Công văn là hình thức văn bản hành chính dùng phổ biến trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động hàng ngày để thực hiện các hoạt động thông tin và giao dịch nhằm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của tổ chức. Bởi vậy, trong hoạt động tổ chức nói chung còn sử dụng mẫu công văn trả lời đề nghị với mẫu dưới đây.

Bạn đang xem: Mẫu công văn trả lời phúc đáp

*
*

ACC cung cấp các mẫu công văn phổ biến trên thực tế

1. Công văn trả lời đơn đề nghị là gì?

Đơn đề nghị là văn bản dành cho cá nhân, tập thể hoặc tổ chức gửi tới các cá nhân, tập thể, tổ chức, cơ quan, lãnh đạo cấp trên để xem xét và giải quyết các đề nghị cần được thông qua, giải quyết công việc chung hay một vấn đề cụ thể nào đó.

Công văn trả lời là công văn phúc đáp, được hiểu là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để trả lời một/một số câu hỏi mà chủ thể có thẩm quyền đưa ra/đặt ra cho chủ thể làm công văn. Hoặc cũng có thể là văn bản trả lời khi nhận được một văn bản khác từ phía cá nhân, tổ chức khác.

Công văn trả lời đơn đề nghị chính là công văn phúc đáp văn bản đề nghị mà cơ quan, tổ chức, cá nhân khác gửi cho mình nhằm đồng ý, từ chối hoặc có ý kiến với đơn đề nghị đó.

2. Trả lời đơn đề nghị bằng công văn được không?

Công văn là hình thức văn bản hành chính thông dụng được sử dụng phổ biến trong các đơn vị, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, công văn được xem như một phương tiện giao tiếp chính thức của cơ quan nhà nước với cấp trên, cấp dưới và công dân.

Đối với công văn trả lời đơn đề nghị thì được xem là công văn bình thường nhưng bộc lộ ý kiến, đóng góp của người gửi công văn và có thể sử dụng được phổ biến.

3. Các nội dung trong công văn trả lời đơn đề nghị

Công văn phải có đủ các phần sau đây:

Quốc hiệu và tiêu ngữ.Địa danh và thời gian gửi công văn.Tên cơ quan chủ quản và cơ quan ban hành công văn.Chủ thể nhận công văn (cơ quan hoặc cá nhân).Số và ký hiệu của công văn.Trích yếu nội dung.Nội dung công văn.Chữ ký, đóng dấu.Nơi gửi.

-Phần mở đầu: Nêu lý do, tóm tắt mục đích viết Công văn

Công văn hướng dẫn: hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cấp dưới.Công văn đôn đốc: đôn đốc cấp dưới, tránh được sự thiếu triệt để trong những hoạt động chuyên môn hoặc kịp thời chỉ ra những sai sót cần khắc phục trong thực tiễn.

Xem thêm: Giá Vốn Hàng Bán Là Gì ? Cách Tính Giá Vốn Hàng Bán Đúng Chuẩn

– Phần nội dung: Nêu cách giải quyết, nêu quan điểm, thái độ của cơ quan gửi Công văn. Trong nội dung công văn thường có 3 phần là:

Viện dẫn vấn đề.Giải quyết vấn đề.Kết luận vấn đề.

4. Mẫu công văn trả lời đề nghị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày ….. tháng ….. năm ……….

Kính gửi:…….

Trả lời công văn số … ngày … / … / … của ……… về vấn đề….(4)……….

Lưu ý: Đối với mục (4) này:

+ Nêu những nội dung trả lời các vấn đề mà các cơ quan, đơn vị khác hoặc thư riêng, đơn khiếu nại của cá nhân, yêu cầu cơ quan giải quyết những yêu cầu hay trả lời những thắc mắc.

+ Nếu không trả lời hoặc chưa thể trả lời được thì nêu lý do hợp lý (có thể là không đủ các dữ kiện để giải đáp thắc mắc các yêu cầu đặt ra).

Nhận được công văn này, còn điểm nào chưa rõ đề nghị quý… cho ý kiến. Chúng tôi sẵn sàng trả lời thêm.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

– Như trên ..(5)……..;– Lưu: VT, ..(6)……..

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/TỔ CHỨC

(Ký, đóng dấu)

Toàn bộ những nội dung trên là hướng dẫn của ACC về mẫu công văn trả lời đề nghị. Để đảm bảo cho hoạt động của các tổ chức diễn ra một cách nhanh chóng, thuận tiện, việc tuân thủ các quy định về soạn thảo công văn là một điều cần thiết. Bởi vậy, khi có nhu cầu, liên hệ với ACC qua 1900.3330 để biết thêm chi tiết nhé!