*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu giấy thanh toán tiền lâm thời ứng 04-TT theo Thông bốn 200 và 133,là bảng liệt kê những khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của bạn nhận tạm thời ứng, có tác dụng căn cứ giao dịch thanh toán số tiền tạm ứng với ghi sổ kế toán.

Bạn đang xem: Mẫu đề nghị thanh toán tạm ứng

1. Chủng loại giấy giao dịch tiền tạm bợ ứng theo Thông bốn 133

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG

Ngày…. Tháng…. Năm…. Số:………………….Nợ:………………….

Xem thêm: Tại Sao Chúng Ta Cần Ăn Protein Từ Các Nguồn Thực Phẩm Khác Nhau ?

Có:…………………..

- Họ với tên bạn thanh toán:.....................................................................- bộ phận (hoặc địa chỉ):.............................................................................- Số tiền tạm bợ ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giảiSố tiền
A1
I . Số tiền tạm bợ ứng1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa bỏ ra hết2. Số trợ thời ứng kỳ này:- Phiếu chi số………… ngày……- Phiếu chi số………… ngày……- …II. Số tiền vẫn chi1. Hội chứng từ số………… ngày……2. ...III. Chênh lệch1. Số trợ thì ứng bỏ ra không hết (I - II)2. Bỏ ra quá số lâm thời ứng (II - I)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Giám đốc(Ký, họ tên)Kế toán trưởng(Ký, chúng ta tên)Kế toán thanh toán(Ký, chúng ta tên)
(Ký, họ tên)

Tải mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133

TẢI VỀ

2. Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tứ 200:Tải chủng loại Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 200:

TẢI VỀ

Trường hợp các bạn không tải về được thì hoàn toàn có thể làm theo cách sau:Bước 1: Để lại mail sinh hoạt phần phản hồi bên dướiBước 2: gởi yêu ước vào mail:chotsale.com.vn
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ ao ước tải)3. Cách lập GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNGGóc trên phía trái của Giấy đề xuất tạm ứng ghi rõ tên đối chọi vị, tên bộ phận. Phần đầu ghi rõ ngày, tháng, năm, số hiệu của giấy thanh toán giao dịch tiền tạm ứng; bọn họ tên, đơn vị chức năng người thanh toán.Căn cứ vào chỉ tiêu của cột A, kế toán tài chính ghi vào cột 1 như sau:Mục I- Số tiền trợ thì ứng: bao gồm số tiền lâm thời ứng các kỳ trước chưa bỏ ra hết cùng số trợ thời ứng kỳ này, gồm:Mục 1: Số tạm thời ứng các kỳ trước chưa bỏ ra hết: Căn cứ vào trong dòng số dư nhất thời ứng tính đến ngày lập phiếu thanh toán trên sổ kế toán đế ghi.Mục 2: Số lâm thời ứng kỳ này: địa thế căn cứ vào những phiếu đưa ra tạm ứng để ghi, mỗi phiếu bỏ ra ghi 1 dòng.Mục II- Số tiền sẽ chi: địa thế căn cứ vào các chứng từ giá thành của người nhận tạm ứng nhằm ghi vào mục này. Mỗi chứng từ ngân sách chi tiêu ghi 1 dòng.Mục III- Chênh lệch: Là số chênh lệch giữa Mục I và Mục II.- nếu như số trợ thời ứng chi không không còn ghi vào trong dòng 1 của Mục III.- Nếu đưa ra quá số tạm bợ ứng ghi vào dòng xoáy 2 của Mục III.Sau lúc lập xong giấy thanh toán tiền trợ thì ứng, kế toán thanh toán giao dịch chuyển cho kế toán trưởng rà soát xét và người đứng đầu doanh nghiệp duyệt. Giấy giao dịch thanh toán tiền lâm thời ứng kèm theo chứng từ gốc được dùng làm căn cứ ghi sổ kế toán.Phần chênh lệch tiền tạm thời ứng chi không hết đề xuất làm thủ tục thu hồi nộp quỹ hoặc trừ vào lương. Phần chi quá số tạm ứng buộc phải làm giấy tờ thủ tục xuất quỹ trả lại cho những người tạm ứng. Hội chứng từ gốc, giấy thanh toán giao dịch tạm ứng cần đính kèm phiếu thu hoặc phiếu chi gồm liên quan.