đứng đầu doanh nghiệp.

Xem thêm: 7 Điều Các Nàng Cần Biết Để Hiểu & Nắm Bắt Tâm Lý Bọn Con Trai

2. Mẫu biên phiên bản thanh lý tài sản cố định và thắt chặt theo Thông tứ 133

* mẫu biên bạn dạng thanh lý tài sản thắt chặt và cố định là mẫu 02-TSCĐ phát hành kèm theo Thông bốn 133/2016/TT-BTC, được áp dụng đối với:

- các doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao bao gồm cả doanh nghiệp lớn siêu nhỏ) thuộc hồ hết lĩnh vực, hầu hết thành phần kinh tế theo mức sử dụng của pháp luật về cung cấp doanh nghiệp nhỏ và vừa trừ doanh nghiệp lớn Nhà nước, doanh nghiệp vì chưng Nhà nước sở hữu trên một nửa vốn điều lệ, công ty đại bọn chúng theo hình thức của quy định về bệnh khoán, những hợp tác xã, liên hiệp hợp tác và ký kết xã theo giải pháp tại Luật hợp tác và ký kết xã.

- Doanh nghiệp gồm quy mô nhỏ dại và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù như điện lực, dầu khí, bảo hiểm, đầu tư và chứng khoán ... Sẽ được bộ Tài chính phát hành hoặc chấp thuận áp dụng chế độ kế toán đặc thù.

Mẫu biên bản thanh lý tài sản thắt chặt và cố định theo Thông bốn 133

* mục tiêu biên phiên bản thanh lý tài sản cố định và thắt chặt theo Thông tư 133:

Biên bản thanh lý tài sản thắt chặt và cố định dùng để xác nhận việc thanh lý TSCĐ và làm căn cứ để ghi giảm TSCĐ bên trên sổ kế toán.

* bí quyết ghi biên phiên bản thanh lý tài sản thắt chặt và cố định theo Thông tứ 133:

Góc trên phía trái của Biên bản thanh lý TSCĐ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đối chọi vị), thành phần sử dụng. Khi có đưa ra quyết định về việc thanh lý TSCĐ công ty lớn phải thành lập Ban thanh lý TSCĐ. Thành viên Ban thanh lý TSCĐ được ghi chép nghỉ ngơi Mục I.

Ở Mục II ghi các chỉ tiêu tầm thường về TSCĐ có quyết định thanh lý như:

- Tên, ký hiệu TSCĐ, số hiệu, số thẻ TSCĐ, nước sản xuất, năm đưa vào sử dụng.

- Nguyên giá chỉ TSCĐ, giá trị hao mòn vẫn trích cộng dồn đến thời khắc thanh lý, giá chỉ trị sót lại của TSCĐ đó.

Mục III ghi kết luận của Ban thanh lý, ghi ý kiến nhận xét của Ban về việc thanh lý TSCĐ.

Mục IV, kết quả thanh lý: sau thời điểm thanh lý ngừng căn cứ vào hội chứng từ tính toán tổng số ngân sách thanh lý thực tiễn và giá chỉ trị tịch thu ghi vào dòng ngân sách thanh lý cùng giá trị thu hồi (giá trị phụ tùng, phế truất liệu thu hồi tính theo giá thực tiễn đã buôn bán hoặc giá bán ước tính).

Biên phiên bản thanh lý đề xuất do Ban thanh lý TSCĐ lập và có tương đối đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên của trưởng ban thanh lý, kế toán trưởng và người có quyền lực cao doanh nghiệp.

Diễm My


Nội dung nêu bên trên là phần giải đáp, support của công ty chúng tôi dành cho người tiêu dùng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu khách hàng còn vướng mắc, phấn kích gửi về e-mail info