Mẫu biên bản thỏa thuận hợp đồng

Hiện nay chưa có quy định cụ thể nên chúng tôi sẽ đưa ra mẫu Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường để Quý bạn đọc tham khảo và sẽ có hướng dẫn chi tiết.

You watching: Mẫu biên bản thỏa thuận hợp đồng


Khi có xảy ra tranh chấp, xô xát thì người dân Việt Nam chúng ta rất hạn chế khởi kiện hay để chính quyền can thiệp. Do đó thỏa thuận sẽ luôn là phương án được ưu tiên? Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giúp bạn đọc giải đáp thắc mắc về Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường.

Thế nào là biên bản thỏa thuận bồi thường?

Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường là gì? Biên bản thỏa thuận là sự ghi nhận lại những thỏa thuận giữa các bên về một vấn đề nào đó.

Biên bản thỏa thuận bồi thường là sự ghi nhận lại thỏa thuận của các bên trong đó các bên đã thỏa thuận bồi thường cho nhau một khoản tiền nhất định hay một vật chất nào đó.

Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường gồm những nội dung gì?

Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thường có các nội dung sau đây:

Phần đầu là Quốc hiệu tiêu ngữ;

Sau đó đến tên biên bản thỏa thuận bồi tường về việc gì đó;

Phần tiếp theo sẽ ghi ngày tháng lập biên bản, thông tin của bên bồi thường và bên nhận bồi thường;

Trình bày lại sự việc việc xảy ra là căn cứ yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Phần nội dung thỏa thuận: phần này ghi rõ các nội dung mà các bên đã thỏa thuận với nhau về vấn đề bồi thường thiệt hại, số tiền bồi thường là bao nhiêu, phương thức bồi thường theo từng giai đoạn hay bồi thường một lần, thời hạn thực hiện trách nhiệm bồi thường,…

Các bên cũng thỏa thuận rõ các trách nhiệm nào có thể phát sinh sau khi đã thực hiện việc bồi thường, cam kết về số tiền bồi thường hay vât bồi thường.

Các bên ký tên.

*

Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường mới nhất

Hiện nay chưa có quy định cụ thể nên chúng tôi sẽ đưa ra mẫu Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường để Quý bạn đọc tham khảo và sẽ có hướng dẫn chi tiết.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THỎA THUẬN

(V/v bồi thường thiệt hại)

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm……

Tại:…………………………………………………………………………………

Thành phần tham gia

Bên bồi thường (Bên A):

Họ và tên: …………………………………………………………………………..

See more: BụNg CäƒNg CứNg Khi Mang Thai Tháng Thứ 7 Có PhảI Là DấU HiệU Nguy HiểM?

Ngày sinh: ………………………………………………………………………….

Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/ Hộ chiếu: …………………………

Cấp ngày: …/…/… tại: ………………………………………………………….…

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………

Bên nhận bồi thường (Bên B):

Họ và tên: ……………………………………………………..

Ngày sinh: ………………………………………………………………….

Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu: ……………………………

Cấp ngày: …/…/… tại: ………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………

Nội dung sự việc

Ngày… tháng … năm …., bên A có nhận vận chuyển cho bên B một kiện hàng. Tuy nhiên trên đường vận chuyển do bất cẩn nên bên A đã đánh rơi kiện hàng này. Trước khi giao kiện hàng này, bên B đã cho bên A kiểm tra đơn hàng và các chứng từ hóa đơn kèm theo. Do kiện hàng này có giá trị lớn mà bên A cũng không thể mua lại được sản phẩm như vậy nên bên A đã đề nghị được bồi thường bằng tiền mặt và bằng đúng giá trị đơn hàng cho bên B.

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên thống nhất các điều khoản sau:

Điều 1: Giá trị bồi thường

Sau khi tính toán các chị phí hợp lý, 2 bên thỏa thuận về mức bồi thường thiệt hại như sau:

…………….. (Ghi chi tiết các khoản bồi thường)

(Bằng chữ:………………………………………………………………………..)

 Điều 2. Cam kết của các bên

Bên A cam kết hoàn toàn tự nguyện chi trả số tiền như trên cho Bên B, và số tiền chi trả cho Bên B là tài sản hợp pháp của Bên A.

Bên B cam kết đã nhận đủ số tiền bồi thường tổn thất vật chất, tinh thần của Bên A là …… và cam kết không không thắc mắc, khiếu kiện trách nhiệm Bên A ra cơ quan pháp luật.

Điều 3. Điều khoản chung

3.1. Bản thoản thuận này có hiệu lực từ ngày ký;

3.2. Bản thoản thuận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau do mỗi bên giữ 01 bản.

See more: Cách Tắt Thông Báo Sinh Nhật Trên Facebook Không Thông Báo Sinh Nhật Của Bạn Bè?

Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải (download) Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường mới nhất


Trên đây là tư vấn của chúng tôi nhằm giải đáp thắc mắc Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường? để bạn đọc tham khảo. Nếu Quý khách còn thắc mắc gì vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết thì vui lòng liên hệ với chúng tôi.